پژوهش عملیاتی

تعریف پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی را میتوان مجموعه الگوها و تکنیکهای کمی مبتنی بر روشهای علمی دانست که مدیران را در امر تصمیم گیری یاری میکند (مهرگان، 1393). تعاریف مختلفی برای پژوهش عملیاتی ارائه شده؛ برخی پژوهش عملیاتی را روش شکلدهی به ضابطه های کمی میدانند تا با استفاده ی آن بتوان مشکلات سازمان را حل کرد. در پژوهش عملیاتی، مسائل مرتبط هدایت و هماهنگی عملیات و فعالیتهای گوناگون داخل سازمان بکار گرفته میشود. پژوهش عملیاتی فعالیتی است که جهت بکارگیری یافته های علوم مختلف در اداره سازمان های صنعتی و غیرصنعتی شکل میگیرد و مسائل مدیریت را با راه حل ها و مدل های کمی رفع میکند. اندیشمندان معتقدند پژوهش عملیاتی و تحقیق در عملیات مجموعه روشهای کمی میباشد که اثربخشی آن در حوه تصمیم گیری مدیران می باشد (تجبر، 1390). پژوهش عملیاتی با بسیاری از مسائل محوری تصمیم گیری مدیران در ارتباط میباشد. پژوهش عملیاتی مجموعه تکنیکها و متدولوژی های منتج ریاضیات و علوم دیگر بوده که تصمیمات مدیریتی را به روش اثربخش ترفیع میکند. برنامه ریزی تولید، تخصیص منابع، کنترل و بهبودی تبلیغات و … از حوزه های پژوهش عملیاتی است. مدیرانی که نسبت به کیفیت نتایج تصمیمات خود علاقه مندهستند نمیتوانند نسبت به پژوهش عملیاتی بیتفاوت باشند (مهرگان، 1393). مهمترین ویژگی پژوهش عملیاتی شامل فرصت همکاری جمعی رشته های مختف ریاضی، اقتصاد، مدیریت، آمار، مهندسی صنایع، روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در حل مشکلات است. برنامه ریزی خطی و غیرخطی، برنامه ریزی پویا، نظریه موجودی ها، نظریه شبکه ها، مدل ها،خط انتظار، نظریه بازی ها و شبیه سازی و شبکه عصبی مبانی علم پژوهش عملیاتی را تشکیل میدهد. برخورد سیستمی، تیمهای علوم مختلف و استفاده از مدل و الگو از دیگر ویژگی های پژوهش عملیاتی میباشد. 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواید وارد بحث شوید؟
همکاری رایگا را احساس کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *