دسته مقالات پخش،فروش،بازاریابی، توزیع مویرگی

لینک دانلود پروژه دانشگاهی 70 صفحه ای توزیع مویرگی:

 

لینک دانلود مقاله فارسی توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای مدیریت و مسیریابی بازاریابها در یک شبکه توزیع مویرگی: