دانلود کتاب روش های طراحی پرسشنامه

کتاب طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه جدا از آشنایی با اعتبار و روایی نمونه سوالات پرسشنامه، نیاز به منابع و رفرنس های معتبر نیز دارد. بطوری که تهیه پرسشنامه آماری با استفاده از یک یا چند نمونه کتاب یا ایبوک طراحی پرسشنامه کمک زیادی به محقق میکند.

 

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه

حتما میدانید که روش های طراحی پرسشنامه تنها به پرسشنامه های آماری پایان نامه خلاصه نمیشود؛ پرسشنامه های سازمانی نیز بر همین مبنا ساخته میشوند. بطوری که جامعه آماری و قلمرو استفاده از پرسشنامه تنها به دانشگاه و دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری منحصر نمیشود؛ بلکه از همان پرسشنامه در سطوح سازمانی هم استفاده میشود؛ بطوری مثال وقتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد سازمانی کارکنان یک شرکت قصد طراحی و ساخت یک نمونه پرسشنامه اجرایی داریم، فرقی نمیکند؛ فرد هم میتواند از این پرسشنامه در سازمان یا موسسه متبوع خود استفاده کند و هم میتواند به عنوان پرسشنامه ای برای ارزیابی و جمع آوری داده های پایان نامه یا رساله خود استفاده نماید. نظرات دانشجویان نشان داده است که ایبوکا سایت مرجع طراحی و ساخت پرسش نامه های تخصصی برای پایان نامه و سازمان ها، کمکیار معتبری برای ساخت پرسشنامه اختصاصی  و تضمینی محسوب میشود.

 

آیا پرسشنامه من روایی و پایایی دارد؟

ایبوکا روایی و پایایی پرسشنامه شما را به رایگان با فورمول آلفای کرونباخ می سنجد. حتی اگر پرسشنامه ای دارید که قصد ارزیابی و سنجش پایایی و روایی آن را دارید ،میتوانید از مشاوره رایگان ایبوکا برای تعیین عدد روایی و پایایی آن کمک بگیرید.

 

یک نمونه پرسشنامه آماری نیاز دارم

در صورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد یا محقق ساخته در موضوع خاصی مانند شبکه های اجتماعی، عملکرد، بزهکاری، توانمندی، بازاریابی، استراتژی، توسعه، معماری، پزشکی، پرستاری، کتابداری و … دارید، ایبوکا میتواند رایگان آن را برای دانلود در سایت قرار دهد. ایبوکا به بانک پرسشنامه های آنلاین تمام کتابخانه های دیجیتال جهان دسترسی آزاد دارد و برنامه های جستجوی ویژه ای در خصوص نمونه سوالات پرسشنامه داراست. بخش هایی مانند مقدمه پرسشنامه، چه محقق ساخته و چه استاندارد، با در نظر گرفتن گویه ها و سنجه و متغیرهای موجود در مدل مفهومی نیز از خدمات رایگانی است که شاید شما اطلاع نداشته باشید که حتی بصورت رایگان هم میتوانید دریافت نمایید.

 

برای دانلود کتاب روش ها و مراحل طراحی پرسشنامه چطور باید اقدام کنم؟

برای دانلود این کتابها لطفا از طریق فرم تماس اقدام به سفارش رایگان نمایید.