انجام پروپوزال دکتری مدیریت

ـ تهیه و تنظیم پروپوزال دکتری مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی و …

ـ طراحی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، عمران، مهندسی صنایع

ـ انجام پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه ارشد صنایع، عمران، مدیریت، کامپیوتر، علوم اجتماعی،پزشکی، پرستاری، کتابداری، تجارت الکترونیک، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق تجارت الکترونیک

پروپوزال دکتری مدلسازی IT-BASE بهینه سازی و مدیریت مخازن

دانلود نمونه پروپوزال روش تحقیق دکتری مدلسازی IT-BASE بهینه سازی و مدیریت مخازن

 

 

دسته مقالات پژوهشی عملکرد نفت و گاز

فولدر زیپ پیوست حاوی 12 فایل مقاله، پایان نامه، ایبوک در حوزه عملکرد سازمانی در حوزه نفت و گاز به زبان انگلیسی است

پایان نامه دکتری؛ 160 صفحه – 2015

پایان نامه دکتری 201 صفحه – 2015

پایان نامه دکتری 626 صفحه – 2017

پایان نامه دکتری 179 صفحه – 2015

پایان نامه کارشناسی ارشد 98 صفحه – 2015

پایان نامه کارشناسی ارشد 235 صفحه – 2015

مقاله 2011-ISI ؛ 23 صفحه

مقاله 2010-ISI ؛ 22 صفحه

ایبوک، 2013 – 50 صفحه

 

 

اهداف رساله دکتری

اهداف پایان نامه و رساله دکتری

پایان نامه و رساله باید راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت در آورد و او را برای آینده ای بهتر آماده سازد. البته منظور این نیست که پایان نامه ها صرفا باید مسائل کاربردی را مد نظر داشته باشند و مسائل نظری را مورد توجه قرار ندهند بلکه به این معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیر شدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه بیشتری دارد و هم او می تواند ثمره فعالیت های خود را به زودی مشاهده کند که این امر موجب تشویق دیگران در زمینه های پژوهشی می شود. شاید عمدتا تحقیقات کاربردی برای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و تحقیقات نظری در سطح دکتری مناسب تر باشد اگرچه این امر کلیت ندارد و بر حسب مورد و در موضوعات مختلف فرق می کند.

آماده کردن طرح پیشنهادی تحقیق گام مهمی در فرآیند تحقیق است. در بسیاری از موسسات پیش از آن که طرحی مورد تایید قرار گیرد باید طرح پیشنهادی تحقیق به موسسه تسلیم شود. طرح پیشنهادی مانند نقشه اولیه است که مهندسان پیش از آغاز به کار ساختمان تهیه می کنند. پیش نویس طرح پیشنهادی با تجزیه و تحلیلی که توسط دانشجو و استاد راهنما انجام می گیرد تعدیل می شود. در یک نگاه کلی هنگامی که دانشجو طرح تحقیق خود را آماده می کند باید به سوالات زیر پاسخ گوید:

ـ آیا این موضوع ارزش تحقیق را دارد؟

ـ آیا می شود در این موضوع رساله ای نوشت؟

ـ آیا من توانایی انجام آن را دارم؟

ـ آیا میل و علاقه ای به این کار در من هست؟