FREE MADE QUESTIONNAIRE DOWNLOAD

طراحی پرسشنامه محقق ساخته

طراحی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire
طراحی پرسشنامه محقق ساخته تضمین پذیرش؛ با روایی و پایایی

نحوه طراحی یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته برای پایان نامه

نویسنده: دکتر محمد صادقی؛ دبیر علمی کتابخانه دیجیتال ایبوکا

1396.08.23

قسمت اول

مراحل طراحی روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire design

روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته  questionnaire

مقدمه

در مراحل انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، محقق پس از تعیین فرضیات و اهداف، چه در مرحله نوشتن پروپوزال و چه پس از نوشتن فصل سوم پایان نامه که همان روش تحقیق یا متدولوژی پایان نامه باشد، نیاز به تهیه و طراحی یک پرسشنامه دارد. این پرسشنامه میتواند استاندارد یا محقق ساخته (Standard – Made Questionnaire)  باشد. پرسشنامه های استاندارد دارای منابعی مانند یک مقاله معتبر که یک نظریه پرداز یا نویسنده معروفی تهیه کرده باشد، هست. پرسشنامه استاندارد برای یک پایان نامه را همچنین از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری میتوان اقتباس نمود. کتاب های مرجعی مانند پژوهشنامه مدیریت دارای پرسشنامه های استاندارد مناسبی و متنوعی میباشند.

طراحی پرسشنامه محقق ساخته و آگاهی از مسئله تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته ( به انگلیسی دقیق Made questionnaire ) نیز بر اساس فرضیه ها، اهداف (Research Aims) و سوالات تحقیق و همچنین مدل مفهومی تحقیق (Conceptual Model) طراحی میشود. باید در نظر داشت که برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته (Made questionnaire design) اصولا نیاز به تمام بندهای یک پروپوزال (Research Proposal) تکمیل شده حس میشود. چرا که محقق در بیان مسئله، مشکلات موضوع پایان نامه و دلیل انتخاب موضوع و عنوان انتخابی را طرح میکند؛ در این راستا، وقتی محقق قصد طراحی و تهیه یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته را دارد، بدیهی است که باید از متن مسئله مطلع باشد و مشکلات و محدودیت های تحقیق (Research Limitations) طرح شده در مسئله آگاه باشد.

ساخت پرسشنامه محقق ساخته  با در نظر گرفتن سوالات، فرضیات و اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق (Research Hypotheses) در پایان نامه نمایش منسجمی از متغیرهای تاثیرگذار در پایان نامه (Dissertation) هستند. محقق هنگام طراحی پرسشنامه با مرور فرضیه ها میتواند آنچه را که پاسخدهندگان پرسشنامه یا آزمودنی ها باید پاسخ دهند را بروشنی مطرح کند و پاسخ هایی دریافت کند که دقیقا به اهداف تحقیق وی مربوط باشد. همچنین اهداف تحقیق که تابعی از فرضیات و مسئله پژوهش هستند به انسجام فکری محقق در هنگام ساخت پرسشنامه کمک میکنند. در یک پرسشنامه محقق ساخته، محقق نباید مستقیما سوالات تحقیق را وارد پرسشنامه کند اما گاه بین سوالات اصلی مطرح شده در پروپوزال و پرسش های پرسشنامه (Questionnaire) همخوانی وجود دارد که این مسئله ای نیست.

مدل مفهومی پایان نامه و نقش آن در طراحی پرسشنامه

مدل مفهومی نقشه روابط بین متغیرها (Variables) و میزان و جهت تاثیرگذاری هریک بر دیگری را نشان میدهد. وقتی محقق از چارچوب مفهومی مطرح شده در پروپزال آگاه باشد، با تسلط بیشتری به طراحی سوالات پرسشنامه میپردازد. همچنین یکی از عوامل (Factors) تاثیرگذار در ساخت پرسشنامه درک روابط بین متغیرهاست، که با بررسی (Assessment) روابط علی و معلولی و تاثیر گذاری متقابل آن میتواند به روش اثربخش تری به طرح سوالات تحقیق بپردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته Reliability and validity

بنابراین محقق در تهیه پرسشنامه باید شاخص هایی را در نظر بگیرد که هنگام تکمیل و آماده سازی سایر بخش های پایان نامه نیز دچار مشکل نشود؛ یکی از این بخش ها که آماده کردن آن ارتباط زیادی به پرسشنامه دارد، فصل چهارم پایان نامه یا فصل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه است که با نرم افزارهای تجریه و تحلیل آماری مانند SPSS – LISREL – MINITAB – Expert Choice – PLS بررسی و تحلیل میشود؛ برای نتیجه گیری بهتر در فصل چهارم، سوالات پرسشنامه باید به نحوی طرح شود که قابل آزمون و اندازه گیری باشد. برای آزمون پایایی (Reliability) پرسشنامه از فورمول آلفای کرونباخ استفاده می شود؛ روایی (Validity) پرسشنامه های محقق ساخته پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه اتفاق نظر اساتید می باشد.

جامعه آماری N، نمونه تحقیق n و طراحی پرسشنامه Design

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمان طراحی و ساخت پرسشنامه های محقق ساخته و نیز استاندارد، آگاهی و توجه به جامعه آماری تحقیق است؛ چه بسیار پرسشنامه هایی که محقق و دانشجو بدون توجه به جامعه آماری مخاطب خود طراح نموده است و به نمونه تحقیق توجهی نکرده است؛ بدین ترتیب که مثلا باوجودیکه جامعه آماری و مطالعه موردی تحقیق، مشتریان و ارباب رجوع یک سازمان مانند یک بانک یا یک شرکت صنعتی بوده اند، اما سوالات پرسشنامه به نحوی طراحی شده است که گویی باید کارکان سازمان به آت پاسخ دهند.

سخن آخر

در تهیه یک پرسشنامه باید شاخص ها و عوامل بسیاری رعایت شود، کارشناسان با تجربه، محقق و مجرب کتابخانه دیجیتال کمکیار پایان نامه های ارشد و دکتری، آماده ارائه خدمات تهیه و طراحی پرسشنامه های محقق ساخته به بهترین نحو ممکن هستند. همچنین این مجموعه با تدوین و دسترسی به انبوهی از پرسشنامه های استاندارد پژوهشی که طی قریب به ۱۰ سال جمع آوری و طبقه بندی شده است، میتواند کمک خوبی به زمان و کیفیت پایان نامه شما کند. برای سفارش پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد، همین اکنون میتوانید فرم سفارش را تکمیل کنید و پاسخ بسیار سریع کارشناسان را دریافت نمائید. همچنین همانطور که از این مقاله بر می آید، برای تهیه پرسشنامه نیاز به ابعادی مانند بیان مسئله، فرضیات، سوالات و جامعه آماری به شدت حس میشود. هرچه اطلاعات کاملتری در دسترس محقق باشد، طراحی پرسشنامه تاثیرگذاری و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. برای درج سفارش اینجا را کلیک کنید.

 

در صورت تمایل، به قسمت دوم این مقاله نیز توجه کنید:

در بخش دوم مقاله طراحی پرسشنامه، به پیشنهاداتی برای ساخت و طراحی پیشرفته تر سوالات پرسشنامه خواهم پرداخت.

قسمت دوم مقاله

تکراری نبودن موضوع پایان نامه در سیکا

تا سال ۱۳۹۰، تعداد بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با استفاده از نرم افزارهای مختلف، خدمات کتابخانه خود را به شکل مستقل و صرفا در محل کتابخانه ارائه می‌دادند. از میان این واحدها تعداد اندکی امکان جستجوی اطلاعات در منابع کتابخانه را از طریق اینترنت دارا بودند. بدین شکل که دانشجو یا محقق می‌توانست با اتصال به سایت اختصاصی آن واحد دانشگاهی به جستجو در منابع کتابخانه همان واحد بپردازد.

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی اطلاعات و گسترش آن در علم اطلاعرسانی، استقبال کتابخانهها و مراکز اسناد از یکپارچهسازی اطلاعات و استفاده از امکانات و زیرساختهای اینترنتی در سطح کشور افزایش یافت. پیرو این تغییرات، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز ایجاد شبکه‌ای یکپارچه و سازمان یافته را به عنوان مهمترین نیاز در مکانیزه نمودن امکانات کتابخانههای دانشگاهی در اولویت قرار داد.

انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت نوسا مبنی بر تجهیز تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، به نرم‌افزار سیمرغ و ایجاد شبکه یکپارچه سیستم کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) در سال ۱۳۹۰ منجر به تحقق این هدف بزرگ گردید.

از همان ابتدا بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد در نقاط مختلف کشور اقدامات لازم جهت نصب نرم‌افزار را هر چه سریعتر فراهم آورده و شبکه سیکا با حضور تعدادی از واحدهای دانشگاه‌‌ آزاد ایجاد شد.

تکراری نبودن موضوع پایان نامه در سیکا,سایت کدینگ پایان نامه های دانشگاه آزاد,استعلام پایان نامه ایران داک,سایت عدم تکرار پایان نامه,اخذ کد پایان نامه,جستجوی پایان نامه در ایران داک,چگونگی ثبت موضوع پایان نامه در سایت سیکا,دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد

دیگر واحدهای دانشگاه آزاد نیز با ملاحظه و بررسی امکانات و قابلیتهای این شبکه و یکپارچگی اطلاعات در واحدهای مختلف، بستر مناسب جهت نصب نرم افزار را آماده و یکی پس از دیگری به سیکا پیوستند.

مزایای مهم شبکه سیکا
امکان اشتراک و جستجوی همزمان منابع کتابخانه‌ای، به عنوان مثال:
امکان جستجوی پایان‌نامه‌های موجود در کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جهت انتخاب موضوع پیشنهادی برای پایان‌نامه و اطمینان از غیرتکراری بودن آن
تسهیل در امر فهرست‌نویسی بنیادی یک سند با مشاهده فهرست‌نویسی‌های انجام شده در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد موجود در شبکه سیکا
مدیریت مستقل منابع واحدهای دانشگاهی و عدم وابستگی کاری به شبکه متمرکز
امکان ایجاد نظام امانت بین کتابخانه‌ای در سراسر کشور
یکپارچه شدن سیستم کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی، تحت شبکه‌ای کاملا Online و مبتنی بر داده‌های واقعی

مزایای مهم شبکه سیکا
امکان اشتراک و جستجوی همزمان منابع کتابخانه‌ای، به عنوان مثال:
امکان جستجوی پایان‌نامه‌های موجود در کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی جهت انتخاب موضوع پیشنهادی برای پایان‌نامه و اطمینان از غیرتکراری بودن آن
تسهیل در امر فهرست‌نویسی بنیادی یک سند با مشاهده فهرست‌نویسی‌های انجام شده در واحدهای دیگر دانشگاه آزاد موجود در شبکه سیکا
مدیریت مستقل منابع واحدهای دانشگاهی و عدم وابستگی کاری به شبکه متمرکز
امکان ایجاد نظام امانت بین کتابخانه‌ای در سراسر کشور
یکپارچه شدن سیستم کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی، تحت شبکه‌ای کاملا Online و مبتنی بر داده‌های واقعی

برای استعلام موضوع پایان نامه خود، از آدرس سیکا اقدام نمایید.

دانلود رایگان مقاله و ایبوک با DOI

 

راهنمای دریافت
با تکمیل فرم زیر میتوانید منابع پژوهشی کنفرانسی، علمی پژوهشی، ترویجی فارسی و انگلیسی سفارش دهید
(مقاله، ایبوک، گزارش، پایان نامه و رساله های خارجی به چاپ رسیده در دانشگاه های خارجی جهان ـ پروکوئست، مقاله و پک منابع نگارش پایان نامه، پروپوزال، پرسشنامه های استاندارد معتبر بین المللی)

 

برای آشنایی بیشتر به مرور مثال ها و نمونه هایی میپردازیم:

برنامه ریزی استراتژیک و استراتژی رقابتی

پاورپوینت پیشرفته استراتژی های رقابتی و برنامه ریزی استراتژیک

 

 

برنامه ریزی استراتژیک,استراتژی های رقابتی,پروپوزال روش تحقیق,پایان نامه استراتژی مدیریت

ایبوک؛ کتاب الکترونیک دانشگاهی

کتاب الکترونیکی یک منبع دیجیتال اطلاعاتی است که به شکل منسجم، مدون، هدفمند، و با موضوعی مشخص طراحی شده و از طریق ابزارهای الکترونیکی مثل رایانه، کتاب خوان، یا ابزارهای اختصاصی پرتابل به صورت برخط یا نا برخط قابل ارائه است. هارولد هنکه بر این عقیده است که سابقة نشر الکترونیکی به 1945 میلادی باز می گردد. در این سال وان وار بوش پیشنهاد کتاب الکترونیکی را، با عنوان میمکس، مطرح کرد، که اولین کتاب الکترونیکی شناخته شد. میمکس حاوی میکرو فیلم و یک بازخوان و صفحه هایی برای خواندن مطالب و ابزاری بود که برای ذخیرة کتاب ها، یادداشت ها، و مکاتبات استفاده می شد. این ابزار حافظه ای بزرگ برای ذخیرة اطلاعات داشت. در هنگام نیاز، کاربر می توانست میمکس ها، صفحه ها، و سایر اموری را که روی کاغذ انجام می داد بایگانی کند و سپس آن را روز آمد سازد. این دستگاه هیچ گاه از قالب یک طراحی فراتر نرفت و طرح آن، با عنوان اولین طرح شکست خورده، در صف طولانی مخترعان کتاب های الکترونیکی قرار گرفت. به عقیدة هنکه، دستگاه بوش بیشتر به یک سیستم مدیریت مدرک نزدیک بود تا کتاب الکترونیکی. به عبارت بهتر، میمکس تکمیل کنندة گسترة مفهومی برای حافظة فرد بود

دانلود پروپوزال روش تحقیق پایان نامه ارشد مدیریت

پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد,نمونه ای از پروپوزال تکمیل شده,مراحل نوشتن پروپوزال,نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد,نمونه پروپوزال ارشد
پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریتپروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق

پروپوزال روش تحقیق روانشناسی

نمونه ای از پروپوزال تکمیل شده

پروپوزال آماده روش تحقیق

چند نمونه پروپوزال برای درس روش تحقیق

نمونه ای از پروپوزال نوشته شده

دانلود پروپوزال روش تحقیق

دانلود مقاله برای درس روش تحقیپروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت

دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق

پروپوزال روش تحقیق روانشناسی

نمونه ای از پروپوزال تکمیل شده

پروپوزال آماده روش تحقیق

چند نمونه پروپوزال برای درس روش تحقیق

نمونه ای از پروپوزال نوشته شده

دانلود پروپوزال روش تحقیق

دانلود مقاله برای درس روش تحقیق,دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق,پروپوزال روش تحقیق روانشناسی,نمونه ای از پروپوزال تکمیل شده,پروپوزال روش تحقیق,چند نمونه پروپوزال برای درس روش تحقیق,نمونه ای از پروپوزال نوشته شده,دانلود پروپوزال روش تحقیق,دانلود مقاله برای درس روش تحقیق

دانلود رایگان پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان ـ ۱ ـ 

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان ـ ۲ ـ

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان ـ ۳ –

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان ـ ۴ ـ 

دانلود پاورپوینت مبانی سازمان و مدیریت رضائیان ـ ۵ ـ

 

 

پاورپوینت فرهنگ سازمانی شاین و هافستد

دانلود رایگان پروژه دانشگاهی پاورپوینت فرهنگ سازمانی شاین و  هافستد

دانلود کتاب روش های طراحی پرسشنامه

کتاب طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه جدا از آشنایی با اعتبار و روایی نمونه سوالات پرسشنامه، نیاز به منابع و رفرنس های معتبر نیز دارد. بطوری که تهیه پرسشنامه آماری با استفاده از یک یا چند نمونه کتاب یا ایبوک طراحی پرسشنامه کمک زیادی به محقق میکند.

 

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه

حتما میدانید که روش های طراحی پرسشنامه تنها به پرسشنامه های آماری پایان نامه خلاصه نمیشود؛ پرسشنامه های سازمانی نیز بر همین مبنا ساخته میشوند. بطوری که جامعه آماری و قلمرو استفاده از پرسشنامه تنها به دانشگاه و دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری منحصر نمیشود؛ بلکه از همان پرسشنامه در سطوح سازمانی هم استفاده میشود؛ بطوری مثال وقتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد سازمانی کارکنان یک شرکت قصد طراحی و ساخت یک نمونه پرسشنامه اجرایی داریم، فرقی نمیکند؛ فرد هم میتواند از این پرسشنامه در سازمان یا موسسه متبوع خود استفاده کند و هم میتواند به عنوان پرسشنامه ای برای ارزیابی و جمع آوری داده های پایان نامه یا رساله خود استفاده نماید. نظرات دانشجویان نشان داده است که ایبوکا سایت مرجع طراحی و ساخت پرسش نامه های تخصصی برای پایان نامه و سازمان ها، کمکیار معتبری برای ساخت پرسشنامه اختصاصی  و تضمینی محسوب میشود.

 

آیا پرسشنامه من روایی و پایایی دارد؟

ایبوکا روایی و پایایی پرسشنامه شما را به رایگان با فورمول آلفای کرونباخ می سنجد. حتی اگر پرسشنامه ای دارید که قصد ارزیابی و سنجش پایایی و روایی آن را دارید ،میتوانید از مشاوره رایگان ایبوکا برای تعیین عدد روایی و پایایی آن کمک بگیرید.

 

یک نمونه پرسشنامه آماری نیاز دارم

در صورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد یا محقق ساخته در موضوع خاصی مانند شبکه های اجتماعی، عملکرد، بزهکاری، توانمندی، بازاریابی، استراتژی، توسعه، معماری، پزشکی، پرستاری، کتابداری و … دارید، ایبوکا میتواند رایگان آن را برای دانلود در سایت قرار دهد. ایبوکا به بانک پرسشنامه های آنلاین تمام کتابخانه های دیجیتال جهان دسترسی آزاد دارد و برنامه های جستجوی ویژه ای در خصوص نمونه سوالات پرسشنامه داراست. بخش هایی مانند مقدمه پرسشنامه، چه محقق ساخته و چه استاندارد، با در نظر گرفتن گویه ها و سنجه و متغیرهای موجود در مدل مفهومی نیز از خدمات رایگانی است که شاید شما اطلاع نداشته باشید که حتی بصورت رایگان هم میتوانید دریافت نمایید.

 

برای دانلود کتاب روش ها و مراحل طراحی پرسشنامه چطور باید اقدام کنم؟

برای دانلود این کتابها لطفا از طریق فرم تماس اقدام به سفارش رایگان نمایید.