ایبوک؛ کتاب الکترونیک دانشگاهی

کتاب الکترونیکی یک منبع دیجیتال اطلاعاتی است که به شکل منسجم، مدون، هدفمند، و با موضوعی مشخص طراحی شده و از طریق ابزارهای الکترونیکی مثل رایانه، کتاب خوان، یا ابزارهای اختصاصی پرتابل به صورت برخط یا نا برخط قابل ارائه است. هارولد هنکه بر این عقیده است که سابقة نشر الکترونیکی به 1945 میلادی باز می گردد. در این سال وان وار بوش پیشنهاد کتاب الکترونیکی را، با عنوان میمکس، مطرح کرد، که اولین کتاب الکترونیکی شناخته شد. میمکس حاوی میکرو فیلم و یک بازخوان و صفحه هایی برای خواندن مطالب و ابزاری بود که برای ذخیرة کتاب ها، یادداشت ها، و مکاتبات استفاده می شد. این ابزار حافظه ای بزرگ برای ذخیرة اطلاعات داشت. در هنگام نیاز، کاربر می توانست میمکس ها، صفحه ها، و سایر اموری را که روی کاغذ انجام می داد بایگانی کند و سپس آن را روز آمد سازد. این دستگاه هیچ گاه از قالب یک طراحی فراتر نرفت و طرح آن، با عنوان اولین طرح شکست خورده، در صف طولانی مخترعان کتاب های الکترونیکی قرار گرفت. به عقیدة هنکه، دستگاه بوش بیشتر به یک سیستم مدیریت مدرک نزدیک بود تا کتاب الکترونیکی. به عبارت بهتر، میمکس تکمیل کنندة گسترة مفهومی برای حافظة فرد بود