دانلود پرسشنامه رایگان مدیریتی گوگل ساخت

پرسشنامه عملکرد سایت دیوار
پرسشنامه نظرسنجی در مورد تپسی پیک
پرسشنامه رفتار مصرف کننده
تجربه برند و افتخار به برند در هتلهای شهر تهران
پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی خرید روغن موتور
پرسشنامه ی دانشجویی(ویژه ی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادارتهران)

پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی خرید روغن موتور

پرسشنامه ارزش ویژه برند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پرسشنامه تجزیه و تحلیل عوامل وابسته به وفاداری افراد به یک محصول یا خدمت با استفاده از ویژگی های فردی

ارزیابی فاکتورهای موثر بر انتخاب شرکت پیمانکار طراح سایت

پرسشنامه محصول آموزشی در زمینه رشد و توسعه‌ی فردی

پرسشنامه بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌ها

پرسشنامه شناخت بازار

نمونه پرسشنامه اثرات شبکه های اجتماعی و طرز فکر جهانی بر توانایی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در تشکیل اتحادها به منظور افزایش عملکرد بین المللی و مالی آنها

نمونه پرسشنامه بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیر میانجی عدم اطمینان محیطی

دانلود نمونه پرسشنامه رایگان چالش موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی: ارائه مدل اعتماد اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب سایت های اجتماعی