تخصص حسابرسی مالیاتی

Download (DOC, 329KB)

معرفی حسابداری و شفافیت اطلاعات

حسابداری دانشی توصیفی تحلیلی است که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می­کند. تئوری حسابداری را می­توان به عنوان گروهی از براهین منطقی که به صورت اصول جامع، کلی و مرتبط ارائه می­شود، تعریف کرد. این اصول، رهنمودها و معیارهایی را برای ارزیابی عملیات حسابداری فراهم می­آورد و به عنوان راهنما در تدوین اصول و روشهای جدید به­کار گرفته می­شود. تئوری حسابداری و اصول و استانداردهای منتج از آن، ضوابط حاکم بر سیستم حسابداری می­باشند.

بکارگیری دانش حسابداری در عمل، سیستم حسابداری واحدهای مختلف را پدید می­آورد. هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی، کنترلی و خدماتی دارد. مهمترین عملکرد سیستم حسابداری، یا عملکرد مسلط آن اطلاعاتی است. به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می­شود.

حسابداری زائیده محیط اقتصادی است یعنی عوامل و مولفه­های اقتصادی در پیدایش حسابداری موثر بوده­اند. مثلاً در نظام عشیرتی و جمع­آوری غله و آذوقه حسابداری به معنای مباشر سلطان در شمارش اموال خزانه و در نظام سرمایه­داری، حسابداری به مفهوم بسی فراتر که امروزه شناخته شده تلقی می­شود لذا نمی­توان در یک محیط اقتصادی عقب­مانده انتظار ظهور حسابداری پیشرفته را داشت. هر واحد اقتصادی، محیط کنترلی خود را متناسب با نیازها و هدفهای سازمانی برقرار می­کند. محیط کنترلی، طرز تفکر مدیریت و شیوه رهبری آنان، شیوه­های عملیاتی، طرح سازمانی، وظایف و مسئولیتهای هیأت مدیره و کمیته­های آن، روشهای تفویض اختیارات و مسئولیتها، روشهای کنترل مدیریت، واحد حسابرسی داخلی، سیاستها و روشهای مدیریت نیروی انسانی و عوامل برون­سازمانی موثر بر واحد اقتصادی را در بر می­گیرد. به بیانی دیگر، آثار مجموعه این عوامل بر تدوین، بهبود یا کاهش اثر نفوذهای ناخواسته بر اثربخشی سیاستها و روشهای خاص،
منعکس کننده محیط کنترلی است.

از دهه 1887 که مقررات مالی در صنعت راه­آهن تدوین شد حسابداری در قالب جدید شکل گرفت. پیشرفت جوامع صنعتی در رشد سرمایه­داری باعث شکوفائی حسابداری و ظهور حسابرسی به عنوان «نظارت مالی» شد بحران 1929 و پیامدهای آن منجر به تصویب قانون ضدتراست در سنوات 22-1329 و سپس تصویب قانون واگنر در سال 1935 مبنی بر عدم اخراج کارگران بدون عذر موجه گردید مضافاً بر اینکه در سال 1934 قانون بورس اوراق بهادار امریکا (SEC) تصویب شده بود که مقررات خاصی را جهت پذیرش و نظارت بر شرکتهای عمومی (سهامی عام) بوجود آورد. نخستین موسسات حسابرسی هم در دهه هشتاد قرن نوزدهم پا به عرصه وجود نهادند. در این زمینه دیلویت از نخستین موسسات حسابرسی جهان به شمار می­رود که بعدها در تداوم فعالیت خود بیش از دهها موسسه حسابرسی بزرگ در آن ادغام و به نام «دیلویت اند توماتسو» مشهور و سرانجام در سال گذشته با نام بین­المللی دیلویت بعنوان بزرگترین موسسه حسابرسی جهان نمایده شد.

از همان سالهای آغازین حسابرسی تقلب بعنوان یکی از راهکارهای فریب و سودنمائی مطرح بوده که حسابرسان با استفاده از روشهای معمول و برنامه­ریزیهای بعمل آمده کوشش نمودند با حساب­سازی (Cooking Account) مقابله نمایند.

بحران­های بوجود آمده در بورسهای جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر 2000 و افشای ماجرای ورلدکام، انرون، زیراکس و سپس پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص­های بورس تهران در سال 1383 باعث گردیده موضوع «شفافیت صورتهای مالی» به عنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام در درجه اهمیت بیشتری قرار گیرد. «شفافیت صورتهای مالی» یک عبارت کلی و بدون چارچوب می­باشد که باید تعریف و تبیین گردد تا مشخص شود شفافیت چیست و جایگاه شفافیت در صورتهای مالی کجاست. ضمناً باید به این پرسش اساسی نیز پاسخ گفت که شفافیت برای کی و برای چی؟! و نقش حسابداران در شفافیت صورتهای مالی چیست؟

استانداردهای حسابرسی وظیفه تهیه و تأیید صورتهای مالی را بر عهده هیأت مدیره شرکتها می­داند و استانداردهای حسابداری نیز چگونگی انعکاس حسابهای شرکت در صورتهای مالی را مشخص کرده است لذا حسابرسان در این ارتباط وظیفه مشخصی مگر تطابق این صورتهای مالی با استانداردهای مذکور ندارند لذا مشخص می­گردد که مسئولیت شفافیت صورتهای مالی اساساً بر عهده هیأت مدیره شرکتها قرار دارد و آنان هستند که ممکنست به مناسبتهای خاص حاضر به افشا و شفافیت اقلامی از صورتهای مالی نباشند.

توجه به ابعاد موضوع پاسخگوئی و نظارت باعث توجه و تدقیق بیشتری به موضوع کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی گردید اما متأسفانه بدلیل کم­توجهی بنگاههای اقتصادی به حوزه «پاسخگوئی و نظارت» موضوع مسئولیت به مرور کمرنگ شد تا اینکه پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و افشای تقلبات در شرکتهای آنرون و ورلدکام مجدداً موضوع مسئولیت در حوزه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی مطرح گردید که پیامدهای آن انتشار گزارش حاکمیت شرکتی در اتحادیه اروپا، تصویب قانون ساربنز آرکسلی در سال 2002 در امریکا و انتشار گزارشات خاص تحت همین مضامین در انگلستان، کانادا و استرالیا شد. شاه بیت این گزارشات حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی مدیران و حسابرسان و چگونگی نظارت بر این مسئولیتها می­باشد.

بهمین جهت در قانون حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)  مصوب کمسیون اتحاد اروپا و سپس قانون ساربنز اکسلی مصوب کنگره امریکا ژانویه 2002 و همچنین گزارش گرین بوری Green bury (1995)، کدبوریCad burry  (1998)، هامپل (1998)، اسمیت (2003)، ترن بال (2000)، هیگز (2003) در انگلستان، کانادا و استرالیا متفقاً مسئولیت شفافیت صورتهای مالی بر عهده هیأت مدیره شرکتها و مسئولیت حسابرسان رعایت الزامات قوانین فوق­الذکر می­باشد. افشای اطلاعات و شفاف­سازی در کشورهای کامنولث (1999) و افریقای جنوبی (1994) نیز بصورتی قانونی و الزامی درآمده به طوری که امروزه پدیدۀ شفاف­سازی به عنوان یک گزارش خاص (Global Report Initiative) GRI درآمده است. مضافاً بر آنکه برای حسابرسان نیز وظایف مشخصی تدوین و تبیین شده است. شفافیت در صورتهای مالی که معادل روشنگری در سیاستهای دولتها تلقی می­شود رکن اصلی پاسخگوئی به شمار می­رود. در واقع امروزه پاسخگوئی و مسئولیت در نمایه ذیل مورد قبول همگان واقع شده است.

نمونه پرسشنامه رایگان محقق ساخته

جهت دریافت پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته مدیریت ـ در زمینه های مختلف ـ لطفا مکاتبه نمایید:

payanname33@yahoo.com

1. پرسشنامه موانع پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری ECRM

2. پرسشنامه مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM و بهره وری productivity

3. پرسشنامه قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی foreign investment

4. پرسشنامه ارزیابی استراتژی های بازاریابی Evaluation of Marketing Strategies

5. پرسشنامه اخلاق حرفه ای در سازمان

6. پرسشنامه های مدیریت دانش knowledge management

7. پرسشنامه های مدیریت برند (نام تجاری ـ مارک تجاری) و استراتژی branding

8. پرسشنامه استراتژی نفوذ در بازار Market penetrating

9. پرسشنامه های هوش هیجانی emotional intelligence

10. پرسشنامه استراتژی های خرید سازمانی organizational purchase

11. پرسشنامه های کارآفرینی entrepreneurship

12. پرسشنامه استراتژی های قیمت گذاری pricing strategies

13. پرسشنامه سیستم نگهداری و تعمیرات

14. پرسشنامه استقرار سیستم های اطلاعاتی MIS & E-commerce Questionarie

15. پرسشنامه بازاریابی رابطه ای relationship marketing

16. پرسشنامه عوامل استقرار دورکاری (تله ورکینگ) teleworking

17. ماتریس بر مبنای مدل تصمیم گیری «تحليل سلسله مراتبي»

18. پرسشنامه شناسائی مسائل استراتژیک سازمانهای پروژه محور

19. پرسشنامه مزیت رقابتی

20. پرسشنامه تصویر ذهنی مصرف کنندگان

21. پرسشنامه پرسشنامه مهارت های شهروندی

22. پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش صادرات

23. پرسشنامه تبیین مدل وارزیابی ارزش ویژه نام تجاری در تعامل با عملکرد مشتری

24. پرسشنامه بانکداری الکترونیک

25. پرسشنامه آموزش ضمن خدمت

26. پرسشنامه هوش تجاری Business intelligence Questionarie

27. پرسشنامه شیوه مصرف

28. پرسشنامه مزایای بکارگیری فناوری RFID

29. پرسشنامه خرید اینترنتی

30. پرسشنامه عوامل موثر بر فساد اداری

31. پرسشنامه بررسي رابطه ابعاد کیفیت خدمات بر رضايت مشتريان

32. پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین SCM

33. پرسشنامه عملکرد مالی

34. پرسشنامه تامین نیروی انسانی

35. پرسشنامه بکارگیری نیروهای پاره وقت سازمانی

36. پرسشنامه شهر الکترونیک

37. پرسشنامه ارائه راهکارهای بازاریابی

38. پرسشنامه تفکر استراتژیک Strategic Thinking Questionarie

39. پرسشنامه نقش سیاست های قیمت گذاری

40. پرسشنامه نظام پیشنهاد ها Suggestion system Questionarie

41. پرسشنامه امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی Virtial eduaction –Questionarie

42. پرسشنامه بهره وری سازمان های فرهنگی

43. پرسشنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO

44. پرسشنامه تغییر در اولویتهای استراتژی

45. پرسشنامه نقش سیاست های قیمت گذاری در تدوین استراتژی های بازاریابی

46. پرسشنامه پذیرش تجارت الکترونیک

ادامه مطلب …

مسئله دکتری

ویژگیها و چگونگی بیان مساله تحقیق مبتنی بر طرح سوال آغازین
بیان مساله (Thesis Statement of Problem) تحقیق (پرسش آغازی) وقتی مفید است که پرسش پایان نامه به درستی طرح شده باشد. این کار لزوما کار آسانی نیست. یک پرسش آغازی خوب، باید خصوصیاتی داشته باشد که به بررسی آنها می پردازیم. در این بررسی بجای انکه این خصوصیات یکجا و انتزاعی معرفی شوند، ترجیح داده شد در قالب چند مثال ارایه شوند. لذا، نخست به بررسی انتقادی تعدادی از پرسش های آغازی نارسا، اما متداول می پردازیم. این بررسی انتقادی فراهم خواهد کرد تا درباره معیارهای یک پرسش آغازی خوب برای پایان نامه ارشد و دکتری و نیز معانی عمیق آنها، بیاندیشیم. همچنین طرح سوالات بنیادی توسط محقق، به طراحی اثربخشی پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته نیز کمک خواهد کرد؛ 
چنانچه نمونه پرسشهای ارایه شده در مثالها به نظر شما خیلی روشن و توصیه های پیشنهاد شده خیلی بدیهی و ابتدایی باشد، باز هم در مهم و جدی بودن این مرحله تردیدی به خود راه ندهید. ممکن است یک معیار وقتی جداگانه در نظر گرفته شود، آسان جلوه کند. اما وقتی قرار باشد مجموعه این معیارها درباره یک پرسش آغازی (پرسش آغازی تحقیق شما) مراعات گردد، کار خیلی آسانی نخواهد بود. این کار، نه کاملا فنی و نه صوری است و محقق را وادار می کند تا مقاصد و چشم اندازهایش را روشن سازد. در این معنا، پرسش آغازی،نخستین وسیله ای است که پرده ی اول روش علمی یعنی گسستن از پیشداوریها و سوابق ذهنی را به اجرا در می آورد.
مجموعه صفاتی را که باید در یک پرسش آغازی (بیان مساله) خوب جمع باشد می توان در چند کلمه خلاصه کرد: یک پرسش آغازی خوب باید «عملی» باشد، یعنی اینکه بتوان بر مبنای آن کار کرد و مخصوصا باید بتوان عناصر پاسخهایی را برای آن فراهم آورد. (کیوی، 2016)
اکنون به بررسی انتقادی نمونه هایی از این پرسشها می پردازیم.
_ واضح، روشن، محدود و بدون ابهام بودن (رعایت اصل تحدید مساله)
مثال (I) تغییرات در سبک مدیریت چه نتایجی در زندگی کارکنان سازمان دارد؟
تفسیر:
این پرسش بسیار گنگ است، معلوم نیست منظور از تغییرات چه نوع تغییراتی است؟ منظور از «زندگی کارکنان» چیست؟ آیا منظور زندگی شغلی، خانوادگی، اجتماعی یا فرهنگی است؟ آیا امکانات زندگی آنها مورد نظر است؟ آیا کیفیت زندگی کاری (Quality Work of Life) آنان مطرح است؟ آیا منظور از تغییرات در سبک، سبک کلیه مدیران عالی و میانی است؟ یا فقط مدیران عالی، یا میانی؟
«تفسیرهای احتمالی از این پرسش مبهم که اطلاعات دقیقی از مقاصد طراح آن ارایه نمی دهد، به آسانی می توان ادامه داد. بنابراین شایسته است که پرسش دقیقی برای پایان نامه دکتری طرح کرد تا ابهامی در معانی تحقیق نباشد. گرچه اغلب ضروری است که کلمات مندرج در گزاره یک پرسش آغازی را یک به یک تعریف کرد، اما در همه حال از ابتدا برای فرمول بندی روشن گزاره پرسش آغازی باید کوشش کرد. راهی ساده برای مطمئن شدن از روشنی پرسش آغازی وجود دارد و آن عبارتست از مطرح کردن پرسش در حضور جمع کوچکی از اشخاص، و خودداری از شرح و تفسیر آن، آنگاه از هر یک از حاضران خواسته شود تا آنچه را که از پرسش فهمیده اند بیان کنند. پراکندگی تفسیرها بیانگر درجه وضوح مساله است. پرسش وقتی دقیق و روشن است که تفسیرها با مقاصدطراح پرسش همگرا و همسو باشد.
با انجام این آزمون ساده درباره چند پرسش متفاوت، بزودی ملاحظه خواهید کرد که از میان آنها یکی روشن تر و دقیق تر است و همه از آن برداشت یکسانی دارند و آنرا به صورتی واحد می فهمند. »
مثال (II) علل کاهش بهره وری در صنایع خودروسازی ایران چیست؟
تفسیر:
علی رغم اینکه برخی ابهاما (مانند چه نوع بهره وری کل؟ جزیی؟ یا عومل کل؟ ، علل درون صنعتی یا برون صنعتی؟…) را می توان درباره این پرسش مطرح کرد، اما این پرسش تا حدودی دقیق و روشن است، و می توان مدعی شد که اکثر افراد از آن معنای مشترکی را می فهمند، اما دامنه و فراگیری آن بسیار وسیع و تحدید نشده است. کرانه های مساله ابعاد بسیاری را در بر می کیرد و در نهایت به نتایج کلی تر و غیر کاربردی تری می انجامد، لذا این نکته اساسی را همواره باید مد نظر داشت که: 

هر چه سوال کلی تر باشد در نتیجه جواب های آن مبهم تر و غیر کاربردی تر خواهد بود

« بنابراین، یک پرسش دقیق و روشن نقطه مقابل یک پرسش وسیع یا خیلی باز نبوده، بلکه یک پرسش مبهم یا چند پهلو نیست. چنین پرسشی کار تحقیق را از همان ابتدا در چارچوبی تنگ و فاقد امکانات تصمیم گیری محصور نمی کند».

phdkar.ir