خدمات کتابخانه دیجیتال ایبوکا

درگاه پرداخت هزینه خدمات تدوین، گردآوری منابع و ویراستاری

طبق سفارش،گزینه را انتخاب و سفارش را انجام دهید؛ « کتابخانه دیجیتال ایبوکا »

* شماره پیگیری را از طریق تلگرام، ایمیل و یا فرم سفارش .. اعلام نمایید.

------------------------


۱. درگاه پرداخت هزینه تنظیم پرسشنامه آماری:

------------------------


۲. درگاه پرداخت هزینه گردآوری منابع و داده های پایان نامه:

------------------------


۳. درگاه پرداخت مشاوره و آموزش آنلاین:

------------------------


۴. درگاه پرداخت هزینه داده پردازی آماری:

------------------------


۵. درگاه پرداخت هزینه مشاوره و آموزش های دکتری:

با شماره دستوری زیر نیز میتوانید مبلغ را ـ به نام ایبوکا ـ  با مبایل پرداخت کنید:

# ۵۷۲۶۸۲*۹۹۹*۷۸۸*

* شماره پیگیری را از طریق تلگرام، ایمیل و یا فرم سفارش .. اعلام نمایید.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

مرجع گردآوری منابع انجام پایان نامه