دانلود نمونه طراحی پرسشنامه محقق ساخته لیکرت؛ روایی و پایایی و روش طراحی

در کنار مصاحبه، گزارش های آماری و داده های سازمانی، پرسشنامه يكي از ابزارهاي ساختاری تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق بشمار می آید. ساخت و طراحی پرسشنامه محقق ساخته؛ به انگلیسی self made questionnaire لیکرت (likert) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت طبق نمونه متغیرهای مستقل، وابسته، مدل پروپوزال گویه ها و سنجه های تعیین شده پایان نامه انجام میشود. میزان گویه های مقیاس لیکرت بین ۱۵ تا ۳۰ گویه یا سنجه میباشد. پرسشنامه محقق ساخته مدیریت و دیگر رشته ها باید طوری ساخته، طراحی و تهیه شود که با اهداف پروپوزال، سوالات تحقیق، فرضیه تحقیق، مسئله و مدل ساخته شده پروپوزال و سبک نگارش ادبیات تحقیق همخوان و هم ساخت باشد. هدف از طراحی و ساخت پرسشنامه در فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری اینست که سوالاتی بمنظور کشف نظرات و تئوری خبرگان، مشتریان، مصرف کننده، کارشناسان و جامعه و نمونه تحقیق ساخته و طراحی شود تا محقق بر اساس آمار داده های حاصله و تحلیل آماری و تبدیل آن به اطلاعات طبقه بندی شده و یکپارچه، رد یا تایید فرضیات تحقیق را بررسی و آزمون سازد. محقق پرسشهای پرسش نامه را به دو روش باز و بسته طراحی میکند؛ سوالات بسته در یک طیف یا مقیاس پنج گزینه ای لیکرت ساخته و طراحی میشود، محقق با طرح سوالات باز پرسشنامه امکان توضیح داوطلبانه فرآهم می آورد. محقق علاوه بر روش تحقیق کمی، از روشهای کیفی مثل مصاحبه هم پیش بینی میکند. تهیه و ساخت سوالات مصاحبه نیز مانند پرسشنامه باید از روش تحقیق ساختار یافته ای پیروی نماید. محقق بمنظور تعیین زمینه تحقیق و شاخص های پژوهش، پیش از انجام مصاحبه، سوالات باز آن را خواهد ساخت. طرح و تهیه نمونه پرسش طبق منابع و رفرنسهای مناسب، روایی و پایایی پایان نامه را ارتقا خواهد بخشید. موسسه راه دانش، با کوله باری از دانش و تجربه و تحقیق در سالیان متمادی در مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت،مهندسی صنایع و گرایشهای آن همراه محقق است. پرسشنامه محقق ساخته و همچنین پرسشنامه های استانداردی که روایی و پایایی تعیین شده دارند، فاقد کلید پاسخ هستند؛ چراکه هدف از طرح سوالات و پرسشهای پرسشنامه و چگونگی آن، کسب نظر پاسخ دهنده ها و آزمودنی هاست و افراد به تناسب نظر کارشناسانه خود میتوانند نظرات متفاوت داشته باشند؛لذا پاسخ درست وجود ندارد؛ در سوالات علمی و آزمون هاست که شاهد کلید پاسخ هستیم.

میتوانید با ارائه فرضیات پروپوزال، اهداف پروپوزال، مدل مفهومی پروپوزال و یا مدل مقاله و شاخصهای مقاله، تحقیق یا پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تقاضای تهیه و طراحی پرسشنامه و همچنین سوالاتِ انجام و اجرای مصاحبه تخصصی پایان نامه، مقاله، پروپوزال، طرح تحقیقاتی را مطرح نمایید. برای آشنایی با نمونه گیری نمونه آماری و انتخاب جامعه آماری تحقیق هم با ما تماس بگیرید. (Payanname33@yahoo.com)

لینک های دانلود زیر شامل نمونه پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد رایگان (با روایی و پایایی و نرمالیتی بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنف SPSS) میباشد که میتوانید جهت آشنایی با چگونگی مراحل نوشتن و طراحی پرسشنامه دانلود نمایید. دانلود این پرسش نامه ها کاملا رایگان است. نیازی به عضویتی ندارد و یک نمونه کار آموزشی پژوهشی خیرخواهانه در راستای پایان نامه ارشد است. برای دانلود کافیست کلیک کنید. اگر از موضوع پایان نامه دوستان خود اطلاع دارید، لینکهای دانلود پرسشنامه را از طریق لینک شبکه های اجتماعی زیر لینهای دانلود، به اشتراک بگذارید که به رایگان بتوانند دانلود کنند. فایل پرسشنامه های محقق ساخته (DOC, DOCX + PDF, PPT) است، فایلهای دانلودی پرسشنامه های استاندارد پیشرفته PDF. است. اگر نیاز به دانلود نمونه پرسشنامه خاصی دارید مکاتبه کنید و لینک دانلود رایگان پرسشنامه را دریافت کنید. دانلود پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته برای نمونه الگو گرفتن بسیار کاربردی است. منتها طیف پرسشنامه هم مهم است؛ طیف و مقیاس پرسشنامه چه استاندارد و چه محقق ساخته مسئله های مبهم زیادی را روشن میکند.

اشتباه بزرگ: پرسشنامه باید با توجه به جامعه آماری مطرح شده در پروپوزال تنظیم شود؛ دقت نمایید که مخاطب سوالات کیست! نمی شود وقتی در پروپوزال رساله شما جامعه آماری و نمونه آماری مشتریان یک سازمان هستند، کارکنان را در طرح سوالات پرسشنامه و پرسش ها خطاب قرار دهید. 

اشتباه بزرگ: برخی سوالات پرسشنامه، حالت معکوس یک موقعیت را مورد سوال و پرسش قرار میدهد، باید در تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه به این امر توجه کرد که امتیازدهی ها به صورت معکوس لحاظ شود.

برای تهیه پرسشنامه های آنلاین و الکترونیک به راحتی میتوانید از گوگل داک استفاده نمایید و جدول بندی کنید. (دانلود رایگان نمونه پرسشنامه الکترونیک)

همچنین نوشتن صحیح متن ابتدایی و اولیه یا همان مقدمه پرسشنامه که توضیحاتی در مورد نحوه پاسخگویی به سوالات پرسشنامه، نوع پرسشنامه، نوع استفاده از پرسشنامه و رازداری در حفظ پاسخ ارائه میدهد بسیار مهم است و اعتبار پرسشنامه طراحی شده شما را نشان میدهد. برای آشنایی با متن اولیه پرسشنامه میتوانید از لینکهای زیر به رایگان دانلود نمایید و به دیگران معرفی کنید.

گروه پژوهشی راه دانش در رشته های مختلف سفارش تهیه پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آماری میپذیرد:

مدیریت، مهندسی صنایع، علوم تربیتی، روانشناسی، حسابداری، علوم اجتماعی، تاریخ، محیط زیست، آمار، حقوق، فناوری اطلاعات، جغرافیا و شهرسازی، کتابداری، علوم ارتباطات، علوم ورزشی، اقتصاد، مهندسی ساخت، مهندسی ماشین آلات …

قصد تهیه، ساخت و طراحی و ساخت پرسشنامه محقق ساخته دارید؟ قبل از ارسال پروپوزال خود، از زمان ـ هزینه ای که تهیه پرسشنامه می برد مطلع شوید. برای تهیه و طراحی پرسش نامه محقق ساخته، توجه به جامعه و نمونه آماری اهمیت دارد؛ محقق باید بداند ساخت پرسشنامه برای کیست، پاسخگو و آزمودنی تحقیق، مقاله یا پایان نامه کیست. پرسشنامه ای که برای مشتری ساخته میشود با پرسشنامه ای که بمنظور پاسخگویی توسط کارکنان طراحی و ساخته شده خیلی متفاوت است؛ چرا که مخاطب فرد دیگری میباشد. برای دریافت فوری لینک دانلود رایگان خروجی آزمون آماری نمونه پرسشنامه استاندارد محقق ساخته (روایی،پایایی،آزمون کلموگروف اسمیرنف) به ما ایمیل بزنید. در ادامه شاهد پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته ای هستید که مجموعه حاضر در گردآوری و همچنین در تنظیم آن کوشیده است و بعنوان نمونه ای از خروار تلقی می شود. این پرسشنامه ها با رضایت صاحب اثر در این سایتدرج شده است؛ شما نیز در صورت تمایل میتوانید پرسشنامه خود را برای این مجموعه ارسال نمایید یا دموی آن را مطرح کنید که در این گنجینه قرار گیرد و در صورت لزوم محققین برای دریافت آن حتی بصورت مستقیم با خود شما تماس حاصل فرمایند؛ بئین ترتیب این رویه قدم کوچکی خواهد بود که مجموعه حاضر برای اشتراک دانش خواهد برداشت.

پرسشنامه نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

سنجش رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد فرهنگی هافستد و تعهد سازمانی

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه نوآوری شخصی

پرسشنامه نوآوری شرکتهای خدماتی

پرسشنامه تریز. پرسشنامه ای برای شناخت يا آناليز موقعيت نوآوری

دانلود رایگان پرسشنامه تصویر ذهنی مصرف کنندگان 

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته لیکرت مدیریت دانش، اشتراک دانش، تسهیم دانش و تبدیل دانش

لینک دانلود رایگان نمونه پرسشنامه استاندارد پایان نامه ارشد؛ مهارت مدیران موثر

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد مهارت های مذاکره

لینک دانلود فایل PDF پرسشنامه استاندارد ارزیابی ابعاد ساختار سازمانی

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه سنجش روحیه علمی

نمونه پرسشنامه شاخص توانایی کار

پرسشنامه شاخص ICT

پرسشنامه استراتژی و سبک تصمیم گیری 

دانلود پرسشنامه سبک تدریس تحول آفرین 

پرسشنامه رضایت شغلی JDI

پرسشنامه رضایت شغلی (منابع انسانی)

لینک دانلود پرسشنامه خرید تفننی

پرسشنامه بازاریابی اجتماعی و فروش

در هر رشته و گرایشی هستید؛ برای ساخت پرسشنامه محقق ساخته، فرضیات و یا (مدل مفهومی، و اهداف پایان نامه) را ایمیل یا تلگرام کنید و پرسشنامه محقق ساخته خود را با تضمین ویرایش، اصلاح و تغییر با سطح کیفی علمی دریافت نمایید. 

در نهایت، ما یک دهه است که پرسشنامه طراحی میکنیم، با نقطه نظرات اساتید آشنا هستیم، با اشکالاتی که بر صدها پرسشنامه گرفته شده روبرو شده ایم، هم اکنون 90 درصد پرسشنامه های محقق ساخته این مجموعه در مرحله اول تایید میشود؛ در صورتی که نیاز به مشاوره داشته باشید، تردید نفرمایید که همراه شما هستیم. اگر خواستار تهیه، ساخت و طراحی و ساخت پرسشنامه محقق ساخته هستید، قبل از ارسال پروپوزال خود، از زمان ـ هزینه تهیه پرسشنامه مطلع شوید.

برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته فرضیات یا (متغیرها و شاخص ها در قالب مدل مفهومی، اهداف و سوالات تحقیق) نیاز هست. همچنین جامعه آماری تحقیق اهمیت بسیار زیادی در مخاطب قرار دادن سوالات پرسشنامه داراست. در صورتی که نیاز به مشاوره دارید، همکاران ما 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

ایبوکا؛ سایت دانلود پرسشنامه (Questionnaire)، محقق ساخته و استاندارد، دانلود ایبوک، مقالات و منابع پایان نامه نویسی و نوشتن پروپوزال تحقیق
گردآوری منابع انجام فصول پایان نامه تخصصی مدیریت و مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری و صنایع ـ صنایع
نوشتن پروپوزال دکتری به انگلیسی و فارسی؛ مدیریت و صنایع
ایبوکا پاس بان لحظه ها؛ با ایبوکا مقاله، کتاب مدیریت، ایبوک ۲۰۱۷، رساله خارجی جدید (Proquest) راحت آنلاین سفارش دهید و دانلود کنید.
سایت ایبوکا؛ هاب و دروازه ایست به آمازون، ایبی، پروکوئست،امرالد، الزویر، سیویلیکا، فری پیپر، ساینس دایرکت، Sci-Hub-libgen-Proquest؛ جهت دانلود منابع پایان نامه ارشد و دکتری

منابع انجام پایان نامه و پروپوزال ارشد و دکتری مدیریت دولتی بازرگانی اجرایی بازاریابی؛ ایبوک، پرسشنامه، مقاله

پرسشنامه محقق ساخته

برای نوشتن فصل سوم پایان نامه و بدست آوردن داده های تحقیق، نیاز به یک ابزار گردآوری داده ها دارید، گاهی پرسشنامه های استاندارد دقیقا با سوالات و فرضیات پروپوزال شما هماهنگ نیستند و شما باید یک پرسشنامه محقق ساخته بسازید. برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته میتوانید از یک یا چند نمونه از پرسشنامه هایی که در ایبوکا هست رایگان دانلود کنید. اما بهتر است سفارش تهیه پرسشنامه محقق ساخته ـ به انگلیسی Made questionnaire ـ بدهید و سوالات اختصاصی پرسشنامه خود را داشته باشید. در این صفحه میتوانید چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته رایگان دانلود کنید…

از سویی مطالعه منابعی در مورد تهیه و ساخت پرسشنامه و درک اهمیت روایی و پایایی آن میتواند مفید باشد.

ـ سفارش طراحی پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد

و اما پرسشنامه استاندارد آن پرسشنامه ایست که به دست یک نظریه پرداز طراحی، تهیه و ساخته شده باشد؛ این پرسشنامه ها کاملا آماده اند و نیاز به هیچ تغییری ندارند. مثلا اگر شما نیاز به پرسشنامه ای برای سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان داشته باشید کافیست پرسشنامه را دانلود کرده بین جامعه یا نمونه آماری تان توزیع کنید… در این بخش نیز روزانه تعدادی پرسشنامه استاندارد برای دانلود رایگان قرار میگیرد. از همین صفحه به راحتی دانلود کنید.

پایان نامه خارجی

برای نوشتن پایان نامه و انجام فصول مختلف پایان نامه چه کارشناسی، چه ارشد و چه دکتری، دانلود و اقتباس از منابع خارجی بسیار سودمند است. در این بخش پایان نامه خارجی خود را به رایگان دانلود کنید.نگران نباشید، اگر پایان نامه لاتین انگلیسی خود را نیافتید میتوانید سفارش دهید که در سایت قرار گیرد. نهایتا طی یک ساعت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری مد نظر شما در سایت قرار میگیرد و آنلاین و بدون نیاز به عضویت قابل دانلود فوری خواهد بود. ایبوکا، روزانه تعدادی رساله کارشناسی ارشد و دکتری به درخواست دانشجویان، در این صفحه قرار میدهد.

پروپوزال روش تحقیق

گاهی یک طرح پیشنهادی یا پروپوزال مشابه میتواند ذهن را از سختی های کلیشه ها دور کند. در این بخش میتوانید چند نمونه پروپوزال روش تحقیق دانلود کنید و با تهیه و نوشتن پروپوزال تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید.

یک نمونه پروپوزال روش تحقیق پایان نامه ارشد مدیریت

مقالات انگلیسی منبع انگلیسی

مقالات ISI و منابع انگلیسی پایان نامه وقتی بشکل دسته بندی شده در دسترس باشد، نوشتن پایان نامه با سهولت همراه میشود. مقاله لاتین انگلیسی را انتخاب کنید؛ پاراگراف های مناسب و مرتبط با تحقیق خود را انتخاب و ترجمه کنید. مقالات انگلیسی زیر از اهمیت ویژه ای برخوردارند: 1. دارای ایمپکت فکتور ISI بالاتری باشند، 2. Review نباشند، 3. مقالات ISI کنفرانسی نباشند، 4. مقاله ISI پژوهشی باشند؛ یعنی دارای مدل مفهومی تحقیق، چارچوب نظری تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته باشند.. در این سایت میتوانید مقالات منبع پایان نامه به زبان انگلیسی را آنلاین دانلود رایگان کنید.

نمونه پیشینه و سوابق تحقیق

برای دانلود نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه و پروپوزال و همچنین آشنایی با چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پروپوزال و پایان نامه به لینک زیر مراجعه نموده و بصورت رایگان چند نمونه پیشینه تحقیق دانلود کنید.

نمونه پیشینه تحقیق از کتابخانه دیجیتال ایبوکا

 برای دریافت پیشینه و سوابق داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پایان نامه فرم سفارش فوری را تکمیل کنید. زمان پاسخ به شما کمتر از 3 ساعت است.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

مرجع گردآوری منابع انجام پایان نامه

سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه ارشد و دکتری

برای سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه، پروپوزال، مقاله، سمینار و سایر تحقیقات علمی پژوهشی کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.

دانلود,پرسشنامه,محقق,ساخته,QUESTIONNAIRE,DESIGN,نمونه پروپوزال روش تحقیق,مدیریت,پایان نامه,ارشد