دانلود انواع پرسشنامه های رایگان کیفیت زندگی

دوستان عزیز و اعضای محترم کتابخانه دیجیتال کمکیار؛ در این بخش میتوانید پرسشنامه های جمع آوری شده در موضوع کیفیت زندگی را در ابعاد و سنجه های مختلف رایگان دانلود نمایید. لینک های دانلود زیر مقالاتی هستند که به موضوع کیفیت زندگی در غالب پرسشنامه کیفیت زندگی پرداخته اند.

 

ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه شاخص كيفيت زندگي

بررسي كيفيت زندگي بيماران

بررسي كيفيت زندگي دان شآموزان نابينا و همتايان بيناي آنها

پرسشنامه بررسي کيفيت زندگي زنان باردار

كيفيت زندگي و اندازه گيري آن

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر دیابتی