پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه نوشته ای است که دانشجویان برای دریافت مدرک تحصیلی باید درمورد رشته تحصیلی خود در موضوعی خاص ارایه دهند. پایان نامه نباید موضوعی تکراری داشته باشد و هر دانشجو می بایست موضوع جدید مورد نظر خود را نگارش کند. به عبارتی این پژوهش باید نتیجه درسهای آموخته شده و واحدهای گذرانده شده باشد. پایان نامه بخش های مختلفی دارد که باید رعایت شوند مانند تعاریف، کلید واژه ها، طراحی و تبیین اهمیت مساله مورد پژوهش، فرضیات، پیشینه تحقیق و منابع. نگارش پایان نامه ماهها طول می کشد و دانشجو موظف است که مرحله به مرحله برنامه ریزی داشته باشد.

مراحل نگارش پایان نامه:
1 – فکر کردن در مورد پایان نامه 2 -تهیه طرح 3 – انجام طرح 4 – نوشتن پایان نامه پژوهشی 5 – به اشتراک گذاری نتایج پژوهش با سایر 6 – اصلاح پایان نامه پژوهشی

پایان نامه ارشد گزارشی پژوهشی است که دانشجویان در آن آموخته های علمی خود را طی سالها تحصیلات نشان می دهند و مورد ارزیابی اساتید قرار می گیرند. دانشجویان کارشناسی ارشد باید در نظر داشته باشند که در آینده پایان نامه شان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت پس لازم است بدانند که باید رساله ای حرفه ای و نوینی را ارایه دهند. به عبارتی دیگر پایان نامه باید به گونه ای باشد که فرضیه، پژوهش و نتایج به دست آمده از آن را با کیفیت خوبی نشان دهد.

یکی از اهداف پایان نامه و به طور کلی تحقیق, شناخت اصول, قواعد و روشهای دانش است و پایان نامه ای که دانشجو ارایه می دهد خلاصه ای از آموخته های او طی چند سال تحصیل است.  به عبارتی این تحقیقات می توانند ملاکی برای ارزیابی دانشجویان باشد. پایان نامه, تز و یا رساله چارچوب و قواعدی دارد که رعایت آنها برای دانشجو الزامی است. دانشجو موظف است آخرین آیین نامه پایان نامه را از سایت دانشگاه خود دریافت کند و بعد از آن شروع به تدوین کند.

اجزای اساسی یک پایان نامه کارشناسی ارشد عبارتند از: طرح پیشنهادی ( پروپوزال )، فصل اول پایان نامه (کلیات و مقدمات که بیشتر در پروپوزال مطرح شده با بسط مفهومی)، فصل دوم ( ادبیات و پیشینه داخلی و خارجی تحقیق؛ برای این بخش دانشجو باید از کتابها، مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی ـ بخصوص مقاله های نمایه شده ISI استفاده کند؛ می توان گفت که هرچه منابع موثق تر با نویسندگان معتبر و جدید در این بخش استفاده شود، ارزش علمی آن افزونتر می شود؛ در فصل دوم پایان نامه همچنین به پشتوانه تئوری و نظری شاخص ها و مولفه های موضوع پایان نامه هم پرداخته می شود؛ بطوریکه نظرات نظریه پردازان مطرح موضوع انتخاب شده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد؛ در پایان نامه های کارشناسی ارشد، تحلیل و گزارش نویسی موضوعات کمتر بکار می رود، اما در پایان نامه ها و رساله های دکتری، دانشجوی دکتری باید توان تحلیل و گزارش و جمع بندی نظریات صاحبنظران را داشته باشد و مدل پیشنهادی خود را طبق تحلیل های خود ارائه دهد.) فصل سوم پایان نامه، روش تحقیق را در بر میگیرد. محقق در فصل چهارم پایان نامه به گزارش داده های توصیفی و استنباطی پرداخته و نتایج بدست آمده از جامعه و نمونه اماری را تجزیه و تحلیل آماری می کند. نرم افزارهای اصلی تجریه و تحلیل آماری در گرایش های مختلف علوم مدیریت متفاوت است؛ بطوری که در گرایش مدیریت مالی، بیشتر از نرم افزارهای اقتصادسنجی مانند EVIEWS استفاده می شود، در گرایش هایی مانند مدیریت تحول، مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی و … محقق بسته به هدف پژوهش می تواند از نرم افزارهایی مانند SPSS، MINITAB و … استفاده کند. آنچه اهمیت زیادی دارد نتیجه گیری پایان نامه در فصل پنجم است. دانشجو باید در فصل پنجم پایان نامه نتایج بدست آمده از بخش های مختلف را به شکل مروری مطرح نماید و پیشنهادات خود را در سطح مدیریت و تصمیم گیری طرح ریزی کند. در مقطع دکتری مدیریت و رشته هایی مانند مهندسی صنایع، دانشجوی دکتری باید به مدل خروجی رساله و پایان نامه دست یابد. در نهایت، پس از نوشتن پایان نامه، محقق می تواند خروجی پایان نامه را بشکل مقاله ISI یا مقاله علمی پژوهشی و مقالات کنفرانسی به دانشگاه ارائه کند.