دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه و ادراک گویه و سنجه و چیستی آن نقش اساسی در انجام پایان نامه و به نتیجه رساندن آن دارد. نمونه پرسشنامه استاندارد و محقق کمکیار محقق در نوشتن پایان نامه است. محقق با داشتن یک بانک یا سایت پرسشنامه و امکان دانلود رایگان مدل مناسبی برای ساخت پرسشنامه پایان نامه و پروپوزال خواهد داشت. سایت هایی مثل کتابخانه دیجیتال کمکیار علاوه بر امکان دانلود پرسشنامه با هزینه بسیار کم را داراست، امکان دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد را نیز دارد. دانلود پرسشنامه رایگان مدیریت یکی از گزینه هایی است که کتابخانه دیجیتال در صدد بنا و پایه گذاری آن میباشد. برای دانلود پرسشنامه استاندارد یا پرسشنامه محقق ساخته میتوانید دسته دانلود پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد را انتخاب کنید.

هدف از ارائه لینک دانلود پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد رشته های مدیریت، مهندسی صنایع، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و … در این سایت، فرآهم و آماده ساختن شرایطی است که محقق بتواند الگوی مناسبی برای طراحی پرسشنامه خود داشته باشد.

برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته و دریافت پرسشنامه استاندارد خود میتوانید فرم سفارش را پر کنید و با شرایط ایده آل پرسشنامه دارای روایی و پایایی را دریافت کنید.

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت

طراحی پرسشنامه محقق ساخته و آگاهی از مسئله تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته نیز بر اساس فرضیه ها، اهداف (Research Aims) و سوالات تحقیق و همچنین مدل مفهومی تحقیق (Conceptual Model) طراحی میشود. باید در نظر داشت که برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته (Made questionnaire design) اصولا نیاز به تمام بندهای یک پروپوزال (Research Proposal) تکمیل شده حس میشود. چرا که محقق در بیان مسئله، مشکلات موضوع پایان نامه و دلیل انتخاب موضوع و عنوان انتخابی را طرح میکند؛ در این راستا، وقتی محقق قصد طراحی و تهیه یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته را دارد، بدیهی است که باید از متن مسئله مطلع باشد و مشکلات و محدودیت های تحقیق (Research Limitations) طرح شده در مسئله آگاه باشد.

ساخت پرسشنامه محقق ساخته  با در نظر گرفتن سوالات، فرضیات و اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق (Research Hypotheses) در پایان نامه نمایش منسجمی از متغیرهای تاثیرگذار در پایان نامه (Dissertation) هستند. محقق هنگام طراحی پرسشنامه با مرور فرضیه ها میتواند آنچه را که پاسخدهندگان پرسشنامه یا آزمودنی ها باید پاسخ دهند را بروشنی مطرح کند و پاسخ هایی دریافت کند که دقیقا به اهداف تحقیق وی مربوط باشد. همچنین اهداف تحقیق که تابعی از فرضیات و مسئله پژوهش هستند به انسجام فکری محقق در هنگام ساخت پرسشنامه کمک میکنند. در یک پرسشنامه محقق ساخته، محقق نباید مستقیما سوالات تحقیق را وارد پرسشنامه کند اما گاه بین سوالات اصلی مطرح شده در پروپوزال و پرسش های پرسشنامه (Questionnaire) همخوانی وجود دارد که این مسئله ای نیست.

مدل مفهومی پایان نامه و نقش آن در طراحی پرسشنامه

مدل مفهومی نقشه روابط بین متغیرها (Variables) و میزان و جهت تاثیرگذاری هریک بر دیگری را نشان میدهد. وقتی محقق از چارچوب مفهومی مطرح شده در پروپزال آگاه باشد، با تسلط بیشتری به طراحی سوالات پرسشنامه میپردازد. همچنین یکی از عوامل (Factors) تاثیرگذار در ساخت پرسشنامه درک روابط بین متغیرهاست، که با بررسی (Assessment) روابط علی و معلولی و تاثیر گذاری متقابل آن میتواند به روش اثربخش تری به طرح سوالات تحقیق بپردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته

بنابراین محقق در تهیه پرسشنامه باید شاخص هایی را در نظر بگیرد که هنگام تکمیل و آماده سازی سایر بخش های پایان نامه نیز دچار مشکل نشود؛ یکی از این بخش ها که آماده کردن آن ارتباط زیادی به پرسشنامه دارد، فصل چهارم پایان نامه یا فصل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه است که با نرم افزارهای تجریه و تحلیل آماری مانند SPSS – LISREL – MINITAB – Expert Choice – PLS بررسی و تحلیل میشود؛ برای نتیجه گیری بهتر در فصل چهارم، سوالات پرسشنامه باید به نحوی طرح شود که قابل آزمون و اندازه گیری باشد. برای آزمون پایایی (Reliability) پرسشنامه از فورمول آلفای کرونباخ استفاده می شود؛ روایی (Validity) پرسشنامه های محقق ساخته پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه اتفاق نظر اساتید می باشد.

جامعه آماری، نمونه تحقیق و طراحی پرسشنامه

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمان طراحی و ساخت پرسشنامه های محقق ساخته و نیز استاندارد، آگاهی و توجه به جامعه آماری تحقیق است؛ چه بسیار پرسشنامه هایی که محقق و دانشجو بدون توجه به جامعه آماری مخاطب خود طراح نموده است و به نمونه تحقیق توجهی نکرده است؛ بدین ترتیب که مثلا باوجودیکه جامعه آماری و مطالعه موردی تحقیق، مشتریان و ارباب رجوع یک سازمان مانند یک بانک یا یک شرکت صنعتی بوده اند، اما سوالات پرسشنامه به نحوی طراحی شده است که گویی باید کارکان سازمان به آت پاسخ دهند.

سخن آخر

در تهیه یک پرسشنامه باید شاخص ها و عوامل بسیاری رعایت شود، کارشناسان با تجربه، محقق و مجرب کتابخانه دیجیتال کمکیار پایان نامه های ارشد و دکتری، آماده ارائه خدمات تهیه و طراحی پرسشنامه های محقق ساخته به بهترین نحو ممکن هستند. همچنین این مجموعه با تدوین و دسترسی به انبوهی از پرسشنامه های استاندارد پژوهشی که طی قریب به ۱۰ سال جمع آوری و طبقه بندی شده است، میتواند کمک خوبی به زمان و کیفیت پایان نامه شما کند. برای سفارش پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد، همین اکنون میتوانید فرم سفارش را تکمیل کنید و پاسخ بسیار سریع کارشناسان را دریافت نمائید. همچنین همانطور که از این مقاله بر می آید، برای تهیه پرسشنامه نیاز به ابعادی مانند بیان مسئله، فرضیات، سوالات و جامعه آماری به شدت حس میشود. هرچه اطلاعات کاملتری در دسترس محقق باشد، طراحی پرسشنامه تاثیرگذاری و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. برای درج سفارش اینجا را کلیک کنید.

پرسشنامه محقق ساخته made questionnaire

پرسشنامه استاندارد ـ پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه بعنوان یکی از ابزارهای اصلی گردآوری داده های پایان نامه، مقالات علمی پژوهشی بشمار میرود. پرسشنامه در پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری غالبا بصورت محقق ساخته ( Self Made questionnaire ) طراحی میشود؛ این در صورتیست که محقق موضوع پایان نامه را طبق متغیرهای جدید و ارزیابی نشده انتخاب کرده باشد. در صورتیکه موضوع پایان نامه قبلا در مقالات ISI و علمی پژوهشی دیگر کار شده باشد و صاحبنظرانی در مورد آن تحقیق و کاوش کرده باشند، محقق میتواند از پرسشنامه های استاندارد دارای گویه ها و سنجه های از پیش برازش شده استفاده نماید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی و پایایی پرسشنامه ( Validity & Reliability of Questionnaire ) هایی که در در مقالات، پایان نامه ها و سایر پروژه های دانشگاهی بعنوان ابزار جمع آوری داده ها بکار میروند، باید سنجش و ارزیابی شود. روایی پرسشنامه در پایان نامه و مقالاتی که دانشجو در دانشگاه ارائه میکند غالبا به شیوه اتفاق نظر اساتید دانشگاه تایید میشود. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق فورمول آلفای کرونباخ و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری مانند SPSS محاسبه میشود.

نحوه طراحی و ساخت پرسشنامه آماری محقق ساخته

محقق برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته باید از شاخص ها، متغیرها، سوالات پروپوزال، فرضیه های تحقیق و مدل تحقیق و در نهایت تمام ابعاد طرح شده در پروپوزال استفاده کند. بطوریکه همه میدانیم یک نوع یکپارچگی باید بین مطالب پروپوزال وجود داشته باشد؛ یعنی سوالات باید با فرضیه ها همخوانی داشته باشد. سوالات و فرضیات نیز هر یک بر اساس متغیرهای وابسته و مستقل مطرح شده در پایان نامه طراحی میشوند. در نهایت، مدل مفهومی نیز بصورت نموداری و شماتیک تمام ابعاد طراحی شده در بیان مسئله، فرضیه ها، پرسش ها، متغیرها و شاخص ها را به نمایش میکشد. کتابخانه دیجیتال کمکیار، امکاناتی برای دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته رشته های مختلف اندیشیده است.

سفارش پایان نامه،مقاله،پرسشنامه،ایبوک،ترجمه،تحریر

پایان نامه،پرسشنامه،پروپوزال روش تحقیق ارشد و دکتری

متنوع ترین سایت اختصاصی فایلهای منبع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود آنلاین فایلهای کمکیار پایان نامه

آپدیت روزانه معتبرترین مقالات ISI، پرسشنامه های محقق ساخته، پایان نامه های خارجی، ایبوک، پروپوزال روش تحقیق ارشد و دکتری

سفارش آسان

دانلود آسان

نماد اعتماد

گارانتی منابع

به شبکه اجتماعی هزار نفره ما بپیوندید: facebook.com/payannamehaphd

ایبوک

دانلود رایگان و ویژه کتاب های الکترونیک منبع پایان نامه، مقاله و پروژه

ترجمه مقالات

دانلود رایگان مقالات لاتین و سفارش دریافت آنلاین ترجمه ارزان

پرسشنامه

دانلود آنلاین پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته دارای روایی ـ پایایی

پایان نامه های خارجی

دانلود پایان نامه های خارجی متنوع؛ منابع غنی انجام پایان نامه

فایل پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه های ارائه شده در سایت کتابخانه تماما دارای روایی و پایایی هستند. پرسشنامه های استاندارد دارای منبع دهی می باشند. خریدار پرسشنامه میتواند یک مقاله لاتین مرتبط با موضوع پرسشنامه به رایگان سفارش دهد. تمام پرسشنامه ها حتی پس از خرید و دانلود، دارای گارانتی بازگشت وجه میباشند.

پروپوزال آماده روش تحقیق

به منظور آشنایی دانشجویان با روش انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری، تعدادی پروپوزال به عنوان نمونه در سایت قرار گرفته است. این پروپوزال ها از هر نظر کامل بوده و قابلیت استفاده روش تحقیق میباشد.

پایان نامه های خارجی برجسته 

کتابخانه دیجیتال کمکیار، به منظور سهولت و تسریع دسترسی دانشجویان به منابع غنی نگارش پایان نامه، اقدام به گردآوری پایان نامه های دانشگاه خارجی طراز اول جهان نموده است. این پایان نامه ها از مراجع و پایگاه های علمی معتبر و با دسترسی به اکانت علمی خریداری و بارگزاری شده است.

دانلود پایان نامه خارجی Proquest

دانلود آنلاین پایان نامه خارجی لاتین سفارش موضوعی

پایان نامه های خارجی و لاتین بارگزاری شده ی درگاه دانلود آنلاین و آنی فایلهای کمکیار پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری منبع خوبی بمنظور اقتباس و ریفرنس گذاری در پایان نامه میباشند. چرا که فرمت و ساختار نگارش پایان نامه در آنها رعایت شده و میتوان با کیفیت یک پایان نامه خوب آشنا شد. این پایان نامه ها پس از بررسی و دقت نظر در نحوه نگارش، استفاده از منابع، طرح فرضیه های آن، مدلی شماتیک و ریاضی که در پایان نامه بکار رفته انتخاب شده اند.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوعات پایان نامه های لاتین ارائه شده در درگاه دانلود آنلاین بیشتر در حوزه علوم مدیریت؛ اعم از مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی، مدیریت ارتباطات، مدیریت پروژه، مدیریت بازاریابی، مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع گرایش های سیستم و بهره وری و نیز سیستم های اقتصادی میباشد. در رشته مدیریت آموزشی و مدیریت تحول و منابع انسانی هم پایان نامه های لاتین و انگلیسی بسیار باکیفیتی بارگزاری شده است که الگوی خوبی برای نوشتن یک پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری محسوب میشود.

مدل پایان نامه کارشناسی ارشد

یکی از ملاک های کمکیار جهت انتخاب پایان نامه های لاتین جهت بارگزاری و ارائه لینک دانلود آنی، توجه به مدل های ریاضی و شماتیک پایان نامه ها و رساله های دکتری میباشد. طراحی مدل، نوآوری، پیچیدگی های مفهومی آن به تناسب فرضیات، اهداف و شاخص ها از جمله معیارهای اساسی در انتخاب پایان نامه های لاتین میباشد که در فرآیند انتخاب مورد توجه کمکیار بوده است.

سفارش یافت موضوعی پایان نامه خارجی برای اقتباس و منبع نویسی

با توجه به اینکه کمکیاران به یوزر پسورد مجاز کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های طراز اول جهان مانند پروکوئست دسترسی دارد و بمنظور تکریم نظرات شما بازدید کننده گرامی، کارشناسان گروه کمکیار پایان نامه، آماده ارائه خدمات سفارشی بمنظور جستجوی پیشرفته از درگاه پایان نامه های خارجی میباشند.

نحوه دانلود پایان نامه خارجی از کمکیار شاپ

برای دانلود پایان نامه لاتین 2017 و 2016 فول تکست با پیوست هایی مانند پرسشنامه، سوالات مصاحبه، خروجی تجزیه و تحلیل های آماری و …، میتوانید از منوی دسته بندی ها گزینه پایان نامه های خارجی را انتخاب نموده و روی گزینه و موضوع پایان نامه دلخواه کلیک کرده و دانلود نمایید. هزینه ناچیزی که برای دانلود فایل فول تکست پایان نامه میپردازید و بلافاصله فایل را دانلود میکنید صرفا حق الزحمه جستجوی منبع و پایان نامه میباشد. پیش از دانلود و خرید پایان نامه های خارجی، میتوانید با دانلود رایگان فهرست موضوعی پایان نامه از محتوای آن مطلع شوید و سپس انتخاب و خرید نمایید. انتخاب این پایان نامه ها با دقت نظر و مطالعه دقیق صورت گرفته است.

پیشگفتار

به درگاه دانلود آنلاین و آنی فایلهای کمکیار پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری خوش آمدید.

هدف از راه اندازی این فروشگاه آنلاین، ارائه محصولات دیجیتال کمکیار پایان نامه، پروژه و تحقیقات دانشجویی است.

انجام پایان نامه دانشگاهی ارشد و دکتری نیز مانند هر عمل دیگری نیازمند برخورداری از الگوهای عملی و تجربی دیداری است.

درگاه کمکیار پایان نامه های ایران، منابعی در اختیار شما قرار میدهد که بکمک آن بتوانید با سهولت بیشتری پایان نامه خود را بنویسید.

نمونه سوالات مصاحبه نیمه ساختار یافته

ابزار جمع آوری داده ها؛ مصاحبه

مصاحبه از نظر میزان سازمان یافتگی به سه دستۀ عمده مصاحبه ساختاریافته، نیمه ساختار یافته و باز یا بدون ساختار تقسیم میشود. مصاحبه ساختار یافته شامل یک مجموعه پرسشها و پاسخهاي طبقه بندي شده است که از قبل تعیین شده و باید از پاسخ دهنده، به طور شفاهی پرسیده شود. براي همه پاسخدهندگان، سوالات یکسان است و پاسخدهنده فقط یکی از پاسخهاي ارائه شده را انتخاب می کند. در این مصاحبه، که براي پژوهشهاي کمی استفاده میشود، به ندرت از سوالات باز استفاده میشود.

در مصاحبه باز یا بدون ساختار، مصاحبه گر باید دربارة تعدادي از موضوعات از پیش تعیین شده ذهن پاسخدهنده را به طور عمیق کاوش کند. در این مصاحبه، سؤالات استاندارد شده و پاسخ از قبل تعیین شده اي وجود ندارد. در عوض، مصاحبه گر جنبه هاي متعددي از نظرات مصاحبه شوندگان را آنگونه که در گفت و گو پیش می آید، بررسی میکند. او از نیروي ابتکار خود استفاده کند و به ایجاد فرضیه هاي جدید و آزمودن آن طی مصاحبه میپردازد.

مصاحبه نیمه ساختار یافته مصاحبه اي است که در آن، سؤالات مصاحبه از قبل مشخص می شود و از تمام پاسخدهندگان، پرسشهاي مشابه پرسیده میشود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که میخواهند پاسخ دهند. البته در راهنماي مصاحبه جزئیات مصاحبه، شیوة بیان و ترتیب آنها ذکر نمیشود. این موارد در طی فرایند مصاحبه تعیین میشوند.

در واقع ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته روش پژوهشی است که اغلب در علوم اجتماعی استفاده می‌شود. در حالی که مصاحبه سازمان یافته دارای مجموعه‌ای دقیق از سوالات است که اجازه انعطاف در مصاحبه را نمی‌دهد، مصاحبه نیمه‌ساختار یافته، باز است که در آن اجازه پرداختن به ایده‌های جدید داده می‌شود تا در طول مصاحبه به عنوان یک نتیجه از آنچه مصاحبه‌شونده می‌گوید به ارمغان آورد. مصاحبه‌کننده در مصاحبه نیمه ساختار یافته به طور کلی دارای یک چارچوب خاص است که باید به آن پرداخته شود.

منبع: دلاور، ع.، 1388، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ویراست چهارم، انتشارات ویرایش

 

جهت آشنایی با یک نمونه مصاحبه ساختاریافته میتوانید محصول زیر را خریداری نمایید؛

1. دسته سوالات مصاحبه نیمه ساختاریافته با موضوع تدوین الگوی مدیریت استراتژیک منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دانش

این فایل حاوی 15 سوال استاندارد و 3 صفحه است که به منظور انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته طراحی، آزمون و استاندارد سازی شده است.

هزینه خرید این فایل مبلغ 4200 تومان میباشد. سیستم خرید خودکار میباشد و بلافاصله پس از پرداخت، فایل Word قابل دانلود است.

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای

خرید

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان