پرسشنامه استاندارد مدیریت بازرگانی بازاریابی

پرسشنامه استاندارد مدیریتی

سایت پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

پرسشنامه های استاندارد مدیریتی یکی از ابزارهای گردآوری داده های تحقیق در پایان نامه، پروپوزال، مقاله و روش تحقیق مدیریت بشمار میروند. چیستی و تعریف پرسشنامه استاندارد به آزمون ها و سنجش گویه ها و طیف های مربوط به پرسشنامه مرتبط است. ساخت پرسشنامه استاندارد با ساخت پرسشنامه ای که محقق میسازد متفاوت نیست؛ در پرسشنامه ای که استاندارد شده، محقق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محقق و طراح پرسشنامه استاندارد غالبا نویسنده و نظریه پردازی است که به سطحی از اجماع و توانمندی نظری و تئوری دست یافته است و پرسشنامه طراحی شده را در جایگاه های تحقیقاتی مختلف به بوته آزمایش گذارده است. محقق غالبا با دسترسی به بانک پرسشنامه های استاندارد در حوزه های مختلف میتواند سهولت بیشتری در فرآیند تحقیق خود پیش گیرد.

به عنوان مثال یک نمونه پرسشنامه استاندارد مدیریتی در رشته گرایش مدیریت آموزشی میتواند ابزار تحقیق معتبری در موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی تلقی شود. پرسشنامه ای که در یکی از حوزه های مدیریت دولتی، منابع انسانی یا یک پرسشنامه استاندارد بازرگانی و بازاریابی به شیوه تعمیم یافته ای میتواند نیازهای دانشجو در زمینه موضوعی مدیریت دولتی، منابع انسانی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی مرتفع کند. استاندارد بودن این پرسشنامه نیاز آموزشی و علمی ـ پژوهشی محقق به آزمون کردن پایایی و روایی پرسشنامه را رفع میکند. اما در زمانی که محقق، پرسشنامه محقق ساخته از یک سایت یا بانک پرسشنامه های استاندارد دانلود و استفاده میکند، باید روایی پرسشنامه و پایایی آن را بسنجد.

چه زمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کنیم؟

زمانی که محقق تحقیق جدیدی در موضوعی نو انتخاب میکند، مقاله، پایان نامه یا سمیناری با موضوعی نو و کمتر کار شده مینویسد، امکان اینکه با دسترسی به بانک پرسشنامه های استاندارد بتواند پرسشنامه ای همراستا با موضوع پایان نامه خود بیابد اندک است؛ در این زمان، محقق به راحتی میتواند با توجه به متغیرهای تحقیق، مقاله یا پایان نامه خود، پرسشنامه ای محقق ساخته با روایی و پایایی بسازد. روایی این پرسشنامه ها به شیوه اتفاق نظر اساتید و پایایی آن با کاربرد نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مانند SPSS و فورمول آلفای کرونباخ آزمون میشود.

چه زمانی از پرسشنامه های استاندارد استفاده کنیم؟

وقتی محقق یک موضوع رایج را در حوزه ای جدید بررسی و تبیین میکند، میتواند از پرسشنامه های استاندارد موجود در بانک های تحقیقاتی، سایت های علمی آموزشی معتبر مانند کتابخانه دیجیتال کمکیار که بصورت تخصصی در حوزه پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته طراحی شده و بصورت آنلاین پشتیبانی میشوند، دانلود و استفاده کند. پرسشنامه های استاندارد دارای منابع مشخصی هستند.

برای سفارش پرسشنامه استاندارد یا محقق ساخته چه باید بکنم؟

محقق برای سفارش طراحی پرسشنامه محقق ساخته یا دریافت پرسشنامه استاندارد باید متغیرهای مطرح شده در پروپوزال خود را در اختیار کتابخانه دیجیتال کمکیار قرار دهد. کارشناسان این مجموعه با دریافت فرضیات، اهداف و مدل مفهومی پروپوزال و پایان نامه یا مقاله، به راحتی میتوانند توان علمی خود را در اختیار دانشجو یا محقق قرار داده و پرسشنامه ای دارای روایی و پایایی ارائه دهند. همچنین امکان دانلود آنلاین رایگان و پولی بسیاری از پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد در کتابخانه دیجیتال کمکیار برای علاقه مندان و پژوهشگران وجود دارد. برای دانلود فوری میتوانید فرآیند خرید آنلاین پرسشنامه، پایان نامه های خارجی که دارای پرسشنامه های استاندارد هستند، مقالات ISI و … را طی نموده و بلافاصله لینک دانلود را از بانک پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته کتابخانه دیجیتال دریافت نمایید.

در چه رشته هایی پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته ارائه میشود؟

در حال حاضر کتابخانه دیجیتال کمکیار در رشته هایی مانند مدیریت (اجرایی، بازرگانی، صنعتی، دولتی، منابع انسانی، تحول، برنامه ریزی، مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه، مدیریت برنامه ریزی شهری، مدیریت محیط زیست، مدریت بهداشت، مدیریت مالی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تعمیرات و نگهداری، مدیریت ساخت، مدیریت سیستم و بهره وری و سیستم های اقتصادی رشته مهندسی صنایع و همچنین رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مشاوره و …) خدمات طراحی پرسشنامه ارائه میدهد و لینک های دانلود رایگان و پولی را در اختیار میگذارد. همچنین دانشجو میتواند در صورت نیافتن پرسشنامه خود در بین پرسشنامه های استاندارد یا محقق ساخته، بصورت سفارش آنلاین درج نماید و پرسشنامه را با کمترین هزینه ای که تصور کند دریافت نماید.

… و صد البته که زکات علم نشر آن است و کتابخانه دیجیتال کمکیار در این مسیر خدمت رسانی میکند.

دانلود رایگان