پاورپوینت,ایبوک و تکست آموزش PDF,SPSS

ـ ایبوک آموزش کامل SPSS از مقدماتی تا فوق پیشرفته؛

تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته با نرم افزار SPSS

انگلیسی – 505 صفحه – 2017 – انتشارات وایلی

دانلود رایگان