مجموعه پیش رو به منظور ایجاد بستری جهت همراهی و همکاری در نهایی سازی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است. شما دوستان با همراهی این مجموعه می توانید از خدمات مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهیه پروپوزال دکتری، تهیه پروپوزال پژوهشی پایان نامه مدیریت، تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با نرم افزارهای SPSS، lisrel،  Eviews و تکنیک های تاپسیس، دلفی و … همچنین به منظور تهیه مقاله خروجی پایان نامه در مقاطع ارشد و دکتری مدیریت می توانید از خدمات این مجموعه بهره مند شوید.