ویژگی های یک خلاصه خوب

ویژگی های یک خلاصه خوب؛ در پایان نامه، رساله، پروپوزال و مقاله 

در تهیه خلاصه برای پایان نامه، برخی بر این باورند که در واقع همان فصل اول، نقش خلاصه پایان نامه را در مجموعه پایان نامه به عهده دارد و نیاز به تهیه خلاصه دیگری نیست. اما عده ای دیگر بر این اعتقادند که خلاصه پایان نامه باید بصورت یک متن خلاصه شده چند صفحه ای باشد و ضرورت ندارد که تمامی موارد فصل اول در آن ذکر شود، بلکه باید بطور فشرده هدف، نوع روش تحقیقی، آزمودنیها، نحوه انتخاب آنها، ابزار اندازه گیری و دستاوردهای تحقیق… را دربرگیرد. اگر هر یک از این باورها را بپذیریم باید برای تهیه یک خلاصه خوب نکات و ویژگیهای زیر را رعایت کرد:
1. ذکر مطالبی که برای خوانندگان اهمیت دارد و از طرفی بیانگر ابعاد مورد نظر در پایان نامه است.
2. کم حجم بودن
3. تاکید بر نکات تازه که خواننده را بیشتر با پژوهشگر و دیدگاههای او آشنا می سازد.
4. تاکید بر ابعاد جذاب پایان نامه، به گونه ای که خواننده را به مطالعه کل پایان نامه تشویق کند.
5. نباید به نام ساده سازی، دقت لازم اعمال نشود.
6. با نثری سلیس و روان نگاشته شود.
7. جامعیت، به گونه ای که تمام ابعاد مهم پایان نامه در چکیده پوشش داده شود.