پرسشنامه چیست

نحوه طراحی یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته برای پایان نامه

نویسنده: دکتر محمد صادقی؛ دبیر علمی کتابخانه دیجیتال ایبوکا

۱۳۹۶.۸.۶

قسمت دوم

مراحل طراحی روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire design

مراحل طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه چیست؟ … بارها با پرسشنامه هایی مواجه شده ام که جامعه آماری آن مثلا مشتریان یک فروشگاه آنلاین کتاب است، اما سوالات پرسشنامه طوری طراحی شده که پاسخ دهندگان باید اطلاعات فنی در خصوص روش های بازاریابی فروش آنلاین کتاب داشته باشند…. بعبارتی مخاطب سوالات بیشتر کارکنان فروشگاه هستند تا خریداران یا مشتریان فروشگاه آنلاین..

در قسمت اول این مقاله به بررسی چند و چون تهیه و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته یا به انگلیسی made questionnaire پرداختیم. گفتیم که پرسشنامه چه نکته هایی را باید رعایت کند. برای تهیه پرسشنامه باید بدانیم سنجه چیست؟ معنی گویه چیست؟ جامعه آماری کیست؟ همه اینها برای طراحی یک پرسشنامه لازم است اما کافی نیست. در این قسمت از مقاله به طرح پیشنهاداتی برای تهیه و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته میپردازیم:

پرسشنامه چیست

چیستی پرسشنامه questionnaire به ماهیت طرح سوالات آن برمیگردد. آیا هر دسته سوال که در یک برگه واحد ارائه شود پرسشنامه است؟ واقعا پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه را میتوان مجموعه ای سوالاتی تلقی نمود که خود از چند دسته مشخص پرسش تشکیل شده باشد. مانند جعبه ای که درون آن چند جعبه دیگر هست و هر جعبه حاوی متغیرهایی که شکل و قالبی مشابه دارند؛ مانند اینکه جعبه اول دسته آچارها، جعبه دوم جعبه ابزارهای اندازه گیری و متراژ و مانند آن. که فردی از بیرون با نگریستن به آن، دریابد که با یک دسته همگن و یکپارچه روبروست؛ که با استفاده از آن میتواند به هدف و مقصودی واحد نایل آید و زمینه مشخصی را برآورد و اندازه گیری و تعیین نماید. به طوری که همه ابزارهای درون آن حالتی استاندارد داشته باشد؛ یعنی اگر پیچی را در این مکان گشود، در مکان دیگر نیز پیچی مشابه با این را بگشاید؛ در این صورت اعتبار، روایی و پایایی پرسشنامه نیز رعایت شده و چیستی واحدی برای آن تعیین شده و طراح آن به خطا نرفته است. پس از مرور چیستی پرسشنامه به سراغ پیشنهاداتی برای طراحی و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته میرویم. بطوری که به یک پرسشنامه ای استاندارد نزدیک شویم.

پیشنهادات برای ساخت و تهیه پرسشنامه پایان نامه

پرسشنامه ابزار اندازه گیری تمام خواسته ها، اهداف و پرسش های پایان نامه شماست. هیچکدام از بخش های پایان نامه که در فصل های مختلف مطرح میشوند اثرگذاری پرسشنامه را ندارد. سوالاتی که طراحی میشود مبنا و بیس تحقیق شما رو رقم میزند. بنابراین به این پیشنهادات هم میتوانید توجه کنید:

۱. سوالات پرسشنامه دیگران را کپی نکنید.

۲. حتی اگر هیچ تجربه ای در طراحی پرسشنامه ندارید، سعی کنید ساخت و تهیه سوالات پرسش نامه خودتان را داشته باشید.

۳. قبل از تنظیم سوالات پرسش نامه، حتما یک مدل مفهومی تصویری از روابط بین متغیرهای پایان نامه پیش رویتان باشد.

۴. بدانید پرسشنامه برای چیست و مخاطب آن کیست.

۵. کم بپرسید؛ خودتان را جای پاسخ دهنده پرسشنامه ای که طراحی میکنید بگذارید؛ آیا حاضرید وقتتان را برای پاسخگویی دقیق به ۷۰ سوال یک پرسشنامه تلف کنید؟!

۶. در حد سواد جامعه و نمونه آماری خود سوال طرح کنید. از کلمات سنگین یا خیلی پیش پا افتاده برای طرح سوال ها استفاده نکنید.

۷. حتما و حتما از یک محقق که قبل یک یا چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته را با موفقیت ساخته باشد راهنمایی و مشاوره بخواهید.

۸. وقتی از اصطلاحات زبان عامیانه جامعه آماری استفاده میکنید، پاسخ دهنده ارتباط عمیق تری با سوالات پرسشنامه می یابد.

 

مراحل طراحی پرسشنامه پایان نامه مدیریت,questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته استاندارد خوب

به قلم دکتر صادقی - 1396.08.01

پرسشنامه

هفته هاست دنبال پرسشنامه مناسبی برای پایان نامه ام هستم. من کارشناسی ارشد مدیریت میخوانم، گرایش بازاریابی دارم. پرسشنامه را طراحی کرده ام اما استاد محترم درس ایرادات ویرایشی زیادی گرفته اند. یک نمونه پرسشنامه داشتم و طبق آن پرسشنامه خودم را هم طراحی کردم..استاد گفتند مراحل طراحی را به خوبی رعایت نکرده ام.. آخر چه وضعش است؟ چرا پرسش های شما هیچ نظم و ترتیبی ندارد؟! مگر نمیتوانستی از چند نمونه پرسشنامه آماری کمک بگیری؟ سوالات و فرضیه های پایان نامه تو چیست و پرسشنامه ای که طراحی کرده ای با چه مقیاسی بوده؟ اینها را استاد عزیزم گفتند..

راستی حق داشتند.. چون پرسشنامه من فقط اسمش پرسشنامه بود.. من نمیدانم معنای گویه چیست، نمیدانم روایی و پایایی پرسشنامه چطور محاسبه میشود و اصلا از مقیاس سر در نمیاورم.. بماند که بدانم روش های آماری و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه چه خواهد بود.

حالا مانده ام نمیدانم آیا اگرچند نمونه پرسشنامه رایگان گیر بیاورم مسئله ختم به خیر میشود یا خیر؟!

پرسشنامه محقق ساخته

به انگلیسی Made questionnaire

من دکتر صادقی هستم، درس مدیریت میدهم. آنچه در بالا خواندید گفته های دوستی بود که برای تهیه و طراحی پرسشنامه نزد من آمده بود.. شاید برای شما هم به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی یا هر گرایش دیگر پیش آمده باشد.. آیا یک نمونه پرسشنامه میتواند براستی در تهیه و طراحی پرسشنامه آماری پایان نامه کمک حال باشد؟ روایی و پایایی پرسشنامه چه خواهد شد؟ معنی گویه و سنجه و معیار و مقیاس لیکرت و متغیر و اینها چیست؟ چه باید بخوانم که این همه را بدانم؟ اصلا معنی محقق ساخته را هم نمیدانم.

پرسشنامه محقق ساخته چیست؟

بیایید بدانیم که پرسشنامه محقق ساخته made questionnaire پرسش هاییست که به دست من و شما که محقق هستیم ساخته و طراحی میشه؛ یعنی وقتی تحقیق یا پایان نامه ای مینویسیم یا مقاله ای تهیه میکنیم، نیاز به یک ابزار تحقیق داریم، این ابزار یک غربال است که سره را از ناسره جدا میکند.

برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته هم باید اصولی رعایت کنیم، مقیاسی را بشناسیم و سوالات پرسشنامه را طوری طراحی کنیم که با مسئله پایان نامه، سوالات تحقیق، فرضیه های مطرح شده در پروپوزال و پایان نامه و همچنین با جامعه و نمونه آماری ما همخوان باشد.

ویژگی های یک پرسشنامه خوب

طراحی و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته اما استاندارد

1. اول مسئله تحقیق را خوب میخوانیم. موانع مدیریتی آن را درک میکنیم.

2. پیشینه و سوابق تحقیق پایان نامه را میبینیم که چه نوع سوالات و فرضیه هایی برای تحقیقات مشابه ما طرح شده

3. منابع مشابه پایان نامه خود را تهیه میکنیم و سوالات و فرضیات را یادداشت میکنیم.

4. از مدل مفهومی تحقیق که در پروپوزال آمده، برای تجسم روابط معنایی متغیرها variables کمک میگیریم.

5. برای هر فرض تحقیق، یک برگ کاغذ انتخاب میکنیم و مجموعه سوالات بکار رفته در تحقیقات مشابه پایان نامه را زیر آن مینویسیم.

6. این کار را برای تک تک فرضیه های پایان نامه کارشناسی ارشد انجام میدهیم.

7. سوالات و پرسش هایی که با موضوع پایان نامه، مدل تحقیق، بیان مسئله و فرضیه های ما همخوان و منطبق هستند انتخاب میکنیم.

8. خب! این سوالات خبلی کلی هستن! برای داشتن یک پرسشنامه معتبر و استاندارد باید از نشانه ها استفاده کنیم. 

یعنی چه؟

مثلا برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی occupational satisfaction questionnaire اصلا جالب نیست که از سوالات و پرسشنامه های کلی در پرسشنامه استفاده کنیم. 

بلکه برای ساخت یک پرسشنامه بهتر است یک الگو و مدل عامیانه و تمثیلی بهره جوییم؛ نشانه های رضایت شغلی کدامند؟

9. از نشانه ها و بیانگرها برای ساخت سوالات پرسشنامه استفاده کنید.

نمونه نشانه های پرسشنامه:

به موقع حاضر شدن سر کار، علاقه به ارباب رجوع، خوشحال شدن از حل مشکلات سازمان، علاقه به پیشرفت شغلی، مهم بودن جایگاه شغلی، روابط صمیمانه با همکاران، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، اشتیاق به حضور در جلسات معارفه همکاران و نظایر آن، برخی نشانه هایی هستند که به عنوان نمونه در پرسشنامه محقق ساخته خود میتوانید بکار ببرید و یک پرسشنامه با روایی و پایایی داشته باشید.

نمونه نشانه های دیگر:

برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد افسردگی کارکنان، حتما نیازی نیست مستقیم بپرسید آیا شما افسرده اید؟

کافیست از نشانه های افسردگی مانند: بیحوصلگی، عدم تمرکز هنگام کار، بی تفاوتی نسبت به پاکیزگی محل کار، عدم آراستگی شغلی، غیبت و دیر کردن، ضعف در مدیریت و هماهنگ سازی بین کار، کیفیت و سبک زندگی و … استفاده کنید.

10. سوالات پرسشنامه را طوری طراحی کنید که هر دسته از سوالات، دقیقا به یک فرضیه یا یک سوال اصلی پایان نامه مرتبط باشد. این یکی از تاکیدات کتابخانه دیجیتال ایبوکا است. 

11. به جزئیات، یکپارچگی، انطباق پذیری، همبستگی بین سوالات، عینی بودن و جذاب بود سوالات توجه کنید.

12. سوالات پرسشنامه را هدف دار و جهت دار طرح نکنید:

نمونه یک سوال جهت دار و اشتباه:

آیا غیر از این است که افزایش حقوق کارکنان بهره وری شغلی آنان را افزایش میدهد؟

13. پرسشنامه میتواند به صورت سوالی، خبری، متغیری و مانند آن طراحی شود که گاه به سلیقه طراح و ناظر طراحی سوالات پرسشنامه مربوط میشود. بنابراین طراحی پرسشنامه هم مانند دیگر حرفه ها یک هنر علمی و طراحی محسوب میشود که آگاهی از فن، هنر و توانمندی از هوش بیانی میتواند به طرح و ساخت یک اثر خوب بیانجامد.

14. از همراهی کتابخانه دیجیتال ایبوکا و سایت PHDKAR.IR استفاده کنید.

این مراحل برای ساخت، طراحی، انجام و نوشتن پرسشنامه و سوالات آن یکسان است، چه رشته مدیریت، چه مهندسی صنایع، حقوق، فیزیک، عمران و یا هر رشته گرایش دیگری؛ علت اینکه بیشتر بر رشته گرایش های مدیریت در کتابخانه دیجیتال ایبوکا تاکید میشود، مدیریت محور بودن آن است. چه بسا که یک مهندس عمران، یک وکیلی حقوقی و یک فیزیکدان هم در کار خود یک مدیر محسوب میشود.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

مرجع گردآوری منابع انجام پایان نامه

سفارش آنلاین طراحی پرسشنامه محقق ساخته

برای سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه، پروپوزال، مقاله، سمینار و سایر تحقیقات علمی پژوهشی کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.

پرسشنامه سنجش خلاقیت

questionnaire

Survey Questions- Handcrafting the Standardized Questionnaire (Quantitative Applications in the Social Sciences)

Questionnaire Design- How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research

Questionnaire Design- How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research (Market Research in Practice Series)

Questionnaire design – how to plan, structure and write survey material for effective market research

Measuring Social Capital- An Integrated Questionnaire (World Bank Working Papers)

Interaction and the Standardized Survey Interview- The Living Questionnaire

Attitudes and Questionnaire Construction

Asking Questions- The Definitive Guide to Questionnaire Design — For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires (Research Methods for the Social Sciences)

Analysis of the Cognitive Interview in Questionnaire Design

نمونه پرسشنامه محقق ساخته استاندارد پایا

برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را  وارد نموده و سفارش دهید.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

لینک دانلود یکجا

فهرست برخی پرسشنامه های آماده:

دانلود کتاب روش های طراحی پرسشنامه

کتاب طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه جدا از آشنایی با اعتبار و روایی نمونه سوالات پرسشنامه، نیاز به منابع و رفرنس های معتبر نیز دارد. بطوری که تهیه پرسشنامه آماری با استفاده از یک یا چند نمونه کتاب یا ایبوک طراحی پرسشنامه کمک زیادی به محقق میکند.

 

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه

حتما میدانید که روش های طراحی پرسشنامه تنها به پرسشنامه های آماری پایان نامه خلاصه نمیشود؛ پرسشنامه های سازمانی نیز بر همین مبنا ساخته میشوند. بطوری که جامعه آماری و قلمرو استفاده از پرسشنامه تنها به دانشگاه و دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری منحصر نمیشود؛ بلکه از همان پرسشنامه در سطوح سازمانی هم استفاده میشود؛ بطوری مثال وقتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد سازمانی کارکنان یک شرکت قصد طراحی و ساخت یک نمونه پرسشنامه اجرایی داریم، فرقی نمیکند؛ فرد هم میتواند از این پرسشنامه در سازمان یا موسسه متبوع خود استفاده کند و هم میتواند به عنوان پرسشنامه ای برای ارزیابی و جمع آوری داده های پایان نامه یا رساله خود استفاده نماید. نظرات دانشجویان نشان داده است که ایبوکا سایت مرجع طراحی و ساخت پرسش نامه های تخصصی برای پایان نامه و سازمان ها، کمکیار معتبری برای ساخت پرسشنامه اختصاصی  و تضمینی محسوب میشود.

 

آیا پرسشنامه من روایی و پایایی دارد؟

ایبوکا روایی و پایایی پرسشنامه شما را به رایگان با فورمول آلفای کرونباخ می سنجد. حتی اگر پرسشنامه ای دارید که قصد ارزیابی و سنجش پایایی و روایی آن را دارید ،میتوانید از مشاوره رایگان ایبوکا برای تعیین عدد روایی و پایایی آن کمک بگیرید.

 

یک نمونه پرسشنامه آماری نیاز دارم

در صورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد یا محقق ساخته در موضوع خاصی مانند شبکه های اجتماعی، عملکرد، بزهکاری، توانمندی، بازاریابی، استراتژی، توسعه، معماری، پزشکی، پرستاری، کتابداری و … دارید، ایبوکا میتواند رایگان آن را برای دانلود در سایت قرار دهد. ایبوکا به بانک پرسشنامه های آنلاین تمام کتابخانه های دیجیتال جهان دسترسی آزاد دارد و برنامه های جستجوی ویژه ای در خصوص نمونه سوالات پرسشنامه داراست. بخش هایی مانند مقدمه پرسشنامه، چه محقق ساخته و چه استاندارد، با در نظر گرفتن گویه ها و سنجه و متغیرهای موجود در مدل مفهومی نیز از خدمات رایگانی است که شاید شما اطلاع نداشته باشید که حتی بصورت رایگان هم میتوانید دریافت نمایید.

 

برای دانلود کتاب روش ها و مراحل طراحی پرسشنامه چطور باید اقدام کنم؟

برای دانلود این کتابها لطفا از طریق فرم تماس اقدام به سفارش رایگان نمایید.

بانک پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

برای دانلود هر یک از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته زیر که دارای روایی و پایایی هستند اینجا را کلیک کنید

بازگشت به صفحه انتخاب پرسشنامه

پرسشنامه ارائه الگوی راهبردی به منظور تامین نیروی انسانی از طریق بکارگیری نیروهای پاره وقت دانشجویی (کارورز)

پرسشنامه نقش کشور مبدا و ملي گرايي بر اعتماد و نگرش مصرف کننده ايراني

پرسشنامه ابتکار و نوآوری

پرسشنامه ارائه الگوی نحوه ترغیب و هدایت کار آفرینان کشور به مشارکت بالاتر در برنامه خصوصی سازی

پرسشنامه ارائه راهکارهای بازاریابی

پرسشنامه ارائه مدل بلوغ نوآوری براي مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه ارزش اجتماعی،بازار، اقتصادی،کاربردی

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای ANP

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی

پرسشنامه ارزیابی با استفاده از تعالی سازمانی (EFQM)

ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی خریدار صنعتی در زنجیره تامین

ارزيابي و سنجش كيفيت زندگي و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

استرات‍زي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران

استراتژی بازاریابی برموفقیت توسعه محصولات جدید

استراتژی پیاده سازی فناوری RFID

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی رقابت در عرصه خودرو

استراتژی های منابع انسانی

استراتژی های منتهی به راهکارهای بازاریابی جهت جذب مشتری

استقرار مديريت دانش با رویکرد ناب

استقرار مديريت دانش

امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز

اولویت های صنعتی صنایع کوچک و متوسط

برازش و سنجش کیفیت

برررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

بررسی IT Master Plan و نقش آن در سازمان های IT  محور

بررسی اثار کهن سالی و سالخوردگی در خانواده و زوجحین

بررسی اثر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر افزایش ترجیح برند در صنعت بانکداری

بررسی ارتباط بین  شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان  بانک سپه خراسان رضوی

بررسی ارتباط بین ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت وتصمیم گیری سطوح مدیریت

بررسی ارتباط خرید تفننی بین زنان و مردان درانواع گروههای کالایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش فروش

بررسی استراتژی های خوشنامی محصول، وفاداری، بازاریابی، تبلیغات

بررسی آثار استراتژی بازاریابی رابطه ای در شبکه های اجتماعی آنلاین

بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی

بررسی پیش نیاز های سیستم هوش تجاری (BI)

بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر توسعه فرآیند خرید در میان اقشار کم درآمد

بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیکی بر چابکی سازمان

بررسی تأثیر اعتبارحقوقی برتمایل به خرید  مشتري

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای شهروندی دانش آموزان

بررسی تاثیر پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) بر بهره وری و نوآوری کارکنان

بررسی تاثیر تصویر ذهنی مصرف کنندگان يخچالهای وارداتی از کشور سازنده بر باور و نگرش آنها نسبت به محصول

بررسی تاثیر دامنه تاخیرات زمانی در پرداخت های کارفرما بر طولانی شدن زمان پروژه های EPC

بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه بر اصلاح شیوه مصرف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در ادارات

بررسی تاثیر مهارت های رهبری بر اثربخشی عملکرد سازمان

بررسی تاثیر هوش تجاری بر مدیریت عملکرد شرکت

بررسی تاثیر هوش چندگانه مدیران ارشد بر مزیت رقابتی

بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با تامین کنندگان کالا بر عملکرد توسعه محصول جدید

بررسی تحلیلی میزان بهره وری فرآیندهای الکترونیکی موجود در معاونت غذا و دارو شیراز از دیدگاه هزینه و اثربخشی

بررسی تغییر در اولویتهای استراتژی صنعت خودرو در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

بررسی دلایل و موانع توسعه و عدم یکپارچگی سیستمهای اطلاعات مدیریت

بررسی رابطه استراتژی های قیمت گذاری با استراتژی عملکرد رقبا

بررسی رابطه بین استقرار نظام توانمند سازی شرکا و تامین کنندگان در راستای خلق ارزش برای سازمان

بررسی رابطه بین تکنولوژی اطلاعات و سرریزیهای دانش در مراکز رشد

بررسی رابطه بین سبک مدیریت استراتژیک با میزان تلاطم محیط درگمرک جمهوری اسلامی ایران

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، جهت گیری بازار و کار هتل ها

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استراتژی های کیفیت زندگی کاری کارکنان

بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس

بررسی رابطه نام تجاری و تصمیم خرید مشتریان در زمینه تزئینات داخلی منزل

بررسی شرایط لازم برای به وجود آوردن یک برند موثر و قدرتمند در شرکت های صنایع فرش

بررسی عوامل اقتصادی موثر (درآمد، تورم، قیمت بیمه ،نرخ بهره،بازده سهام) بر گسترش تقاضای بیمه های عمر

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه‌های استراتژیک در بانک‌های کشور

بررسی عوامل موثر بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی  در بخش نفت و گاز

بررسی عوامل موثر بر ایجاد فرصتهای کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به تبلیغات مبتنی بر جستجوی اسپانسر شده از سوی شرکتهای اینترنتی داخلی

بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی مواد معدنی کانی غیر فلزی ایران در بازارهای آسیای میانه

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش وفاداري مشتریان به ارائه کنندکان خدمات اینترنتی و ارائه مدلی مبتنی بر آنها

بررسی مديريت منابع انساني برعملکردمالي براساس مدل هاروارد

بررسی نقش استراتژیک هوش تجاری در توانمندی مالی سازمان

بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات سن ایچ

بررسی نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد دانش مشتریان بانک

بررسی نقش نیروهای رقابتی پورتر در شکل گیری زنجیره ارزش در صنایع خودرو سازی

بررسی نقش يکپارچگی بين مديريت کيفيت جامع و مديريت تکنولوژی در تعيين عملکرد های کيفيت و نوآوری

بررسی و تحليل جنبه های عملکردی مختلف، ويژگی ها وامکانات شرکت هواپيمايی آتا در جهت دستيابی به استراتژی های مناسب برای ورود به بازارهای بين المللی

بررسی و رتبه بندی فاکتورهای کلان و عوامل موثر در صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به کشور کره جنوبی

بررسی و شناخت وضعیت کنونی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران

بررسي تاثير اجراي برنامه هاي HSE‏‏برميزان حوادث در حمل و نقل ريلي درونشهري

بررسي تاثير استقرارسيستم اطلاعات مديريت در نگهداري وتعميرات سيستم هاي علائم الکتريکي راه آهن

بررسي تاثير انواع فنون آموزش  بر بهبود بهره وري منابع انساني

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني

بررسي درجه تحقق دولت الكترونيكي در سازمان ثبت احوال

بررسي رابطه ابعاد کیفیت خدمات بر رضايت مشتريان

بررسي رابطه بین فرصت هاي تكنولوژي و عملكرد نوآورانه با توجه به نقش میانجي تاکیدات بازاریابي در شرکتهاي لبنیاتي استان گلستان

بررسي عوامل موثر بر استقرار اثر بخش دفاتر PMO در پروژه هاي ساختماني سازمانهاي پروژه محور به منظور ارائه يك الگوي مناسب

بررسي موانع شکل گیری کار تیمی

بررسي نحوه ارتقا چابكي سازماني از طريق استراتژي مديريت منابع انساني

بررسي نقش فناوري اطلاعات در کاهش فساد اداري

برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط

بررسی موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

پذیرش تجارت الکترونیک

پرسشنامه RFID

پرسشنامه استاندارد مهارتهای مذاکره

پرسشنامه استخدامی

پرسشنامه تدریس تحول آفرین

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد فرهنگی هافستد و تعهد سازمانی

پرسشنامه شاخص های آی سی تی بدست مرکز آمار

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه مديريت تضاد

پرسشنامه نظام آراستگی در سازمان

پرسشنامه نظام پیشنهادها

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه ی انگیزش

پرسشنامه ی تعهد سازمانی

پرسشنامه-ارزیابی- ابعاد- سازمانی-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-مدیریت-پروپزوال

پرسشنامه-مهارت-مدیران-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-مدیریت-پروپزوال

پرسنامه شاخص توانایی کار

پلیس گردشگری و ایجاد امنیت توریست

پیوستن به سازمان تجارت جهانی

تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد

تاثیر بروکراسی بر جرم اختلاس و راه های پیشگیری از آن در کلان شهرهای ایران

تاثیر کاربرد مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM  در برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری در ادارات کار

تاثیر وزنی عوامل تولید در بهره وری واحدهای صنعتی

تاثیرات رسانه های مبتنی بر تلفن همراه و جرایم

تاثير فنون آموزش  بر بهبود بهره وري

تبیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و متغیر های تعدیل کننده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

تبیین مدل وارزیابی ارزش ویژه نام تجاری در تعامل با عملکرد مشتری

تبیین موانع کارکردی سیستم بهایابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا TDABC

تجارت الکترونیک.مجازی

تجزیه و تحلیل رابطه بین کارکنان، مشتریان و عملکرد مالی در بانک های خصوصی

تحلیل داده‏کاوی رقابت بالقوه در بازار ارتباطات موبایل ایران بر اساس هزینه‏های سوئیچینگ و شناسایی اولویت‏های کاربران جوان تلفن همراه شهر تهران

تخصيص بهينه گاز به زيربخش هاي مختلف مصرف با رويكرد اقتصاد مقاومتي

تدوین استراتژی های مدیریت پسماند شهری به منظور استفاده بهینه از پسماند شهری

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

توانمندسازی

حبس بزهکاری و جایگزین سازی

حمایت اجتماعی

خرید اینترنتی

خریداستراتژيك، (راهبردی) مدیریت عرضه و عملکرد شرکت

خصوصی سازی در ایران با تکیه بر تجربیات جهانی و ارائه مدلی برای خصوصی سازی بانکها

خود اظهاري سنجش رفتار شهروندي سازماني

درک اثربخشی سازمانی مبتنی بر پیشبرد استانداردهای نظام آراستگی

رابطه  بین  بازارگرائي با کيفيت خدمات ورزشی

رابطه برند کالا با خریدهای پیچیده (پردرگير) وخریدهای ساده ( کم درگير) مردم دربازار

رابطه بین سبک تفکر خلاق با پذیرش تغییر کارکنان  در شعب بانک

رابطه مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود

رضایت از عملکرد مسکن مهر

رعایت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در محل کار

روایی و پایایی

روش.تهیه.پرسشنامه

ریسک مجازی

ریسک و ارزش عملکرد موسسات بیمه

زنجیره تأمین در شرکت های پخش دارو

زنجیره تامین

سرمایه ی نامشهود و کارراهه ی شغلی

سنجش تفکر استراتژیک

سنجش میزان همسويي استراتژيک کسب وکار و فناوري اطلاعات

شناسایی موانع و شاخص های پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری (ECRM)

شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در پیاده سازی E-CRM

شناسایی، رتبه¬بندی عوامل مؤثر و ارائه راهکار برای بهبود مدیریت زنجیره تأمین

شناسائی مسائل استراتژیک سازمانهای پروژه محور با هدف برنامه ریزی به منظور کسب مزیت رقابتی

شناسائی موانع اجرای زنجیره تأمین سبز

شناسائی موانع اجرای زنجیره تأمین سبز در صنایع خودرو سازی سایپا و الویت بندی با تکنیک  AHP

عوامل اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه

عوامل استقرار دورکاری

عوامل تاثيرگذار در پياده سازي شهر الکترونيک

عوامل فرهنگی موثر بر مصرف نوشیدنیهاي غیرالکلی صادراتی از سوي شرکتهاي ایرانی با استفاده از منطق فازي

عوامل موثر بر افزایش بهره وری در نهادها و سازمان های فرهنگی بر اساس مدیریت دانایی

قیمت و خرید آنلاین

گلدبرگ و هیلر

ماتریس بر مبنای مدل تصمیم گیری «تحليل سلسله مراتبي»

مدیریت دانش و منابع انسانی

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مطالعه رابطه بین برند محصول و تحقیق و توسعه با عملکرد بازاریابی شرکت با نقش میانجی نوآوری محصول

موانع فرهنگی شهرداری الکترونیک

میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک سپه

نسبت ها و متغیرهای مالی مبتنی بر تصمیم گیری چندمعیاره

نقش ارتباطات سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان

نقش تجارت الکترونيک در هويت سازي نام تجاري

نقش سیاست های قیمت گذاری در تدوین استراتژی های بازاریابی

نمونه پرسشنامه روحیه علمی

نمونه پرسشنامه سبک و کیفیت و شاخص زندگی

نمونه سنجش روایی و پایایی ساختار یافته پرسشنامه نمونه

نوآوری شخصی

و تحلیل مقایسه ای میزان عملکرد با استفاده از مدل BSC

مطالعه عوامل موثر بر وفاداری ارباب رجوع به خدمات دندانپزشکی

استراتژی تکنولوژی شرکت صنایع ریخته گری

بررسی توسعه مالی در ایران و ارایه راهکارهایی برای آن

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در صنایع نساجی کشور

تبیین و رتبه بندی فاکتوزهای موثر بر انتخاب محصول سبز

عوامل موثر بر انتخاب محصول سبز

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی

بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس مدیریت دانش

پرسشنامه استراتژی متعهدانه در راستای کسب بازده اثربخش درازمدت

برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد standard questionnaires

www.shop.phdkar.ir : جهت دانلود هر یک از پرسشنامه های استاندارد، شماره پرسشنامه را به آدرس زیر ایمیل کنید و بلافاصله دریافت کنید؛ هزینه هر پرسشنامه فقط 3 ت است.

phdkar@yahoo.com

تلگرام همیشه آنلاین: 09124384291

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فهرستجامعپرسشنامههایمجموعهپژوهشنامهمدیریت

پژوهشنامهمديريت 1: مبانيسازمانومديريت

فصلاول: بهرهوريواثربخشيسازمان

1 نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري

2 برنامه هاي بهبود بهره وري

3 مقايسه مديران مجرّب با مديران جوانتر

4 انسجام و يكپارچگي سازمان

5 هويت سازمان

6 عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني

7 استراتژي روابط بين سازماني

8 توانمندسازي سازماني

9 سازمان هايي در كلاس جهاني

10 استراتژي ارزيابي سازماني

11 ظرفيت هاي سازماني

12 سلامت كسب و كار

13 معيارهاي موفقيت سازمان

14 خود ارزيابي كسب و كار

15 اثربخشي مديريت سازمان

فصلدوم: مديريتعملكرد

16 ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها

17 مديريت عملكرد

18 عملكرد در شركت هاي چند مليتي

19 ملزومات عملكرد كسب و كار

20 مالكوم بالدريج

21 كارت امتيازي متوازن

بر عملكرد شركت EFQM 22 تاثير مدل

23 ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد

فصلسوم: شايستگيهاومهارتهايمديريت

24 مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني

25 مدير قرن بيست و يكم

26 مهارت هاي مديريت

27 مدير اثربخش

28 ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي

29 مهارت هاي سازماني

30 شايستگي هاي مديريت ارشد

31 شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

32 اثربخشي مديريت ارشد

33 فعاليت هاي مديريتي فايول

34 مهارت هاي ادراكي، انساني و فني

فصلچهارم: سازمانيادگيرنده

35 يادگيري در مورد محيط مديران

36 ظرفيت يادگيري سازماني

37 سازمان يادگيرنده

DLOQ 38 سازمان يادگيرنده بر اساس مدل

39 شرايط يادگيري در سازمان

فصلپنجم: برنامهريزيوتصميمگيري

40 سبك تصميم گيري شخصي

41 تصميم گيرنده خوب بودن

42 برنامه ريز خوب بودن

43 مشاركت در تصميم گيري گروهي

44 سبك پاسخگويي

45 سبك تصميم گيري كلي

46 دودلي و ترديد در تصميم گيري

47 استراتژي تصميم گيري

فصلششم: سازماندهي

48 ساختار نامشهود سازمان

49 نگرش نسبت به افراد و سازمان

50 مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي

51 سازماندهي و توسعه ساختار سازماني

52 طراحي ساختار ماتريسي

53 ساختار سازماني

54 ابعاد ساختار سازماني

55 ساختار سازماني بروكراتيك

فصلهفتم: كنترلونظارت

56 خود نظارتي

57 فرآيند كنترل

58 بازخور عملكرد

59 انواع بازخور

60 مهارت هاي نظارت

61 كنترل پيش نگر

فصلهشتم: مديريتتغيير

62 آمادگي براي تغيير

63 مكانيزم هاي دفاعي در برابر تغيير

64 تغيير سازماني

65 مقاومت نسبت به تغيير سازماني

66 پاسخ سازمان به تغيير

67 تغيير محيط كاري با كيفيت بالا

68 انعطاف پذيري نسبت به تغيير

69 تغيير سازماني

70 آمادگي تغيير

71 آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني

72 تجربه تغيير

73 مداخلات

74 بهبود سازماني

75 توسعه سازماني

پژوهشنامهمديريت 2: مديريترفتارسازماني (سطحفرديو

گروهي)

فصلاول: كلياترفتارسازماني

76 درك رفتار سازماني

77 حس مشترك درباره رفتار در سازمان

(Action Plan) 78 ارزيابي برنامه هاي اقدام

79 تشريح رفتار

80 رفتار منطقي درك شده سازمان

فصلدوم: نگرشهاوادراكاتفردي

81 كانون كنترل

(OBSE) 82 عزت نفس مبتني بر سازمان

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

8

فهرست جامع

83 كفايت نفس

84 اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها

85 تحمل ابهام

86 خودآگاهي

87 عزت نفس

88 مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان

89 خودارزيابي سازماني

90 نگرش در كار

91 نگرش در مورد محيط كار

92 ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار

93 عزت نفس

94 احساس و نگرش افراد از خود

فصلسوم: يادگيري

95 يادگيري غير رسمي در محل كار

96 ابزار مدل يادگيري

97 يادگيري مشاركتي

98 يادگيري فردي

99 يادگيري گروهي

100 يادگيري سازماني

101 بررسي سبك هاي يادگيري

102 ابعاد سازماني توانمندكننده يادگيري فردي

103 سبك هاي يادگيري

104 سبك هاي يادگيري

105 ارزيابي سبك شناختي

106 ابزارهاي بهبود/ يادگيري

فصلچهارم: انگيزش

107 خوب بودن در ايجاد انگيزه

108 پرسشنامه انتظار

109 نگرش نسبت به سازمان

110 مهارت هاي انگيزشي

111 سنجش ضمني و صريح انگيزش

112 امتياز بالقوه انگيزش

فصلپنجم:رضايتشغليوتعهدسازماني

113 رضايت شغلي

114 وفاداري

115 تعهد سازماني

116 تعهد سازماني

117 تعهد سازماني

118 اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان

فصلششم: مديريتاسترس

119 عوامل مؤثر بر استرس شغلي

120 علائم تحليل رفتگي

121 تحليل رفتگي و نيمه خاموشي

122 عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي

123 فرسودگي شغل

124 استرس شغلي

125 تحليل رفتگي

126 روش هاي غلبه براسترس شغلي

فصلهفتم: كارگروهيوتيمي

127 دلايل اجراي مديريت بر مبناي تيم

128 عوامل تسهيل كننده مديريت بر مبناي تيم

129 نگرش افراد در زمينه گروه هاي كاري

130 بازيگر تيم

131 مراحل توسعه گروه

132 پرسشنامه نقش تيم

133 ارزيابي استقلال تيم

134 ارزيابي اثربخشي عملكرد گروه

135 بررسي ميزان مشاركت و درگيري افراد

136 مهارت هاي تسهيل كنندگي

137 جو يادگيري و مهارت هاي گروه كاري

138 ارزيابي اثربخشي تيم

139 هدف گذاري در تيم

140 بررسي نقش افراد در تيم

141 روابط بين شخصي در تيم

142 بررسي رويه ها در تيم

143 ارزيابي جلسات گروهي

فصلهشتم: پوياييهايگروه

144 سبك هاي مديريت تضاد

145 چگونگي برخورد با عملكرد گروهي، رفتار بين گروهي و تضاد

146 پويايي جلسه

147 تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره

148 بررسي رويكردهاي مذاكره

149 مديريت تضاد

150 تاكتيك هاي سياسي

151 استراتژي هاي سياسي

152 انواع قدرت

153 مباني قدرت

154 مهارت هاي نفوذ سازماني

155 رفتارها در محيط اداري

156 درگيري شغلي (مشاركت كاري)

فصلنهم: توانمندسازي

157 نيمرخ توانمندسازي

158 توانايي الگوبرداري توانمندسازي

159 نيمرخ توانمندسازي

160 مهارت هاي توانمندسازي

161 ابعاد توانمندي محيط كار

162 توانمندسازي رواني

پژوهشنامهمديريت 3: مديريترفتارسازماني (سطحسازماني)

فصلاول: ارتباطاتسازماني

163 ارتباطات

164 كيفيت ارتباطات

165 خودگشودگي

166 بازخور و حمايت از استقلال كاركنان

167 رفتارهاي متقابل شخصي عادلانه

168 سبك ارتباطي

169 مهارت هاي بازخور

170 بازخور

171 خوب بودن در برقراري ارتباطات

172 نيازهاي ارتباطي

173 روابط با همكاران

174 اثربخشي سيستم ارتباطات

175 سرمايه رابطه اي

176 روابط بين شخصي

177 روابط بين شخصي

178 ارتباطات كلامي بين كاركنان و مديران

179 گوش كردن

180 مهارت هاي برقراري ارتباطات

181 مهارت هاي بين شخصي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

9

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

182 مهارت هاي گوش دادن

183 ارتباطات غير كلامي

184 شبكه هاي ارتباطات

فصلدوم: رهبريسازماني

185 تعيين سبك رهبري

Y و X 186 نظريه

187 موقعيت هاي رهبر

188 رهبر خوب بودن

189 خود ارزيابي رهبري

190 ارزيابي رابطه رهبر  پيرو

191 آمادگي پذيرفتن نقش رهبري

192 جانشين هاي رهبري

193 هوش هاي چندگانه در رهبري تحول گرا

194 سبك رهبري

195 توسعه رهبران

196 ويژگي هاي شخصيتي رهبر

197 مديريت تحول گرا

198 شبكه مديريتي كلارك

199 رهبري دانشي

200 رهبري چندعاملي

201 خودرهبري

202 ويژگي هاي رهبر

203 رهبري

204 رهبري تحول گرا

فصلسوم: رفتارشهرونديسازماني

205 رفتار شهروندي سازماني

206 رفتار شهروندي سازماني

207 رفتار شهروندي سازماني

فصلچهارم: عدالتسازماني

208 عدالت سازماني

209 عدالت سازماني

210 حساسيت به عدالت

211 تمايل به عدالت و تساوي

212 انصاف و تنوع

213 سنجش ابعاد عدالت سازماني

فصلپنجم: اعتمادسازماني

214 اعتماد

215 اعتماد

216 اعتماد سازماني

فصلششم: فرهنگسازماني

217 ارزيابي فرهنگ سازماني

218 فرهنگ سازمان، تغيير و توسعه

219 نگرش هاي فرهنگي

220 فرهنگ نو آوري

221 فرهنگ سازماني و نوآوري

222 بررسي ابعاد فرهنگ سازماني

223 فرهنگ ايمني

224 فردگرايي و جمع گرايي

225 جو سازماني

پژوهشنامهمديريت 4: روانشناسيسازماني

فصلاول: شخصيت

226 پنج بعد اصلي شخصيت

227 سنجش ماكياوليسم

228 ادراك شخصيت

229 خود شيفتگي

230 خوشبيني

231 كنترل تفكرات

232 خوشبيني

233 تفكر افراد پس از رويدادهاي منفي

234 ريسك پذيري

235 خودارزيابي تفكر و حل مساله

236 سنجش تفكرات كنوني

237 شخصيت شغلي

فصلدوم: سبكزندگي

238 فعاليت هاي كار و خانه

239 تضاد كار – خانواده

240 تضاد بين كار – خانواده

241 استرس سبك زندگي

242 توجه به سلامتي

243 شوخ طبعي

244 زندگي كاري

245 ارزش ها و سبك زندگي

246 سبك هاي زندگي

247 تغييرات ژنتيكي مواد غذايي

248 بررسي تغيير ژنتيكي مواد غذايي

249 برچسب هاي مواد غذايي

250 آگاهي از بيوتكنولوژي و دانش بيولوژي و ژنتيك

251 توجه به محيط زيست

252 امنيت شخصي غذا

فصلسوم: كيفيتزندگيكاري

253 كيفيت زندگي كاري

254 كيفيت زندگي كاري

255 كيفيت زندگي كاري

256 كيفيت زندگي

فصلچهارم: روانشناسيكار

257 شناسائي كليشه هاي حرفه اي

258 حمايت اجتماعي

259 موانع اقدام

260 نگرش نسبت به پول

261 مصاحبه هاي گروهي

262 فعاليت هاي كاري

263 قرارداد روان شناختي

264 پرسشنامه حرفه اي

265 انتظارات شغلي

266 مشتري، كارآفريني و يادگيري

267 مهارت هاي جستجوي شغلي

فصلپنجم: مديريتزمان

268 فنون مديريت زمان

269 مديريت زمان

270 نگرش ها نسبت به زمان

فصلششم: اعتيادبهكار

271 اعتياد به كار

272 اعتياد به پركاري

فصلهفتم: هوشمنديسازماني

273 هوش عاطفي

274 هوش عاطفي

275 هوش عاطفي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

10

فهرست جامع

276 هوش اجتماعي

277 ضريب هوشي تنوع

278 هوش فرهنگي

279 هوش فرهنگي

280 هوش سازماني

281 هوش معنوي

فصلهشتم: معنويتسازماني

282 سنجش ميزان گرايش به معنويت

283 معنويت در كار

284 معنويت در كار

فصلنهم: اخلاقحرفهاي

اخلاقي IQ 285 آزمون

286 گرايشات اخلاقي

287 اخلاق كاري

288 ارزش هاي شخصي

289 اخلاق

290 اخلاق اسلامي كار

291 انحرافات اخلاقي

292 ايدئولوژي اخلاقي

293 ارزش هاي كاري

294 ارزيابي كدهاي اخلاقي

295 اخلاق در سازمان

296 اخلاق

پژوهشنامهمديريت 5: مديريتمنابعانساني

فصلاول: كلياتمديريتمنابعانساني

297 درك از مديريت منابع انساني

298 مديريت منابع انساني اثربخش

299 موانع مديريت منابع انساني اثربخش

300 كاركردهاي مديريت منابع انساني

301 نقشهاي مديريت منابع انساني

302 استراتژي منابع انساني سازمان

303 مديريت برون سپاري منابع انساني

304 مميزي منابع انساني

305 مسؤليت هاي مديران منابع انساني

306 مديريت كاركنان

307 مديريت منابع انساني، نوآوري، تكنولوژي و عملكرد

308 جابه جايي و تحرك نيروي كار

فصلدوم: تجزيهوتحليلوطراحيشغل

309 نياز رشد و ويژگي هاي شغلي

310 مدل ويژگي هاي شغل

311 شرح وظيفه

312 طراحي شغل

313 طراحي شغل براي يادگيري

314 اثربخشي تحليل شغل

فصلسوم: برنامهريزيمنابعانساني

315 ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني

316 دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني

317 برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني

فصلچهارم: استخداممنابعانساني

318 ارزيابي متقاضي شغل

319 ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان

320 ورود كاركنان جديد به سازمان

321 نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان

322 گزينش

323 ارزيابي اثربخشي نيرويابي

فصلپنجم: جنسيتومديريتمنابعانساني

324 استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي

325 موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت

326 نگرش به كار و فعاليت زنان

327 ادراكات از جنسيت در محل كار

فصلششم: آموزشوتوسعهمنابعانساني

328 آموزش روابط انساني

329 مهارت هاي مربي گري هدف مدار

330 بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

331 توسعه مديريت

332 انطباق شيوه هاي آموزش با كاركنان قديمي تر

333 ادراكات در زمينه آموزش مديريت

334 جلسات مطالعه موردي

335 فرهنگ مربي گري

336 بهبود عملكرد از طريق ارزيابي و مربي گري

337 حمايت مديريت از آموزش

338 ارزيابي دوره آموزشي

339 آموزش و توسعه در سازمان ها

340 مربي گري

341 فنون آموزش

342 نگرش ها نسبت به توسعه مديريت

343 اثربخشي چرخش شغلي

فصلهفتم: ارزيابيعملكردمنابعانساني

344 ارزيابي عملكرد كاركنان

345 اثربخشي ارزيابي عملكرد

346 مزاياي ارزيابي عملكرد

347 ارزيابي از پايين به بالا توسط كاركنان

348 مقياس ها و سياست هاي ارزيابي عملكرد

349 نگرش هاي افراد درباره خودارزيابي

350 خود ارزيابي

351 سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش

352 ارزيابي عملكرد و بهبود

353 ارزيابي عملكرد و پاداش

354 مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش

355 ارزيابي 360 درجه اي جهت توسعه رهبري

356 ماهيت بازخور سرپرست

357 بازخور 360 درجه

فصلهشتم: مديريتپاداش

358 نظام جبران خدمات در سازمان

359 نگرش هاي كاركنان درباره مزاياي سازماني

360 رضايت نسبت به پرداخت هاي سازماني

361 ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد

362 ارزيابي اثربخشي استراتژي پاداش

فصلنهم: مديريتمسيرترقي

363 عوامل موثر بر مديريت مسير شغلي

364 استراتژي هاي مسير شغلي بالقوه

365 كفايت نفس و مسير شغلي

366 ارزيابي برنامه ريزي توسعه شغلي

367 مسير شغلي

368 تعهد حرفه اي در مسير ترقي

369 دلايل ارتقاء شغلي در سازمان ها

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

11

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فصلدهم: مديريتروابطكار

370 ادراكات در مورد روابط صنعتي

371 انتظارات كاركنان از اتحاديه ها

372 نياز به حضور اتحاديه ها

فصليازدهم: تركخدمتوبازنشستگي

373 سنجش دلايل انفصال از خدمت

374 علل ترك سازمان

375 نگرش ها نسبت به بازنشستگي

376 عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت

پژوهشنامهمديريت 6: مديريتامورعموميودولتي

فصلاول: مسؤليتاجتماعي

377 مسؤليت اجتماعي

378 نگرش ها به مسئوليت اجتماعي

379 كمك هاي انسان دوستانه سازمان

380 مسؤليت اجتماعي شركت

381 پاسخگويي محلي – جهاني

فصلدوم: مديريتكيفيتخدمات

382 كيفيت خدمات

383 شركت هاي متعالي

384 كيفيت خدمات

385 ارائه خدمات با خطاي صفر

386 توسعه موفقيت آميز خدمات جديد

فصلسوم: مديريتدولتي

387 رفتار كارآفرينانه در بخش دولتي

388 خصوصي سازي

389 دلايل برون سپاري

390 سنجش حكمراني خوب

فصلچهارم: دولتالكترونيك

391 اجراي موفق دولت الكترونيك

392 كيفيت خدمات دولت الكترونيك

فصلپنجم: حكومتهايمحلي

393 نقش مديران عالي سازمان هاي محلي در توسعه

394 نگرش ها در زمينه حكومت محلي

395 ارزش هاي مديريتي در حكومت محلي

396 مقياس هاي عملكرد براي مديريت شهرداري ها

NGOs 397 اثربخشي شبكه سازي در

فصلششم: مديريتخدماتپليس

398 اعتماد عمومي به پليس

399 تعهد پليس

400 رويه هاي پليس

401 ويژگي هاي شخصي پليس

402 رويه هاي پليس

فصلهفتم: مديريتبيمارستاني

403 انگيزه تغيير رفتار در بيماران

404 كنترل كيفيت اتاق اورژانس

405 شايستگي فرهنگي در بيمارستان

406 كيفيت خدمات درماني

407 استرس در محيط بيمارستان

408 خدمات بيمارستان

409 كيفيت خدمات بيمارستان

410 كيفيت خدمات در بيمارستان

411 سوابق بهداشت شخصي

412 نگرش بيماران نسبت به كيفيت خدمات

413 مديريت بيماران

414 رضايت بيماران از بيمارستان

415 ديدگاه هاي بيماران درباره كيفيت مراقبت

416 رضايت بيمار

417 ابعاد پنج گانه كيفيت خدمات درماني

418 جو سازماني در بيمارستان

فصلهشتم: مديريتتوريسموهتلداري

419 استخدام مديران در صنعت توريسم

420 نگرش هاي دانشجويان توريسم

421 قابليت هاي سازمان در صنعت هتل و توريسم

422 جو ارائه خدمات در هتل

423 خدمات ارائه شده توسط ميهمان سراها

424 ابعاد استراتژيك عملكرد هتل

425 اخلاق كاري كاركنان هتل

426 كيفيت هتل

427 اقدامات زيست محيطي هتل

428 خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

429 جو سازماني هتل

430 رضايت پزشكان هتل

431 رضايت مهمانان از هتل

432 نيازهاي آموزشي ارائه دهندگان خدمات در هتل

پژوهشنامهمديريت 7: مديريتبازرگاني

فصلاول: كلياتبازاريابي

433 حوزه هاي بازاريابي و توسعه به لحاظ مديريت دانش

434 بازارهاي ارگانيك

435 گرايش بازار

436 بازاريابي

437 گرايش به بازار

438 گرايش بازار

439 فعاليت هاي بازاريابي

440 عدم اطمينان بازاريابي

441 رضايت از قيمت

442 رويكردهاي رابطه اي در بازاريابي

443 سبك هاي مديريت مديران بازاريابي

444 قابليت ها و مهارت هاي لازم براي بازاريابي

فصلدوم: اثربخشيمديريتبازاريابي

445 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

446 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

447 ابعاد دانش بازار در توسعه كالاهاي جديد

448 تحليل نقاط قوت در بازاريابي

449 اثربخشي سيستم هاي بازاريابي

فصلسوم: مديريتاستراتژيكبازاريابي

450 نوع شناسي هاي اقدامات استراتژيك بازاريابي

451 توسعه استراتژي بازاريابي

452 دشواري هاي مديران در توسعه استراتژي بازاريابي

453 اطلاعات موجود در استراتژي بازار

454 اتحاد استراتژيك بازاريابي

455 محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي

456 فرآيندهاي سازماني، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي بازاريابي

457 تاثير اينترنت بر بازاريابي

فصلچهارم: مديريتروابطبامشتري

458 مشتري گرايي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

12

فهرست جامع

459 نيازهاي مشتريان

460 مشتري مداري

461 حفظ و مراقبت از مشتري

462 عملكرد تيم در ارائه خدمات به مشتري

463 گرايش سازمان به مشتري محوري

464 وفاداري مشتري به خدمات سازمان

465 نقش مشتري در فرايند ارائه خدمات

466 توانمندسازي كاركنان مرتبط با مشتري

467 رابطه بين مشتري و مشاور

468 رضايت مشتري و پيامدهاي آن

469 ارزش درك شده توسط مشتري

470 خدمات مشتري

471 ناخشنودي مشتري

472 ارزيابي رستورانها از طريق مشتري

473 رفتار اخلاقي شركت و قصد خريد مشتريان

474 نگرش مشتريان نسبت به عملكرد سازمان

475 وفاداري مشتري

476 تعاملات ويژه با مشتريان

477 شكايات مشتري

فصلپنجم: مديريتفروش

478 مديريت فروش

479 رضايت شغلي فروشندگان

480 عوامل اثر گذار بر فروش

481 مذاكرات فروش با خريداران خارجي

482 رابطه بين فروشنده و مشتري

483 توانايي هاي ارتباطي فروشندگان

484 فروشنده حرفه اي

485 كيفيت خدمات خرده فروشي

فصلششم: تبليغات

486 نگرش ها در زمينه تبليغات

487 رويكردها نسبت به تبليغات

488 تبليغات متحرك در شركت هاي چند مليتي

489 نگرش افراد نسبت به تبليغات

490 دلايل توجه به تبليغات

فصلهفتم: مديريتبرند

491 برند سازمان

492 تصوير برند شركت هاي خصوصي

493 تاثير تبليغات بر موفقيت برند

494 وفاداري مصرف كننده به برند

فصلهشتم: مديريتخريد

495 نگرش ها نسبت به خريد

496 اقدامات خريد به هنگام

497 ارزش درك شده خريد

498 نگرش ها نسبت به خريد از فروشگاه

499 خريد كالاهاي وارداتي كه مد هستند

500 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

501 خريد از اينترنت

502 كيفيت خدمات مربوط به سفارشات و دريافت كالا

فصلنهم: مديريتصادراتوواردات

503 مسائل مربوط به صادرات

504 قرابت فرهنگي و بازارهاي خارجي

505 استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

506 روابط واردكنندگان با صادركنندگان

507 خدمات ارائه شده به صادركنندگان

508 موانع صادرات

509 عوامل اثر گذار بر واردات كالا

510 موانع ورود به بازارهاي صنعتي

511 ارزيابي بازارهاي بين المللي

پژوهشنامهمديريت 8: مديريتمالي

فصلاول: مديريتداراييهاوتأمينمنابعمالي

512 ارزيابي موسسات مالي

513 روش هاي تامين مالي

514 بكارگيري تامين كنندگان خارجي

515 انگيزه سرمايه گذاري

516 مديريت دارائي هاي غير منقول سازمان

517 عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري

518 بازگشت سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني

فصلدوم: مديريتبانكداري

519 سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكي

520 عملكرد بانك

521 درك ريسك و مديريت ريسك در بانك

(CSF) 522 عوامل حياتي موفقيت

523 مفيد بودن درك شده خدمات بانكداري

524 عوامل موثر بر انتخاب يك بانك

فصلسوم: بانكداريالكترونيك

525 خدمات آنلاين بانكداري

526 بانكداري الكترونيكي

527 موانع استفاده از بانكداري الكترونيكي

528 ارزيابي كاربرد بانكداري اينترنتي

529 تماس مستقيم با بانك در مقابل بانكداري الكترونيكي

فصلچهارم: مشتريمداريدرخدماتماليوبانكي

530 ادراك مشتريان از خدمات ارائه شده توسط بانك

531 گرايشات بازار در مديران بانك

532 رضايت مشتريان بانك

533 عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتريان به بانك

534 نظرات دريافت كنندگان خدمات مالي به عنوان اعضاي جامعه

535 نگرش افراد كم درآمد به وضعيت مالي

536 رضايت مشتري از كاركنان بانك

537 ادراك مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري

538 حفظ رابطه با مشتريان در شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري

فصلپنجم: مديريتريسكمالي

539 ريسك پذيري اقتضايي تصميمات

540 ريسك رابطه اي

541 امنيت منابع سازماني

542 ريسك سرمايه گذاري

543 ريسك سرمايه گذاري

544 بررسي ريسك شركت

545 ارزيابي ريسك

546 ارزيابي ريسك

فصلششم: تخصيصمنابعوبودجهبندي

547 نقش s16 219 N_افراد در توسعه بودجه

548 بودجه بندي مشاركتي

549 بودجه بندي عملكرد – محرك

550 بودجه بندي افزايشي

551 بودجه بندي به روش مركز هزينه/ مسئوليت

(PPBS) 552 بودجه بندي برنامه اي

(ZBB) 553 بودجه بندي بر مبناي صفر

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

13

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

پژوهشنامهمديريت 9: مديريتصنعتي

فصلاول: مديريتتوليدوعمليات

554 يكپارچگي سازماني توليد

555 اجراي تكنولوژي پيشرفته توليد

556 استمرار كسب و كار در دوره بازسازي ساختمان

557 ريسك بالقوه در فعاليت هاي بازمهندسي فرآيند

558 عملكرد مديريت توليد و عمليات

(JIT) 559 عملكرد سيستم به هنگام

560 ابعاد سيستم هاي به هنگام

561 شايستگي هاي مديران واحد توليد

562 حذف توليد يك كالا

563 ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده

564 ارزيابي عملكرد مميزان

565 ابعاد پيچيدگي

566 ابعاد استراتژيك توليد

567 توليد ناب

568 عوامل حياتي موفقيت و بازمهندسي فرآيند كسب و كار

569 ارزيابي مراحل توليد

570 عوامل مؤثر بر موفقيت بازمهندسي فرآيندها

571 مزاياي بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار

MRP 572 عوامل اثرگذار بر

573 انواع انعطاف پذيري عملياتي

574 توسعه كالاهاي جديد

فصلدوم: مديريتزنجيرهتأمين

575 نظر مديران لجستيك درباره استخدام افراد

576 مهارت هاي مديران ارشد لجستيك

577 مديريت ارزش

578 اقدامات سازمان در زمينه لجستيك

579 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

580 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

581 اعتماد در مديريت زنجيره تأمين

582 ويژگي هاي زنجيره تأمين براي خط توليد

583 روابط با عرضه كننده در زنجيره تأمين

584 اعتماد به تامين كنندگان

585 عملكرد توزيع كنندگان

586 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

587 انتخاب شريك در زنجيره تأمين

588 قابليت ها براي زنجيره تأمين و لجستيك

589 معيارهاي انتخاب عرضه كننده

590 مسائل موجود در حمل و نقل جاده اي

591 اثربخشي اقدامات در حملونقل جادهاي

592 مديريت زنجيره تأمين

593 روابط در زنجيره تأمين

594 تهيه و تدارك پايدار

595 زنجيره ارزش

596 سنجش اعتماد به مشتريان و تامين كنندگان در زنجيره تامين

فصلسوم: مديريتكيفيت

597 كيفيت خدمات عرضه كننده

598 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت در سازمان

599 مديريت كيفيت جامع

600 عوامل موفقيت مديريت كيفيت جامع

601 چگونگي محيط مديريت كيفيت جامع

602 عوامل حياتي مديريت كيفيت جامع

603 ارزش دانش مشتريان و كارمندان در كيفيت كالا

604 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت

605 عوامل موثر بر بهبود كيفيت

606 موفقيت مدير كيفيت در سازمان

607 نگرش 81__ڑ?مديران درباره تاثير مديريت كيفيت جامع بر شغلشان

608 موانع اجراي مديريت كيفيت جامع

609 مديريت استراتژيك كيفيت

610 مديريت و كنترل كيفيت

611 ابعاد مديريت كيفيت جامع

612 تأثيرات مديريت كيفيت جامع

613 توسعه منابع انساني در مديريت كيفيت

614 گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت

615 دلايل كسب گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت

616 عوامل موثر در موفقيت بكارگيري مديريت كيفيت جامع

617 اهميت كيفيت در سازمان

618 اجراي اقدامات در زمينه كيفيت

ISO 619 اصول 9000

620 فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مديريت كيفيت جامع

621 حلقه هاي كيفيت

622 كنترل فرآيند آماري براي انتخاب پروژه هاي آزمايشي

623 بررسي نقش مديران مياني در بهبود كيفيت

624 محيط مديريت كيفيت جامع

625 مديريت استراتژيك كيفيت

فصلچهارم: مديريتپروژه

626 عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

627 توانمندي هاي شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

628 سنجش عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

629 موفقيت مديريت پروژه

630 جو توانمندسازي در محيط پروژه

631 قابليت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشاركت در پروژه ها

632 نگرش ها درباره پروژه

633 ابزارهاي مديريت پروژه

634 مديريت پروژه

پژوهشنامهمديريت 10 : مديريتدانشوفناورياطلاعات

فصلاول: مديريتدانش

635 تعاملات بين فعاليت هاي مديريت دانش

636 تسهيم دانش

637 اثربخشي اقدامات مديريت دانش

638 دستيابي به دانش و تسهيم آن

639 تشخيص مديريت دانش

640 مديريت دانش و نوآوري

641 تاثير عوامل فني – اجتماعي بر تسهيم دانش

642 اثربخشي مديريت دانش

643 موانع دستيابي به دانش جهاني

644 فعاليت هاي مديريت دانش

645 عوامل موثر بر بكارگيري مديريت دانش

646 فعاليت هاي مديريت دانش

647 بررسي فرهنگ مديريت دانش

648 انتقال دانش ضمني

649 فرآيندهاي مديريت دانش

فصلدوم: سرمايههايفكريواجتماعي

650 سنجش سرمايه فكري سازمان ها

651 سرمايه اجتماعي

فصلسوم: فضايمجازيوتبادلالكترونيكيدادهها

652 چك ليست خريدهاي نرم افزاري (نرم افزارهاي كامپيوتري)

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد مدیریتی

فهرست جامع

653 تصميم گيري در رابطه با خريد نرم افزاره اي كپ ي شده (غي ر

اصل)

654 موانع فرآيند اجراي موفقيت آميز برنامه ريزي منابع سازمان

655 برنامه ريزي منابع سازمان

656 سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

657 دنياي مجازي

658 ارتباطات از راه دور

659 استفاده از وبلاگ و تسهيم اطلاعات در آن

660 اجراي تبادل الكترونيكي داده ها

661 نگرش ها در زمينه اينترنت و وب سايت

662 اثربخشي طراحي و عملكرد وب سايت

663 پست الكترونيك

664 سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

665 كاوشي درباره استفاده از اينترنت

666 موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

667 سنجش استفاده از اينترنت

668 لذت و خوشي درك شده در استفاده از اينترنت

669 ادراك مديران بازاريابي از اينترنت

670 كيفيت وب سايت

671 استفاده از اينترنت و پست الكترونيك

672 استفاده از اينترنت

673 اثربخشي استفاده از اينترنت

674 آگاهي از اينترنت

فصلچهارم: كاربردهايفناورياطلاعاتدرمديريت

675 آمادگي شركت براي مديريت منابع سازمان

676 چالش هاي اجراء و موفقيت تهيه و تدارك الكترونيكي

677 مزاياي حاصل از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان

678 استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي بازاريابي

679 تغييرات ناشي از به كار گيري فناوري اطلاعات در بازايابي

680 تاثير فرآيندهاي سازماني و فناوري اطلاعات بر استراتژ ي ه اي

بازاريابي

(e‐ CRM) 681 مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

682 سيستم الكترونيكي منابع انساني

683 موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين

684 تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي

685 تاثير كامپيوتري شدن بر عملكرد بازاريابي

686 استفاده از فناوري اطلاعات در پشتيباني از مديريت كيفيت جامع

فصلپنجم: اثربخشيفناوري

687 ريسك هاي انتقال تكنولوژي

688 انگيزاننده ها و موانع به كار گيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

689 آزمون فناوري

690 اثربخشي استفاده از تكنولوژي

691 عوامل موثر بر ميزان اعتماد به تكنولوژي

692 زيرساخت فناوري اطلاعات

693 استفاده اخلاقي از فناوري اطلاعات (الگوي استفاده از نرم افزار)

694 امنيت اطلاعات

695 مزاياي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

696 موانع به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

697 تغيير تكنولوژيكي

698 رفتار جستجوي اطلاعات

699 مسائل مرتبط با جستجوي اطلاعات

700 تكنولوژي كامپيوتر پايه

701 فناوري اطلاعات

702 مزاياي انتقال تكنولوژي

703 گرانباري اطلاعات

فصلششم: سيستمهاياطلاعاتيمديريت

704 سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب

705 سيستم هاي اطلاعاتي

706 برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات

707 سيستم هاي اطلاعات لجستيك

708 سيستم هاي اطلاعات منابع انساني

709 مزاياي سيستم خبره در حمايت از توليد

710 به روز كردن اطلاعات كاركنان

711 اثربخشي سيستم هاي به روز رساني اطلاعات كاركنان

712 كنترل امنيت سيستم هاي اطلاعاتي

713 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

714 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

715 اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي

فصلهفتم: تجارتالكترونيك

716 اجراي موفق تجارت الكترونيك

717 رضايت كاربر از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي

718 بازارهاي الكترونيكي: استفاده از سيستم تجارت سازمان با

(B2B) سازمان

719 سيستم هاي خرده فروشي آنلاين

720 به كارگيري تجارت الكتروني ك در كسب و كاره اي كوچك و

متوسط

721 خريد از اينترنت

پژوهشنامهمديريت 11 : مديريتاستراتژيكوكارآفريني

فصلاول: تفكراستراتژيكوتعيينچشمانداز

722 چشم انداز و ارزش هاي سازماني

723 ارزش هاي كاري در سازمان

724 تعيين نياز به بهبود در حوزه هاي استراتژيك

725 عوامل استراتژيك در كسب و كار

726 تيم استراتژيك

727 مهارت هاي تفكر استراتژيك در رهبري

728 استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي سازمان

فصلدوم: تجزيهوتحليلمحيطي

729 عدم اطمينان محيطي درك شده

730 مميزي محيطي

731 نقاط قوت سازماني

732 نقاط ضعف سازماني

733 فرصت هاي سازمان

734 تهديدات سازمان

735 پويايي رقابت

736 ويژگي هاي محيط رقابتي

737 شناسايي فرصت هاي بيروني سازماني

فصلسوم: برنامهريزياستراتژيك

738 رضايت مشتريان از كالاها و خدمات سازمان

739 رسميت برنامه ريزي استراتژيك

740 نگرش ها در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

741 اثربخشي فرآيند ايجاد استراتژي

742 پيامدهاي برنامه ريزي استراتژيك

743 اثربخشي فرآيند توسعه استراتژي

744 ارزيابي سيستم برنامه ريزي استراتژيك شركت

745 استراتژي هاي پورتر

746 توافق درباره بيانيه كسب و كار

فصلچهارم: مديريتخلاقيتونوآوري

747 ابتكار و نوآوري شغلي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

15

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

748 جو نوآوري

749 خلاقيت و نوآوري در سازمان

750 جو نوآوري در سازمان

751 مديريت نوآوري

752 نوآورانه بودن سازمان

753 تفكر افراد درباره نوآوري

754 نوآوري و كسب و كار اصلي سازمان

755 بررسي ميزان خلاقيت در سازمان كارآفرين

فصلپنجم: كارآفرينيمستقل

756 ارزيابي برنامه كارآفريني

757 آمادگي كارآفريني

758 بررسي كارآفريني

759 فرهنگ و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كارآفريني زنان

760 عوامل خودكاميابي موثر بر كارآفريني

761 تعيين ضريب كارآفرينى مربوط به تأسيس شركت

762 تست صلاحيت راه اندازى كسب و كار مستقل

763 آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

فصلششم: رفتارهاومهارتهايكارآفرينانه

764 ظرفيت كارآفرينانه افراد

765 مهارت هاي كارآفريني

766 عوامل موثر بر رفتار كارآفريني

767 انگيزه كارآفريني

768 آگاهي درباره كارآفريني

769 مهارت هاي كارآفريني

770 شخصيت كارآفرين

771 نوآوري، پيش نگري و ريسك پذيري

772 تست تمايل به مخاطره و ريسك

773 سنجش نياز به استقلال

774 نيمرخ كارآفرينى

فصلهفتم: كارآفرينيسازماني

775 رفتار كارآفرينانه در سازمان

776 سنجش ميزان بي تفاوتي در كاركنان سازمان

777 نگرش كاركنان به جنبه هاي مختلف سازمان

778 محيط داخلي سازمان براي كارآفريني

779 سنجش مفاهيم كارآفرينانه استيونسون

780 تشخيص ساختار كارآفرينانه

781 اثربخشي سيستم تحقيق و توسعه در سازمان كارآفرين

782 فرهنگ سازماني كارآفرينانه

783 سنجش ميزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرينانه

784 سيستم پاداش در سازمان كارآفرينانه

785 تشخيص ارتباطات كارآفرينانه

786 سنجش كارآفريني درون سازماني

پژوهشنامهمديريت 12 : مديريتآموزشي

فصلاول: اثربخشيآموزشويادگيري

787 اثربخشي معلم

788 ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش

789 كيفيت جو يادگيري

790 موانع و تسهيل كننده هاي انتقال يادگيري

791 اثربخشي آموزش

792 يادگيري مبتني بر وب

793 طراحي آموزشي (محتواي واحد درسي)

794 حفظ مشتريان خدمات آموزشي

795 وفاداري به خدمات آموزشي

796 اثربخشي آموزش دهنده

797 مديريت كيفيت جامع تداركات آموزشي

798 الگوهاي انطباقي تدريس

799 اثربخشي معلم

فصلدوم: مديريتآموزشگاهي

800 بررسي اهميت امور قابل تحسين دانش آموزان

801 دانش آموزان به عنوان عامل تغيير محيطي

802 برنامه ريزي استراتژيك كيفيت در مدرسه

803 اقدامات مديريت مدرسه در زمينه كيفيت

804 جو مدرسه

805 استانداردهاي سازماني در مدارس

806 مهارت هاي سرپرستي مديران در مدرسه

807 فرهنگ يادگيري در مدرسه

808 نگرش ها درباره مديريت مدرسه

809 ارزيابي مديريت مدارس پيش دبستاني

810 اهميت ويژگي هاي مرتبط با كيفيت در مدرسه

811 استانداردهاي مديران مدرسه

فصلسوم: رفتارشناسيدرمحيطهايآموزشي

812 سبك رهبري معلم

813 گزارش اولياء (يا معلمين) از احساس همدلي/ همدردي بچه ها

814 عوامل ايجاد استرس حرفه اي در معلمين

815 كانون كنترل معلم

فصلچهارم: استانداردهايحرفهايمعلمان

816 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي دانش آموزان

817 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي آموزشي

دانش آموزان

818 استانداردهاي عملكردي براي متقاضيان معلمي

819 توسعه استانداردهاي حرفه اي معلمان جديد

820 كدهاي اخلاقي براي معلمان

821 استانداردهاي حرفه معلمي

822 استانداردهاي معلمان تازه كار

فصلپنجم: مديريتكتابداريواطلاعرساني

823 دسترسي به خدمات مجلات الكترونيكي در كتابخانه ها

824 كتاب هاي الكترونيكي در كتابخانه ها

825 نگرش هاي كاربران درباره جريمه ها در كتابخانه

826 موفقيت سيستم هاي خودكار كتابخانه

827 اختيارات مدير كتابخانه

828 مهارت هاي كتابدارها

829 وظايف كتابدارها در زمينه سيستم خودكار كتابخانه

فصلششم: مديريتآموزشعالي

830 نگرش ها درباره دانشگاه مجازي

831 نگرش ها در زمينه تصوير دانشگاه

832 اهداف آموزشي دانشجويان

833 نگرش فارغ التحصيلان از آموزش دانشگاه

834 مديريت كيفيت جامع در موسسات آموزش عالي

835 انتظارات كارفرماها از برنامه هاي آموزش عالي

836 انتظارات كاركنان از برنامه هاي آموزش عالي

837 انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي

838 خودارزيابي آمادگي براي ايجاد يك دانشگاه شركتي

839 كيفيت در آموزش عالي

840 نگرش هاي دانشجويان نسبت به تسهيم دانش

841 نگرش دانشجويان به كسب و كار

پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

لینک دانلود پرسشنامه اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهره وری منابع انسانی آموزش و پرورش:

 

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد

انتخاب پرسشنامه استاندارد مدیریتی

برای انتخاب پرسشنامه، کلید کنترل را نگه داشته و حرف لاتین اف را فشار دهیدctrl+f، سپس عبارت مورد نظر را اینتر کرده و پرسشنامه را پیدا کنید. سپس شماره پرسشنامه انتخاب شده را جهت دریافت اعلام کنید. تلگرامی، ایمیلی یا از طریق فرم سفارش، زمان پاسخگویی کمتر از 1 ساعت. تمام پرسشنامه ها استاندارد میباشد و دارای روایی و پایایی است.

 

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه

Download (PDF, 240KB)

دانلود پرسشنامه های استاندارد

پژوهش:

دانلود پرسشنامه عملکرد پژوهشی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه توانایی پژوهشی فرد- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه علاقه مندی به پژوهش بیشاب و بی اسچک۱۹۹۴-تفسیرو روایی-۱۶

 

آموزش:

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی راهنمایان تعلیماتی-۵مولفه – ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران میانی- ۳مولفه – ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه طراحی آموزشی(محتوای درسی)-هاسین و همکاران-نمره گذاری-۸

دانلود پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۹ماده

دانلود پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی-براثرتون و ایوانز -نمره گذاری- ۱۴ ماده

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دروس تربیت بدنی آزمایشگاه و آموزش الکترونیک-۳۹ماده

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن -با مولفه ها

دانلود پرسشنامه اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان-یوسف و امین-تفسیر-۳۱ماده

دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونه- تفسیر و نمره گذاری-۳مولفه-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مهارت های مربی گری موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه چرا به مدرسه میروید؟ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی- تفسیر، پایایی و روایی- ۳مولفه -۱۲گویه ای

دانلود راهنمای آزمون آمادگی تحصیلی مترو پالیتین فرم A

دانلود پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی هالند- تفسیر و نمره گذاری و پایایی

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی – تفسیر- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش و رضایتمندی دانشجویان از رشته تحصیلی-روایی و پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی- تفسیر-۶۳ماده

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان از آینده شغلی- تفسیر و پایایی- ۳مولفه-۲۰ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه دانشجویان در انتخاب رشته –کراسلی-تفسیر-۶مولفه-۱۷ماده

دانلود پرسشنامه ساخت مسیر شغلی دانش آموزان-ساویکاس وپرفلی۲۰۱۱-لاتین-۲۵

 

آموزش عالی:

دانلود پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی-ایوانز و فان-تفسیر نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه هویت سازمانی دانشگاه های مجازی و غیرمجازی-۸مولفه-۳۷ ماده

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر هویت سازمانی دانشگاه -۵مولفه -۲۵ماده

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر دانشجویان به دانشگاه -۳مولفه -۱۲ماده

دانلود پرسشنامه نگرش درباره تصویر دانشگاه-آرپان و همکاران-تفسیر-۱۵گویه

دانلود پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان-سلواراجاه۲۰۰۶-تفسیر-۲۱گویه

دانلود پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه -ناصر و ابوچدید-تفسیر-۱۰

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی-الموتی-تفسیر-۱۳

دانلود پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی-یورک۱۹۹۵-تفسیر-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات کارفرما از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-تفسیر۱۰

دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی-هویت کلایتون-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه انتظارات دانشجو از برنامه های آموزش عالی- هویت و کلایتون-۲۰گو

دانلود پرسشنامه خودارزیابی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی-گرنزر۲۰۰۶-تفسیر-۱۵گو

دانلود پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- ۲ عامل-پایایی و روایی-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اجتماعی دانشگاه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی دانشگاه- محقق ساخته

 

الکترونیک و آی تی و آموزش الکترونیک:

دانلود پرسشنامه موانع آموزش الکترونیک- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه طرح برنامه درسی آموزش الکترونیک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت و کمیت آموزش از طریق نرم افزار آموزشی

دانلود پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی-محقق ساخته- نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه اولویتبندی عوامل موثر بر رضایت از خدمات وب سایت، مدل کانو-۱۲

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت از کیفیت خدمات وب سایت، مدل وبکوال-۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه ظهور موبایل در ارتباطات اجتماعی

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و نمره گذاری آن- ۲۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه ای

دانلود پرسشنامه CAS سنجش نگرش نسبت به رایانه – تفسیر روایی پایایی- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه اشتیاق به رایانه (کامپیوتر)هاینسن،گلاس،نایت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اجرای موفق دولت الکترونیک-تورس-تفسیر و نمره گذاری-۸۸ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات دولت الکترونیک-کیتومنای۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری

 

تدریس:

دانلودپرسشنامه جهت گیری برنامه درسی معلمان و اساتید

دانلود پرسشنامه کیفیت تدریس مجازی

دانلود پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس-استزبرگ و فینچ- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان-پایایی و روایی- ۱۵ ماده

دانلود پرسشنامه ارزشیابی تدریس التون و پارتینگتون ۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس درس ریاضی- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱

دانلود پرسشنامه میزان آگاهی مربیان ازحواس کودکان و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه صلاحیت معلمان (محقق ساخته) – ۳مولفه- ۶۰ گویه

 

یادگیری:

دانلود پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت جو یادگیری -هاسین و همکاران – تفسیر و نمره گذاری- ۱۰

دانلود پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری- تفسیر و نمره گذاری- ۴۳

دانلود پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب هاسین و همکاران- تفسیر و نمره گذاری- ۸

دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه خودراهبری در یادگیری- محقق ساخته-۵۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری فیشر ۲۰۰۱- تفسیر آن-۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود راهبری در یادگیری گاگلیلمینو ۱۹۷۷-تفسیر آن-۵۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی نیف و همکاران ۲۰۰۱-تفسیر آن-۵ مولفه(سنگه)

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک ۲۰۰۶-تفسیر آن-۳مولفه

دانلود پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا ۲۰۰۷-تفسیر روایی پایایی- ۱۴گویه

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده پدلر،برگوین و بویدل ۱۹۹۱

دانلود پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینس،مارسیک-تفسیر پایایی-۷بعد-۴۳گو

دانلود پرسشنامه سبک یادگیری کلب و نمره گزاری آن

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۳گویه

دانلود پرسشنامه دانش آموزان (یادگیرندگان) مدارس راهنمایی- استین

دانلود پرسشنامه مشاوره ناتوانی یادگیری -لاتین- ۲۰۰۶

دانلود پرسشنامه کانال های یادگیری- نمره گذاری- ۱۵ گویه

 

مطالعه و سواد:

دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رویکردهای مطالعه (ASSIST)-تفسیر و پایایی- ۵۲ گویه

دانلود پرسشنامه سواد اطلاعاتی- تفسیر- ۵۵ گویه

دانلود پرسشنامه سواد مالی شخصی (کودکان٧-١٢سال) و مولفه های آن

اعتیاد:

دانلود پرسشنامه آمادگی اعتیاد- اهواز- ۴۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه نقش خانواده در گرایش نوجوانان به اعتیاد-نمره گذاری پایایی-۱۲ گو

دانلود پرسشنامه وابستگی به نیکوتین تنباکو بیل هوس ۲۰۰۵- تفسیر- ۵ گویه

دانلود پرسشنامه مصرف مواد مخدر ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه پیشگیری از مصرف سیگار- کلید نمره گذاری- ۲۶ گویه

 

روابط و ارتباطات:

دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی ۱۳۸۹- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شنود موثر گلن و پود -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارتباط بین فردی در کلاس- نمره گذاری- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه روابط متقابل شخصی FIRO-B شوتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رابطه معلم و شاگردی مورای و زوویچ (۲۰۱۰) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (مردان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی (زنان)-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط -تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه فردگرایی- جمع گرایی و مولفه های آن- ۱۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه روابط بزرگسال محرم -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه کیفیت روابط پیرس و همکاران-نمرهگذاری و پایایی-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه برقراری ارتباط با احساسات و عواطف- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

 

محبوبیت و صمیمیت:

دانلود پرسشنامه محبوبیت و تفسیر و نمره گذاری آن- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش صمیمیت واکر و تامسون- تفسیر و نمره گذاری- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی- نمره گذاری- ۸ مولفه- ۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس نگرش های صمیمانه- تفسیر و نمره گذاری- ۵۰ گویه

 

شادی و بهزیستی:

دانلود پرسشنامه شادی آکسفورد- مولفه ها و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عوامل سرزندگی در فضای باز مدرسه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل شادابی دانش آموزان- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه و مقیاس خوشکامی اسنیت و همیلتون-تفسیر و روایی-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه و تست خوشبختی دکتر لنتز-تفسیر و روایی-۱۲گویه

دانلود پرسشنامه خوش بینی(جهتگیری زندگیLOT)-شییر کارور١٩٨۵-روایی ایایی-۱۰

دانلود پرسشنامه شوخ طبعی SHQ- تفسیر و نمره گذاری- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-18 – تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف RSPWB-84 – تفسیر نمره گذاری-۶بعد

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری- روایی و پایایی- ۴۰ گویه

کیفیت مدارس:

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی- ۹مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفی حیاط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه- ۳۹گویه

دانلود پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۱۰

دانلود پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه-گالووی- تفسیر نمره گذاری-۲۰ماده

 

عزت نفس:

دانلود پرسشنامه عزت نفس (حرمت خود) کوپر اسمیت-نمره گذاری، ۴ مولفه- ۵۸ ماده

دانلود پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ- نمره گذاری و پایایی- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عزت نفس آیزنک- تفسیر و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه درجه بندی عزت نفس ژندا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود آزمایی بی احترامی- نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۶ گویه

 

جلسات:

دانلود پرسشنامه جلسات دونفری موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه جلسات توجیهی تیمی موثر موریس ۱۹۹۴

دانلود پرسشنامه الگوهای نادرست در اداره جلسات

دانلود پرسشنامه ارزیابی کلیت شخصیت افراد شرکت کننده در جلسات

دانلود پرسشنامه مدیریت کردن جلسات یا تسهیل کردن

 

فرهنگ و جو:

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی- تفسیر و نمره گذاری-۹ مولفه – ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارل هیموئیتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی ادگارشاین- تفسیر و نمره گذاری-۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه فرهنگ کلاس رابینز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فرهنگ مدرسه الکساندر و ساد ۱۹۹۷- تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه-بارنت و همکاران۲۰۰۱-نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه فرهنگ ایمنی-تفسیر و روایی و پایایی-۶مولفه- ۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد -دورفمن-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه درک فرهنگ سازمان-پاسخ باز -کیفی

دانلود پرسشنامه امتیاز دهی شاخص های فرهنگ سازمان کامرون و کوئین

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی- همراه نسخه لاتین- ۴ مولفه- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ۸ مولفه ای با ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمان ساسمن و دیپ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه جو مدرسه-پاشیاردیس ۲۰۰۰- تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ ماده

دانلود پرسشنامه بررسی جو کارکنان- باز پاسخ و کیفی-۱۹۹۲

 

سازمان :

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه بازخورد بوتال ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه سنجش پیچیدگی در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان رابینز- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش رسمیت در سازمان هیگ و آیکن-مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تمرکز در سازمان-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد-نظری – ۱۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه چابکی سازمان – تفسیر و نمره گذاری- ۴مولفه – ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی۱۹۹۶-مولفه های آن-۱۲

دانلود پرسشنامه OCB رفتار شهروندی پادساکوف و مکنزی ۱۹۹۰-مولفه های آن-۲۴

دانلود پرسشنامه تاب آوری سازمانیCD RIS کونور و دیویدسون- ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر تعلل ورزی-تفسیر و روایی و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش اهمال کاری سازمانیSoP و مولفه های آن-۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه اهمال کاری شغلی-بدیع و همکاران-تفسیر و پایایی- ۲۹ ماده

دانلود پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل (ترک خدمت) و مولفه های آن- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه طراحی سازمان ویگا و یانوزاس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه طراحی شغل ایوانسویچ و ماتسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه استاندارد سازی شغلی-احمدی-روایی پایایی و نمره گذاری-۵ ماده

دانلود پرسشنامه علاقه مسیر شغلی-لاتین – ۶ بعد- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه مصاحبه ساخت مسیر شغلی-ساویکاس و هارتانگ ۲۰۱۱

دانلود پرسشنامه بلوغ حرفه ای(شغلی)-کریتیز و ساویکاس۲۰۱۱-لاتین-۴بعد-۲۴ماده

دانلود پرسشنامه سنجش بروکرات مداری دوبرین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی تی جی دلانگ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ساشکین و موریس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت سازمان QDQ پریزیوزی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش شغلی و سازمانی کارکنان-روایی و پایایی-۳مولفه-۶۱ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش اقتضائی هلریگل،اسلوکام و وودمن- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام (فیدلر) آیبید-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش ساختار کار (فیدلر) آیبید -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهسازی کارکنان

دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی کارکنان براون و سومرلاد۱۹۹۲

دانلود پرسشنامه تنوع در سازمان کاندولا و فولرتون۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه ارزیابی انتظارات تنوع در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه برابری در سازمان اشنایدر ۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه سنجش برابری بین کارکنان- ۶ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش کارکنان به سازمان با روش تورستون-تفسیر،نمره-۲۱

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی – ۳ مولفه – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سنجش ادراک کارکنان براساس نظریه برابری آدامز- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مسئولیت نگرش ها RAS -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توصیف شغل به طور کلی ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه هوش سازمانی آلبرت شت – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی-نمره گذاری پایایی-۳۴گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری و نمره گذاری آن- ۱۳گویه ای

دانلود پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی- تفسیر روایی و پایایی- ۳۳ ماده

دانلود پرسشنامه خصوصی سازی-عوامله ۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه دلایل برون‌ سپاری-فیتزجرالد و ملوین۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۹

دانلود پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب-۲۰۰۴-۶مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۳۴ گویه

دانلود پرسشنامه بهره وری از زمان و مدیریت زمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت تضاد افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ارگانیک /مکانیک بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی سبک و مهارت های مذاکره در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه وضعیت نگرش اقتضائی در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به برنامه ریزی فعال-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی تحمل فرد،مدیریت در زمانهای آشفته -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی های مدیران برای موفقیت در قرن ۲۱-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به ساختار بوروکراتیک/بوروکرات مدار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان پیچیدگی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان تمرکز در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه غنی سازی شغلی در مشاغل یک سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان پذیرش تغییر شغل در افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شناخت و ارزیابی تیم کاری و اعضای آن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان خلاقیت افراد در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه افراد برای ابتکار و نوآوری در شغل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سنجش میزان کارآفرین بودن افراد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پایبندی افراد به رفتارهای اخلاقی در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دیدگاه افراد به موفقیت و ارتقاء در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه و شناسایی مهارتهای فعلی مدیران سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه میزان نوآور بودن سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه هویت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توانمند سازی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان هایی در کلاس جهانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سلامت کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان‌ها-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه عملکرد در شرکت های چند ملیتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ملزومات عملکرد کسب و کار-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مالکوم بالدریج-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های کارکنان در مدیریت عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مدیر اثربخش-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ویژگی‌های روان‌سنجی مهارت‌های مدیریتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شایستگیهای مدیران در ITC-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک پاسخگویی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریز خوب بودن-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه دودلی و تردید در تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه خود نظارتی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه فرآیند کنترل-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بازخور عملکرد-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انواع بازخور-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مهارت‌های نظارت-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کنترل پیش نگر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بررسی ویژگی‌های تغییر سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر -تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه تجربه تغییر-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مداخلات-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه بهبود سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه توسعه سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه جو اخلاقی-تفسیر و نمرهگذاری

 

مدیریت:

دانلود پرسشنامه نقطه کور مدیریت- ۵ مولفه – ۱۹ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت X و Y هرسی و بلانچارد – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات مدیریتی اسچرمربورن- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه عملیات مدیریت پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیر قرن ۲۱-تفسیر و نمره گذاری

دانلود لیست ویژگی های جذب مدیر جدید کرینسکی و وبر ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه آینده شناسی مدیران- بابایی- ۴۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه انتظارات عملکردی از مدیران ارشد -مولفه های آن-۱۹۹۲

دانلود لیست وپژگی ها و عادات افراد موثر استیفان کاوی ۱۹۸۹

دانلود پرسشنامه آشوب و شغل مدیران وایل-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تفویض اختیار موثر انجمن صنعتی۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه مدیریت جانشین پروری در سازمان-کیم-تفسیر روایی پایایی-۳۲گویه

 

رهبری:

دانلود پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر ترنر۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه الگو بودن رهبر و اهل عمل بودن رهبران

دانلود پرسشنامه عقاید رهبری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه موانع رهبری کارآمد -۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه رهبری دور اندیش شاسکین ۱۹۹۵- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری سازمان یادگیرنده سنج ۱۹۹۰- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری آزادی بخش ترنر۱۹۹۸- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری معلم-هسین و همکاران ۲۰۰۹-تفسیر نمره گذاری- ۱۱

دانلود پرسشنامه سبک رهبری (تحولی یا تبادلی) وارنو بارک-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری تحولی در سازمان های دولتی متکالف ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه رهبری مسیر-هدف هاوس-تفسیر و نمره گذاری-لاتین-۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک رهبری رابطه/وظیفه مدار باردنز و متزکاس-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سبک رهبری LPC (نظریه فیدلر) فیدلر و چمرز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه رهبری اخلاقی- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی فرای و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه سبک رهبری تحولی بس و اولیو – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه تئوری xوy (رهبر سنتی یاجدید) شولمن ۱۹۹۸

دانلود پرسشنامه سنجش روابط رهبر-پیرو فیدلر و چمرز- تفسیر آن

دانلود پرسشنامه پیرو موثر آر آی کلی- تفسیر و نمره گذاری

 

مدیریت و منابع انسانی:
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به بازنشستگی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه علل ترک سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز به حضور اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انتظارات کارکنان از اتحادیه ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در مورد روابط صنعتی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل ارتقاء شغلی در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه تعهد حرفه ای در مسیر ترقی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کفایت نفس و مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های مسیر شغلی بالقوه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ماهیت بازخور سرپرست – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد و بهبود – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه خود ارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش های افراد درباره خودارزیابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مزایای ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فنون آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش و توسعه در سازمان‌ها – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی دوره آموزشی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی‌گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه فرهنگ مربی گری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جلسات مطالعه موردی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات در زمینه آموزش مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه توسعه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مهارت‌های مربی گری هدف مدار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه آموزش روابط انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ادراکات از جنسیت در محل کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش به کار و فعالیت زنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی های شکستن سقف شیشه ای – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی نیرویابی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه گزینش – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نگرش کارفرما به استخدام کارآموزان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ورود کارکنان جدید به سازمان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی متقاضی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی و مدیریت مؤثر جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه طراحی شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه شرح وظیفه – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدل ویژگی های شغل – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نیاز رشد و ویژگی های شغلی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه جابه جایی و تحرک نیروی کار – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت کارکنان – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مسؤلیت های مدیران منابع انسانی – تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه ممیزی منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت برونسپاری منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه استراتژی منابع انسانی سازمان- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه نقش های مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه کارکردهای مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه مدیریت منابع انسانی اثربخش- تفسیر و نمره گذاری
دانلود پرسشنامه درک مدیریت منابع انسانی- تفسیر و نمره گذاری

 

تفکر و افکار:

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر -تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۸۵گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون انتقاد گری – نمره گذاری- بلی/ خیر- ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه سبک تفکر استنبرگ و واگنر و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه رفتار احساس و افکار ناکارامد- تفسیر- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه افکار خودکار- نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه نوشخوار فکری- تامل و مولفه های آن-۲۴ گویه ای

 

ارزش و معنویت:

دانلود راهنمای آزمون بررسی ارزش ها آلپورت و همکاران ۱۹۶۰

دانلود پرسشنامه ارزش لوزیر- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شناخت ارزش ها روکیچ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شخصی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزش های شغلی و خانوادگی (دانشجویان دختر)-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه معنویت سازمانی میلیمن – ۳مولفه – ۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز ۱۹۸۶ – پایایی و روایی- ۴۷ گویه

دانلود پرسشنامه تجارب معنوی روزانه DSESاندروود و ترسی- روایی و پایایی- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس- روایی و پایایی- ۲۴ گویه

 

مشارکت:

دانلود پرسشناه سنجش مشارکت،سرمایه، اعتماد و حمایت و مولفه های آن- ۵۸ گویه

دانلود پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل کنجر-تفسیر و نمره گذاری

 

تصمیم گیری:

دانلود پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها

دانلود پرسشنامه (۵C)سنجش مراحل تصمیم گیری-۱۹۹۶

دانلود پرسشنامه سبک تصمیم گیری بروس و اسکات- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه حل مساله هلریگل،اسلوکوم و وودمن – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه حل مساله PSI هپنر و پترسون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توانایی شهودی آگور -تفسیر و نمره گذاری

 

تعهد:

دانلود پرسشنامه تعهد شغلی بلاو – تفسیر و پایایی و روایی- ۴ مولفه- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( ۱۹۹۰)- مولفه ها و نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر( ۱۹۷۹ ) – نمره گذاری آن

دانلود پرسشنامه تعهد به تغییر سازمانی-تفسیر، پایایی و روایی-۳ مولفه-۱۸ گویه

 

روحیه و افسردگی:

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان -تفسیر و پایایی و مولفه ها

دانلود پرسشنامه روحیه معلمان بنتلی و رمپل PTO – لاتین (۱۰۰ گویه ای)

دانلود پرسشنامه تشخیص افسردگی پس از زایمان ادینبورگ-تفسیر و نمره گذاری-۱۰

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی – نمره گذاری – ۱۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی بک BDI -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه افسردگی سما-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه افسردگی دانشجویان USDI – تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکانCSI_4- اسپرافکین لانی و گادو- فرم والدین-۱۱۰

دانلود پرسشنامه علایم مرضی کودکان- CSI-4-روایی و پایایی-فرم معلم -۴۱ گویه

دانلود پرسشنامه علائق و دل مشغولی های شخصیPCI-تفسیر نمره گذاری-۱۰بخش

دانلود پرسشنامه فعالسازی رفتاری برای افسردگی کانتر BADS- روایی نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه مقیاس افسردگی نوجوانانKADS-II کوتچر-روایی و پایایی- ۱۱

دانلود پرسشنامه ابراز وجود جوانان ASA

 

همدلی و همدردی:

دانلود پرسشنامه احساس همدلی و همدردی بچه ها-مک کورمیک و آیرز۲۰۰۹-۵ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی- بهر و تحلیل- بهر کودکان

دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی -تفسیر و نمره گذاری- ۳۳ گویه ای

دانلود پرسشنامه همدلی پزشک با بیمار جفرسون – پایایی آن- ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تحلیل ناکامی ERTO-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شاخص ارزیابی اختلالات تنظیم عاطفیDERS-گراتس-مولفه ها-۴۱گ

دانلود پرسشنامه مقیاس های عاطفه مثبت و عاطفه منفی PANAS-تفسیر،نمره دهی

دانلود پرسشنامه عاطفه خود آگاه TOSCA -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عاطفه در کارکنان بیمارستان

دانلود پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد-لیورپول(O-Life)- پایایی و روایی- ۱۰۳ گویه

دانلود پرسشنامه و مقیاس تجارب مثبت و منفی(SPANE)-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گویه

 

کتابداری و مدیریت دانش:

دانلود پرسشنامه همخوانی سرفصل های رشته کتابداری با عمل کتابداری-۱۴ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش دانش مهارت و وظایف حرفه ای کتابداران-۴ مولفه- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران- ۵مولفه – ۵۷ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک-چو۲۰۰۳-تفسیر-۹

دانلود پرسشنامه کتاب های الکترونیک در کتابخانه ها-مینارد و مکنایت-تفسیر-۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بررسی دسترسی به خدمات مجلات الکترونیک-مونوپولی-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه نگرش کاربران درباره جریمه در کتابخانه ها-آدومی-تفسیر-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه وظایف کتابدار در سیستم خودکار کتابخانه-فرجپهلو-تفسیر-۱۹گویه

دانلود پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های کتابدار ها-منان خان ۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۲۳گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان به تسهیم دانش-یونس و مجید۲۰۰۷-تفسیر-۷

 

نیاز ها و انگیزه و انگیزش:

دانلود پرسشنامه نیاز ها گوردون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انتظار از شغل (هرزبرگ) لازیر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز (مک کللند) استیرز و پورتر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای ERG آلدرفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیازهای GNI-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نیاز به شناخت و نمره گذاری- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نیازهای بنیادی روانی و مولفه های آن- ۲۱ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش سطوح نیاز- تفسیر -۵ سطح- ۶۰ گویه

دانلود پرسشنامه انتظار هاکمن،لالر و پورتر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی AMS والراند ۱۹۹۲ -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزش تحصیلی ISM -لاتین- نمره گذاری و پایایی-۷ مولفه-۴۳ گویه

دانلود پرسشنامه سلسله مراتب نیاز ها (مازلو) جونز و فیفر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه توسعه فضای انگیزشی بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه انگیزه شغلی- تفسیر و نمره گذاری- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون انگیزه پیشرفتACMT -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و مولفه های آن- ۲۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلمریچ/اسپنس-لاتین-تفسیر و پایایی-۴ مولفه-۲۳

دانلود پرسشنامه فرافکن انگیزش پیشرفت دئوموهان -تفسیر و نمره گذاری

 

فرسودگی:

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون۱۹۸۶-تفسیر و مولفه ها-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی و مولفه های آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلیGBI برنوت گلگارد -تفسیر و نمره گذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران-نمره گذاری و پایایی-۱۵گویه

 

مدیریت زمان و تغییر:

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان(بهره وری روزانه) اسمیت و ریلی -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت تغییر موفقیت آمیز

دانلود پرسشنامه پذیرش تغییر شغل مارتین پاتچن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اتلاف وقت تال و وارن ۱۹۹۷

دانلود پرسشنامه استفاده بهینه از وقت-تفسیر و نمره گذاری

 

اجتماعی و مسئولیت اجتماعی:

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه S.S.S حمایت اجتماعی ۲۱ گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس خانواده-پروسیدانو و هلر PSSFA-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی-مقیاس دوستان-پروسیدانو و هلر PSSFR-20 گویه

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن- روایی و پایایی- ۷۹ ماده

دانلود پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون- تفسیر نمره گذاری و پایایی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه پذیرش و عمل-تفسیر و روایی و پایایی-نسخه دوم AAQ-II – 10 گویه

دانلود پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین- روایی و پایایی-۱۷

دانلود پرسشنامه و آزمون رشد اجتماعی الیس وایتزمن- روایی و پایایی- ۲۷ ماده

دانلود پرسشنامه مقیاس اجتناب و فشار و ناراحتی اجتماعی SAD- روایی و پایایی- ۲۸

دانلود پرسشنامه رفتارهای حمایتگرانه اجتماعی ISSB-روایی و نمرهگذاری-۴۰گویه

دانلود پرسشنامه فهرست ارتباط اجتماعی بیماران اسکیزوفرنی مزمن-روایی پایایی-۵۲

دانلود پرسشنامه و تست سازش یافتگی اجتماعی- نمرهگذاری و پایایی- ۷۴ ماده

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه جامعه پذیری رالف کتز -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تبعیض اجتماعی و شکاف نسل

دانلود پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی-زبید عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳

دانلود پرسشنامه نگرشها به مسئولیت اجتماعی-عبدالرشید۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان-بنت۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت-چن و گونگ۲۰۰۹-تفسیر نمرهگذاری-۱۵

دانلودپرسشنامه مسولیتپذیری اجتماعی شرکتهای بورس اوراق بهادار-روایی پایایی۲۵

دانلود پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها -تفسیر و روایی -۳۲گویه

دانلود پرسشنامه پاسخگویی محلی – جهانی-هوسی۱۹۹۸-تفسیر نمرهگذاری-۱۸

 

خلق و خوی:

دانلود پرسشنامه خلق و خوی مالهوترا -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خلق و خوی(مزاج) کودکی میانه کری۲۰۰۰-تفسیر و پایایی- ۵۷ ماده

دانلود پرسشنامه انگیزه تایید AMS-تفسیر و نمره گذاری

 

هویت:

دانلود پرسشنامه هویت یابی آدامز- لاتین- تفسیر و پایایی- ۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت و مولفه های آن- ۱۹گویه ای

دانلود پرسشنامه سبک هویت بروزونسکی ISI 6G -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تعیین هویت رایان و دیگران (۱۹۹۳) – مولفه های آن

دانلود پرسشنامه بحران هویت -تفسیر و مولفه ها

دانلود پرسشنامه بحران هویت احمدی-تفسیر و نمره گذاری-۱۰ بخشی

دانلود پرسشنامه سنجش پایگاه های هویت- نمرهگذاری و پایایی-۶۴ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس هویت ورزشی AIMS برور-روایی و پایایی- ۱۰گویه

 

خود و خود ارزیابی:

دانلود پرسشنامه ادراک خویشتن-اینتانوند- تفسیر و نمره گذاری-۴مولفه- ۸۰ گویه

دانلود پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانانSEQ-Cموریس ۲۰۰۱-روایی پایایی-۲۳

دانلود پرسشنامه از خود بیگانگی شغلی – صداقتی فرد- تفسیر و پایایی – ۲۲ گویه

دانلود ‍پرسشنامه خود پنداره -فضلی-تفسیر نمره گذاری و روایی -۲۸ گویه

دانلود پرسشنامه خود پنداره کودکان CSCS -تفسیر و نمره گذاری و پایایی- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی SSI ماخ- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احتمال رفتار خودکشی مراجعین رناو ۲۰۰۹- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خطر خودکشی(مناسب مصاحبه)-۳ مولفه-۲۵آیتم

دانلود پرسشنامه خود آرمانی و خود واقعی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-تفسیر و نمره گذاری- ۴۶ گویه

دانلود پرسشنامه تمایز یافتگی خود-اسکورون فریدلندر۱۹۹۸-نمرهگذاری پایایی-۴۳گویه

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (۱۷-GSE)-نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (۱۰-GSE)-تفسیر و روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه خود کارآمدی درسی جینگ و مورگان (۱۹۹۹) و مولفه ها

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی-محقق ساخته

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی بلانچ و مورینو

دانلود پرسشنامه خودشناسی- تفسیر و نمره گذاری- سه گزینه ای- ۲۹ گویه

دانلود پرسشنامه خود شناسی انسجامی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی خودشناسی-تفسیر- ۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه تست روانشناسی بیابانی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه تست خود شناسی قوه خیال پردازی- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه خویشتن شناسی وتن و کامرون -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه خود تنظیمی- برون، میلر و لاوندوسکی-لاتین-نمره گذاری پایایی-۶۳

دانلود پرسشنامه سطوح خود انتقادی LOSC – قربانی-تفسیر و نمره گذاری-۲۲ گویه

دانلود پرسشنامه آسیب به خود SHI-سانسون و همکاران-تفسیر نمرهگذاری-۲۲ گویه

 

هوش و حافظه:

دانلود پرسشنامه تست اینیاگرام مارکوس بکر- تفسیر و نمره گذاری – ۱۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه آزمون بنتون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون آدمک گودیناف (تست هوش ۳-۱۳سال)-نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هوش های چندگانه-تفسیر و پایایی-۸۰ گویه

دانلود راهنمای آزمون هوشی موزائیک ژیل- تفسیر و نمره گذاری و مولفه ها

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی آر. بی. کتل فرم A -B -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس بهوشیاری و نمره گذاری آن- ۱۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه آزمون هوشی دمینوها ۴۸-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه آزمون بهره هوشی ماز های پرتئوس- تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش حسی -حرکتی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیات عینی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزشیابی هوش عملیاتی انتزاعی کودک پیاژه -تفسیر و نمره گذاری

دانلود آزمون اجرای کامپیوتری حافظه وکسلر-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه حافظه بصری کیم کاراد -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی- تفسیر، روایی و پایایی- ۴۳ ماده

دانلود پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران – مولفه ها و نمره گذاری- ۴۲ گویه

دانلود پرسشنامه هوش معنوی ناصری-مولفه ها و نمره گذاری روایی و پایایی- ۹۷گویه

 

هیجان:

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم دهی هیجانی و مولفه های آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه مقیاس نظم جویی شناختی هیجانCERQ_P-مولفه ها و پایایی-۳۶

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ -تفسیر و نمره گذاری – ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی دان ۲۰۰۱- ۹ گویه ای و امتیاز بندی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی بار و آن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز-تفسیر نمرهگذاری پایایی-۲۸گویه

دانلود پرسشنامه شدت هیجان مارک دیویس -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰ گویه

دانلود پرسشنامه هیجان خواهی ماروین ذاکرمن- تفسیر و نمره گذاری- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه مقیاس فرا خلقی- هوش هیجانی و نمره گذاری آن-۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه تکانشوری بارات-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس – مولفه های آن

 

مدیریت کیفیت خدمات :

دانلود پرسشنامه کیفیت مدیریت -تفسیر و نمره گذاری و پایایی آن- ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM فدرال- مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی-هیلث و داوید-نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت (موسسه و کار)- ۱۰ مولفه

دانلود پرسشنامه کنترل کیفیت کار (حسابرسی مالی)- ۳مولفه-۴۷ ماده

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی تعالی سازمانی-تفسیر و نمرهگذاری-EFQM- 90 گویه

دانلود پرسشنامه توجه سازمان به کیفیت خدمات -لوبو زیری-تفسیر و نمرهگذاری-۲۳

دانلود پرسشنامه شرکت‌ های متعالی-نیل ۲۰۰۳-تفسیر و نمرهگذاری-۲۲گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان-قبادیان-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر-کارانا و پیت۱۹۹۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴

دانلود پرسشنامه توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید-ادگت۱۹۹۴-تفسیر نمرهگذاری-۵۳

 

کیفیت زندگی و سبک زندگی:

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی۲۰۰۴ (WHOQOL)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون – مولفه های آن- ۳۲ گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری- محقق ساخته (۴ مولفه)- ۳۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربورن-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶ گویه ای

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی موجال NIOSH و ۷۹ گویه ای- لاتین

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش دبستان(۶-۱)TAPQOL -روایی پایایی-۴۳

دانلود پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت-لاتین-نمرهگذاری و پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت-تفسیر و پایایی- ۶ عامل- ۵۶ گویه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن -تفسیر و پایایی و روایی- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل زندگی(RFL) لینهان و همکاران ۱۹۸۳-تفسیر/نمره گذاری-۴۸ گو

دانلود پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی ماتئوس ۱۹۸۲ -تفسیر و نمره گذاری

 

برنامه ریزی:

دانلود پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی مولفه های آن – ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک

دانلود پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت مدرسه-نگوار و واموکورو ۲۰۰۶- ۹ ماده

دانلود پرسشنامه شناسایی قوت،ضعف،فرصت تهدیدSWOT زنجیره تأمین-مولفه -۸۷

 

استاندارد ها:

دانلود پرسشنامه استاندارد های سازمانی در مدارس-۲۰۰۳- ۱۳ استاندارد- ۸۸ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های مدیران مدرسه -تفسیر و نمره گذاری- ۶ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی شاگردان- ۵مولفه

دانلود پرسشنامه استاندارد های شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزش شاگردان-۷م

دانلود پرسشنامه توسعه استاندارد های حرفه ای معلمان جدید-تفسیر -۹ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های معلمان تازه کار-تفسیر و نمره گذاری -۱۱ استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد های حرفه معلمی-تفسیر و نمره گذاری -۱۲ ماده

دانلود پرسشنامه استاندارد های عملکردی برای متقاضیان معلمی-تفسیر -۶ ماده

 

باورها:

دانلود پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر ۱۹۹۰-تفسیر و نمره گذاری- ۶۳ گو

دانلود پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز- تفسیر و پایایی- ۱۰۰ ماده

دانلود پرسشنامه اعتقاد به خرافات-تفسیر و نمره گذاری

 

اهداف:

دانلود پرسشنامه اهداف پیشرفت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه و مقیاس پیشرفت – تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه اهداف هوشمندانه SMART

دانلود پرسشنامه هدفگذاری لورنزی -تفسیر و نمره گذاری

 

وسواس و وسوسه:

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز CBQ – تفسیر و پایایی- ۲۰ ماده (گویه)

دانلود پرسشنامه وسواس فکری گیب و همکاران

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی پل سالکووسکیس – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه وسواس فکری و عملیYBOCS ییل و براون – تفسیر آن- ۱۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری- عملی YBOCSییل و براون- تفسیر آن- ۷۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی هاجسون راچمن-تفسیر نمره گذاری

دانلود پرسشنامه ارزیابی اختلال وسواس فکری و عملی لینفیلد- ۱۸ گویه

 

احساسات:

دانلود پرسشنامه احساس گناه موشر -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه احساس ناراحتی از موفقیت« پدیده غلط انداز»-تفسیر نمرهگذاری۱۴

دانلود پرسشنامه احساس غربت و مولفه ها و پایایی و روایی آن- ۳۹ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس تنهایی UCLA و نمره گذاری آن – ۲۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی- تفسیر و نمره گذاری- ۸ گویه

دانلود پرسشنامه حسادت(آیا شما حسود هستید؟) -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه و مقیاس احساس خودکفایی کودکان- روایی و پایایی-۲۲ گویه

 

مهارت ها:

دانلود پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران مدارس-پینتر- نمره گذاری- ۷ ماده

دانلود پرسشنامه مهارت های مدیران موثر کامرون و وتن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی – ۱۸ مولفه – فرم بلند- ۱۴۴ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های زندگی افراد وابسته به مواد-یارمحمدی-۶مولفه- ۱۰۰گو

دانلود پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون-تفسیر و نمره گذاری -۱۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت -تفسیر و نمره گذاری- ۴۸ گویه

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی- ۳۴ گویه ای

دانلود پرسشنامه مهارت های مذاکره پیره -تفسیر و نمره گذاری- ۸۰ گویه ای

دانلود پرسشنامه سنجش مهارت های روانی اوتاواOMSAT -لاتین-روایی و پایایی-۸۵

دانلود فهرست مهارتهای اجتماعی مخصوص بیماران اسکیزوفرنی ایران-رواییو پایایی-۱۴

دانلود پرسشنامه مهارتهای اجتماعی نوجوان ایندربیتزن و فوسترTISS-روایی پایایی-۳۹

 

تیم و گروه:

دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت تیم های منابع موثر-۵ مولفه- ۵۰ گویه- لاتین

دانلود پرسشنامه تمایل افراد به تیم یا گروه مادیکس۱۹۹۸ و فراسر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه نقش مربی بر عملکرد تیم

دانلود پرسشنامه عملکرد تیمی -مایکل وست- ۶ مولفه – ۱۷ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی پیشرفت تیم ترنر۱۹۹۸ و فریزر۱۹۹۳

دانلود پرسشنامه شناخت تیم کاری جک گیب -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه بهبود تیم هلریگل -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه نقش های گروهی در گروه های آموزشی دانشگاه مقیمی- ۳۳ گویه

دانلود پرسشنامه کارگروهی ایوانز و جارویس -تفسیر و نمره گذاری

 

اثربخشی:

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمان -تفسیر، روایی، پایایی و نمره گذاری-۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه اثربخشی گروهی فریدمن -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه اثربخشی معلم -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۲۱ ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی برنامه های آموزشی-چو و بولی-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش -چو و بولی – تفسیر و نمره گذاری- ۱۲ماده

دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده-هاسین و همکاران-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه ارزشیابی دوره های ضمن خدمت- لاتین- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی ضمن خدمت و مولفه های آن

دانلود پرسشنامه عوامل انگیزشی شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت-صیدافکن-تفسیر پایایی و روایی-۴مولفه-۲۹ماده

 

ارزیابی و ارزشیابی:

دانلود پرسشنامه ارزیابی سازمان به عنوان یک کارفرما بارو و داونپورت ۲۰۰۲

دانلود پرسشنامه ارزیابی نظام پیشنهادات -مولفه های آن

دانلود پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد رابرت کوئین -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه مدیریت عملکرد (مالکوم بالدریج) -تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه شاخص های جایزه دمینگ- تفسیر و نمره گذاری-لاتین- ۱۰ شاخص

دانلود پرسشنامه سنجش وضعیت نظام مدیریت عملکرد P & M

دانلود پرسشنامه سنجش ارزیابی عملکرد از مدیریت عملکرد آرمستراگ ۲۰۰۰

دانلود پرسشنامه پیشرفت عملکرد اگان ۱۹۹۵

دانلود پرسشنامه سنجش مدیریت عملکرد کارآمد باکینگهام و کافمن۲۰۰۱

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سالانه گروه های آموزشی تابع

دانلود پرسشنامه خود ارزشیابی کارکنان

دانلود پرسشنامه ارزشیابی کارکنان و کارشناسان- ۷ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی مدیران- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه ارزشیابی سرپرستان- ۸ مولفه

دانلود پرسشنامه شایستگی مدیر با متد ۳۶۰ درجه و مولفه های آن

 

فراشناخت:

دانلود پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدنBDMCQ-تفسیر نمرهگذاری-۳۱ گو

دانلود پرسشنامه مقیاس اصلاح شده فراشناخت نوجوانان (MCQ-A)-تفسیر پایایی-۳۰

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون -نمره گذاری- ۵خرده مقیاس- ۳۰ گویه

 

مدیریت بازرگانی و کسب و کار:

دانلود پرسشنامه بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش-چادام۲۰۰۵-نمرهگذاری-۲۷

دانلود پرسشنامه بازارهای ارگانیک-پادل-تفسیر و نمره گذاری- ۲۷گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-کولار۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش به بازار-لادو۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری-۳۶گویه

دانلود پرسشنامه گرایش بازار-ازر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۳۷گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی-بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۳۶

دانلود پرسشنامه فعالیت های بازاریابی-ماوندو۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۴۹گویه

دانلود پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی-یونگداهل۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۴گویه

دانلود پرسشنامه رضایت از قیمت-ماتزلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گویه

دانلود پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی- بنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه سبکهای مدیریت مدیران بازاریابی- پون۲۰۰۵-تفسیر و نمرهگذاری-۱۶

دانلود پرسشنامه قابلیتها و مهارتهای لازم بازاریابی-گری۲۰۰۷-تفسیر نمرهگذاری- ۱۶

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گ

دانلود پرسشنامه اثربخشی فعالیتهای بازاریابی۲-کتلر۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید-کاویوسگیل-تفسیر- ۲۳

دانلود پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی-گیلیگان۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۴۱

دانلود پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی-لی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۶

دانلود چک لیست نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی-۱۵نوع- ۱۰۲اقدام

دانلود پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی-لی۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵گویه

دانلود پرسشنامه دشواریهای مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی-لی-نمرهگذاری- ۷

دانلود پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار-جین-تفسیر – ۳۳گویه

دانلود پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی-ووس۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابیبنت۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۵گو

دانلود پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژیهای بازاریابی-رانچهود۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گویه

دانلود پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه مشتری گرایی-قاضی۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۲۱گویه

دانلود پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان-کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری- کنایت۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۲گویه

دانلود پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری-تاسو۲۰۰۳-نمرهگذاری-۲۱گ

دانلودپرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری-حاجت۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۷

دانلود پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان-گارانا۲۰۰۲-تفسیر نمرهگذاری۱۲

دانلود پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات-کولیر۲۰۰۰-نمرهگذاری- ۱۳

دانلود پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری-ملهم۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۵

دانلود پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور-فولرتن۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۲گو

دانلود پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن-سودرلاند۱۹۹۸-تفسیر نمره گذاری- ۹

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری-اگرت۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵

دانلود پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری-کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۷گو

دانلود پرسشنامه ناخشنودی مشتری- کارانا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه

دانلود پرسشنامه ارزیابی رستورانها از طریق مشتری-لی۱۹۹۷-تفسیر نمره گذاری- ۳۰

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان-گریر۱۹۹۷-نمرهگذاری-۲۶

دانلود پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان-کاو۲۰۰۶-نمره گذاری- ۲۹

دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری-لی۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۲۴گو

دانلود پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان-نیلسون۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۱۸گویه

دانلود پرسشنامه شکایات مشتری-بنت۱۹۹۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مشتری مداری در سازمان و مولفه های آن- ۱۶ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و مولفه های آن- ۱۴گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه شاخص های مدل رضایت مشتری اروپا ECSI-تفسیر روایی-۱۶

دانلود پرسشنامه سنجش رضایت مشتری- ۶ مولفه- ۲۱ گویه- محقق ساخته

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در خرید اینترنتی-نمرهگذاری- ۵۰گویه

دانلود پرسشنامه مدیریت فروش-بالداف۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۶۵گویه

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان-۳مولفه-تفسیر و نمره گذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش-گیونزی۲۰۰۳-تفسیر و نمره گذاری- ۱۱گویه

دانلود پرسشنامه مذاکره فروش با خریدار خارجی-شانکارماهش۲۰۰۴-نمره گذاری- ۱۲۲

دانلود پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری-گلیس۱۹۹۸-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹

دانلود پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان-پیت۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۴

دانلود پرسشنامه فروشنده حرفه ای-اورتون۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۳۱گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی-کیم۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات-آشیل۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری-۱۰گویه

دانلود پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات-کانسو۲۰۰۴-تفسیر و نمره گذاری- ۷گویه

دانلود پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکتهای چندملیتی-اکازاکی۲۰۰۵-نمرهگذاری۱۸

دانلود پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات-لیو۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۳۰گویه

دانلود پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات-کابریل۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان-بامگارث۲۰۱۰-تفسیر و نمره گذاری-۱۹گو

دانلود پرسشنامه تصویر برند شرکتهای خصوصی-واهی۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۳

دانلود پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند-تای۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند-برینک۲۰۰۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۵گو

دانلود پرسشنامه نام تجاری (برند) – ۱۸ گویه ای

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر نگهداشت و ارتقا برند-تفسیر و نمره گذاری- ۳۵ گویه

دانلود پرسشنامه اعتبار برند(نام تجاری)- تفسیر نمره گذاری و روایی – ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار فوتبال-تفسیر و روایی -۴۵گویه

دانلود پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات

دانلود پرسشنامه رضایت از برند (نام تجاری) خارجی- ۲۵ گویه ای

دانلود پرسشنامه نگرش افراد به نام تجاری(برند)شهر-لاتین-تفسیر پایایی-۹مولفه- ۵۵

دانلود پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید-چتامروگچای۲۰۰۰-تفسیر نمره گذاری- ۲۲

دانلود پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام-چاپمن۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۲۰گویه

دانلود پرسشنامه ارزش درک شده خرید-کارپنتر۲۰۰۵-تفسیر و نمره گذاری- ۱۵گویه

دانلود پرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه-رینتاماکی۲۰۰۶-نمره گذاری- ۱۸

دانلود پرسشنامه خرید کالاهای وارداتی مد-کامانیدو۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۲۸گ

دانلود پرسشنامه تعاملات خریداران و عرضه کنندگان-بلنکرو۱۹۹۷-تفسیر نمرهگذاری-۵

دانلود پرسشنامه خرید از اینترنت-قاضی سعیدی۲۰۰۷-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گویه

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات در سفارشات و دریافت کالا-رویتر۱۹۹۶-تفسیر۳۳

دانلود پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات-جول۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری- ۹گویه

دانلود پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی-اسویف۱۹۹۹-نمرهگذاری- ۲۰

دانلود پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات-تافتن۲۰۰۵- نمره گذاری- ۱۲

دانلود پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان-جانگبوک۲۰۰۴- نمره گذاری- ۳۲

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان-پیرسون۱۹۹۹-نمره گذاری- ۲۷

دانلود پرسشنامه موانع صادرات-سیلوا۲۰۰۱-تفسیر و نمره گذاری- ۳۰گویه

دانلود پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا-قیمن۱۹۹۹-تفسیر و نمره گذاری- ۱۹گ

دانلود پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی-کاراکایا۲۰۰۲-تفسیر و نمره گذاری-۲۵

دانلود پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی-وود۲۰۰۰-تفسیر و نمره گذاری- ۵۹گویه

دانلود پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار-تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن- تفسیر و نمره گذاری- ۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه طراحی یک سیستم برای طراحی محصول جدید- ۷ گویه

دانلود پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه

دانلود پرسشنامه مقایسه زوجی آمیخته بازاریابی صادرات

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی

دانلود پرسشنامه شناسایی موانع بکار گیری تجارت الکترونیک در موسسات اجتماعی

دانلود پرسشنامه افزایش یکپارچگی زنجیره تامین-تفسیر- ۴۰ گویه

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین-توسط والدین پر شود

دانلود پرسشنامه نقش فرزندان در خرید والدین- توسط فرزند پر شود

دانلود پرسشنامه ریسک درک شده – ۳ مولفه – ۱۳ گویه

دانلود پرسشنامه بهره شهرت فامبرن ۲۰۰۱- ۶ مولفه و ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به کسب و کار-اریک ۲۰۰۷-تفسیر-۲۰ گویه

 

مدیریت شهری:

دانلود پرسشنامه تغییر کاربری مسکونی به تجاری- تفسیر و نمره گذاری-۱۲ گویه

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت نمایشگاه تخصصی و تفسیر آن- ۹۲ گویه ای

دانلود پرسشنامه گردشگری فرهنگی- تفسیر و نمره گذاری- ۲۴ گویه

دانلود پرسشنامه شهر مورد علاقه گردشگری

دانلود پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی-۱۲بعد-۵۶گو

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر مهاجرت به شهرها و مولفه های آن

 

مدیریت توریسم و هتلداری:

دانلود پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل-کورتز۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۳ گ

دانلود پرسشنامه اخلاق کاری کارکنان هتل-کنگ ونگ۱۹۹۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۷گ

دانلود پرسشنامه اقدامات زیست محیطی-ماناکتولا۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۲گ

دانلود پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها-رادر۲۰۰۶-نمرهگذاری-۴۰گ

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده هتل-کینسی۱۹۹۹-تفسیر نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده توسط رستوران ها-دوتا ۲۰۰۷-تفسیر- ۱۰گ

دانلود پرسشنامه جو ارائه خدمات در هتل-سالنت۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۳۹گویه

دانلود پرسشنامه جو سازمانی هتل از دیدگاه کارکنان-کیلیک۲۰۰۵-نمرهگذاری-۴۳گ

دانلود پرسشنامه میزان رضایت پزشکان هتل-اوزاکی۲۰۰۸-تفسیر و نمرهگذاری-۲۸گ

دانلود پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل-وبستر۱۹۹۴-تفسیر و نمرهگذاری-۱۰ گویه

دانلود پرسشنامه نیازهای آموزشی کارکنان هتل-مک کول۱۹۹۷-نمرهگذاری-۱۶گویه

دانلود پرسشنامه قابلیت های سازمان در صنعت هتل و توریسم-دیاز۲۰۰۶-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم-آکسو۲۰۰۵-تفسیر نمرهگذاری-۳۲

دانلود پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم-مارتین ۲۰۰۶-تفسیر – ۱۶ گویه

 

حکومت های محلی:

دانلود پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان‌های محلی در توسعه-پولین و حیدر ۲۰۰۳

دانلود پرسشنامه نگرشها در زمینه حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-تفسیر نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه ارزش‌های مدیریتی در حکومت محلی-پولین حیدر۲۰۰۳-نمرهگذاری

دانلود پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداریها-پولانن۲۰۰۵-تفسیر

دانلود پرسشنامه اثربخشی شبکه سازی درNGOs-لیبلر فری۲۰۰۴-تفسیر نمرهگذاری

 

مدیریت خدمات پلیس:

دانلود پرسشنامه اعتماد عمومی به پلیس-کاو ۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۵ گویه

دانلود پرسشنامه تعهد پلیس-متکالف و دیک۲۰۰۰-تفسیر و نمرهگذاری-۱۵ گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۱گویه

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۱۴گویه

دانلود پرسشنامه رویه های پلیس-آره ۲۰۰۷-تفسیر و نمرهگذاری-۲۴گویه

 

پزشکی:

دانلود پرسشنامه علائم سر درد (میگرن)- تفسیر و پایایی- ۲۵ آیتم

دالود پرسشنامه ناتوانی ناشی از سردرد- تفسیر پایایی و روایی- ۲۵ گویه

دانلود پرسشنامه باور های مرتبط با دارو و مواد – تفسیر و نمره گذاری- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سابقه پزشکی- تفسیر -۲۳ حیطه

دانلود پرسشنامه تیپ بدنی به روش پزشکی واتا، کافا، پیتا – تفسیر آن

دانلود پرسشنامه تصویر بدنی برچید و همکاران- پایایی- ۱۷ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی چند بعدی MFI-تفسیر و روایی پایایی- ۲۰ گویه

دانلود پرسشنامه سنجش خستگی بینایی کاربران پایانه های تصویری-پایایی روایی-۱۵

دانلود راهنمای آزمون تصویر چشم ها برای بزرگسالان

دانلود پرسشنامه نشانه های جسمی پل و انرایت -تفسیر و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه شایستگی دانشجویان پرستاری -تفسیر و پایایی-۶مولفه- ۲۷ گویه

دانلود پرسشنامه گزارش صبحگاهی بیمارستان- تفسیر و نمره گذاری-۱۸ آیتم

 

مدیریت بیمارستانی:

دانلود پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان-کالوسکی۱۹۹۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۹

دانلود پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی-زینلدین ۲۰۰۶-تفسیر-۲۹گویه

دانلود پرسشنامه رضایت بیماران-بیرینگ۲۰۰۶-تفسیر و نمرهگذاری-۲۶ گویه

دانلود پرسشنامه دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت-لارسون۲۰۰۵-تفسیر-۱۲

دانلود پرسشنامه ر؄اعاتی که در این گونه موارد به دست می آید در بهترین حالات فاقد انسجام خواهند بود و در بدترین شرایط به قدری مبهم اند که نمی توان بر اساس آنها دست به تحلیل زد. در محدوده های زمانی که چنین سؤال هایی به کار می روند به صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت هایی همچون: در ۵ سال گذشته، در یک سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساساً سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاه تر مناسب است زیرا پاسخ دهندگان نمی توانند وقوع رفتارهای خود را در زمان های طولانی به یاد آورند.

۵٫ برای سؤال های حساس چارچوب مناسبی فراهم سازید گاهی اوقات پرسش هایی مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند.

۶٫ تعدادی از سؤال های پرسشنامه را به ویژگی های فردی و جمعیتی اختصاص دهید. این نوع سؤال ها که بر ویژگی هایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ها مطرح می شود این پرسش ها از مواردی به این شرح تشکیل شده اند: سن، جنس، وضعیت تأهل، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی اوقات مذهب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب خانوادگی.

۷٫ سؤال های پرسشنامه باید یکی از جنبه های هدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه گیری کند به منظور تهیه و تنظیم پرسشنامه ای مناسب باید هر یک از سؤال های پرسشنامه هدفی را اندازه گیری کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که به کمک آنها بتوان اطلاعات لازم برای پاسخ دادن به سؤال های تحقیق یا آزمون فرضیه های صورت بندی شده جمع آوری کرد.

۸٫ سؤال های پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که پرسشنامه در آن اجرا می شود تعیین کنید. نظم و ترتیبی که سؤال های پرسشنامه بر اساس آن طرح می شود متفاوت است. ولی در اینکه جای هر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری وجود ندارد. بعضی ترجیح می دهند که نکات مربوط به ویژگی های فردی و خانوادگی در ابتدای پرسشنامه و سؤال های حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام می دهند در واقع این پژوهشگر است که باید با توجه به بینشی که در مورد موضوع و جامعه ی پژوهشی خود دارد جای هر سؤال یا نظم و ترتیب آنها را تعیین نماید. چنانچه موضوع اهمیت قابل توجهی داشته باشد بهترین شیوه آن است که پرسش های مربوط به موضوع اصلی را در ابتدا بیاوریم تا بالاترین نسبت پاسخ دهی به دست آید.

۹٫ صفحه اول پرسشنامه بایست مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ها باشد.

طرح پرسشنامه:

توصیه های زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده اند در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می کند:

۱- پرسشنامه را جذاب کنید. یکی از راه های رسیدن به این هدف چاپ پرسشنامه است.

۲- پرسشنامه را صفحه بندی کنید.

۳- سؤال های پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی به آنها آسان باشد.

۴- در ابتدا و انتهای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذکر کنید.

۵- نحوه پاسخگویی به سؤال ها را خیلی ساده و با حروف درشت ذکر کنید.

۶- در ابتدای هرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید.

۷- سؤال های پرسشنامه را براساس نظم منطقی مطرح کنید.

۸- در ابتدای پرسشنامه سؤال هایی را مطرح کنید که جالب هستند.

۹- در پرسشنامه هایی که خیلی طولانی هستند سؤالات مهم را در آخر پرسشنامه نیاورید.

۱۰- از به کاربردن کلماتی که پاسخ دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداری نمایید.

۱۱- در هر سؤال اطلاعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دهنده معنی دار باشد.

۱۲- طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابراین در صورت امکان پرسشنامه را مختصر مطرح کنید. به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال هایی را مطرح کنید که در جهت رسیدن به هدف های پژوهش موردنیاز هستند.

منابع و مآخذ :

۱) اسلامی فارسانی ،”تهیه طرح تحقیق برای یک پروژه تحقیقاتی ” ، فصلنامه مصباح ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۷۲ .

۲) امین ، ماپور و میکائیل ناب ، ” عامل تاثیر – منافع و مضار ” ترجمه و تدوین محمد جواد رسانی ، فصلنامه علوم ، تحقیقات و فناوری ، شماره ۷ ، پاییز ۱۳۸۰ .

۳) ———- ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ، تهران ، انتشارات بدر ، ۱۳۶۴ .

۴) هومن ،حیدر علی ،پایه های پژوهش در علوم رفتاری ، ج ۳ ، ۱۳۷۰ .

۵) غلامحسین زاده ، غلامحسین ، آیین نگارش و ویرایش ، تهران ، انتشاارت سمت ، ۱۳۷۲

 

 

پرسشنامه ها، آزمون ها و مقیاس های زیر در ابتدای همین صفحه(بالا):

پرسشنامه های مدیریت- آزمون های مدیریت- تست های مدیریت- مقیاس های مدیریت-

پرسشنامه های مدیریت آموزشی- آزمون های مدیریت آموزشی- تست های مدیریت آموزشی- مقیاس های مدیریت آموزشی-

پرسشنامه های مدیریت بازرگانی- آزمون های مدیریت بازرگانی- تست های مدیریت بازرگانی- مقیاس های مدیریت بازرگانی-

پرسشنامه های رفتار سازمانی- آزمون های رفتار سازمانی- تست های رفتار سازمانی- مقیاس های رفتار سازمانی-

پرسشنامه های منابع انسانی- آزمون های منابع انسانی- تست های منابع انسانی- مقیاس های منابع انسانی-

پرسشنامه های روانشناسی- آزمون های روانشناسی- تست های روانشناسی- مقیاس های روانشناسی-

پرسشنامه های مشاوره- آزمون های مشاوره- تست های مشاوره- مقیاس های مشاوره-

پرسشنامه های علوم اجتماعی- آزمون های علوم اجتماعی- تست های علوم اجتماعی- مقیاس های علوم اجتماعی

روایی محتوای پرسشنامه

نقش پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پیمایشی

روش تهیه پرسشنامه آماری

ـ دانلود رایگان پاورپوینت نحوه طراحی پرسشنامه آماری، طیف ها، گویه ها، سنجه های پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد و انواع آن

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت

طراحی پرسشنامه محقق ساخته و آگاهی از مسئله تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته نیز بر اساس فرضیه ها، اهداف (Research Aims) و سوالات تحقیق و همچنین مدل مفهومی تحقیق (Conceptual Model) طراحی میشود. باید در نظر داشت که برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته (Made questionnaire design) اصولا نیاز به تمام بندهای یک پروپوزال (Research Proposal) تکمیل شده حس میشود. چرا که محقق در بیان مسئله، مشکلات موضوع پایان نامه و دلیل انتخاب موضوع و عنوان انتخابی را طرح میکند؛ در این راستا، وقتی محقق قصد طراحی و تهیه یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته را دارد، بدیهی است که باید از متن مسئله مطلع باشد و مشکلات و محدودیت های تحقیق (Research Limitations) طرح شده در مسئله آگاه باشد.

ساخت پرسشنامه محقق ساخته  با در نظر گرفتن سوالات، فرضیات و اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق (Research Hypotheses) در پایان نامه نمایش منسجمی از متغیرهای تاثیرگذار در پایان نامه (Dissertation) هستند. محقق هنگام طراحی پرسشنامه با مرور فرضیه ها میتواند آنچه را که پاسخدهندگان پرسشنامه یا آزمودنی ها باید پاسخ دهند را بروشنی مطرح کند و پاسخ هایی دریافت کند که دقیقا به اهداف تحقیق وی مربوط باشد. همچنین اهداف تحقیق که تابعی از فرضیات و مسئله پژوهش هستند به انسجام فکری محقق در هنگام ساخت پرسشنامه کمک میکنند. در یک پرسشنامه محقق ساخته، محقق نباید مستقیما سوالات تحقیق را وارد پرسشنامه کند اما گاه بین سوالات اصلی مطرح شده در پروپوزال و پرسش های پرسشنامه (Questionnaire) همخوانی وجود دارد که این مسئله ای نیست.

مدل مفهومی پایان نامه و نقش آن در طراحی پرسشنامه

مدل مفهومی نقشه روابط بین متغیرها (Variables) و میزان و جهت تاثیرگذاری هریک بر دیگری را نشان میدهد. وقتی محقق از چارچوب مفهومی مطرح شده در پروپزال آگاه باشد، با تسلط بیشتری به طراحی سوالات پرسشنامه میپردازد. همچنین یکی از عوامل (Factors) تاثیرگذار در ساخت پرسشنامه درک روابط بین متغیرهاست، که با بررسی (Assessment) روابط علی و معلولی و تاثیر گذاری متقابل آن میتواند به روش اثربخش تری به طرح سوالات تحقیق بپردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته

بنابراین محقق در تهیه پرسشنامه باید شاخص هایی را در نظر بگیرد که هنگام تکمیل و آماده سازی سایر بخش های پایان نامه نیز دچار مشکل نشود؛ یکی از این بخش ها که آماده کردن آن ارتباط زیادی به پرسشنامه دارد، فصل چهارم پایان نامه یا فصل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه است که با نرم افزارهای تجریه و تحلیل آماری مانند SPSS – LISREL – MINITAB – Expert Choice – PLS بررسی و تحلیل میشود؛ برای نتیجه گیری بهتر در فصل چهارم، سوالات پرسشنامه باید به نحوی طرح شود که قابل آزمون و اندازه گیری باشد. برای آزمون پایایی (Reliability) پرسشنامه از فورمول آلفای کرونباخ استفاده می شود؛ روایی (Validity) پرسشنامه های محقق ساخته پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه اتفاق نظر اساتید می باشد.

جامعه آماری، نمونه تحقیق و طراحی پرسشنامه

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمان طراحی و ساخت پرسشنامه های محقق ساخته و نیز استاندارد، آگاهی و توجه به جامعه آماری تحقیق است؛ چه بسیار پرسشنامه هایی که محقق و دانشجو بدون توجه به جامعه آماری مخاطب خود طراح نموده است و به نمونه تحقیق توجهی نکرده است؛ بدین ترتیب که مثلا باوجودیکه جامعه آماری و مطالعه موردی تحقیق، مشتریان و ارباب رجوع یک سازمان مانند یک بانک یا یک شرکت صنعتی بوده اند، اما سوالات پرسشنامه به نحوی طراحی شده است که گویی باید کارکان سازمان به آت پاسخ دهند.

سخن آخر

در تهیه یک پرسشنامه باید شاخص ها و عوامل بسیاری رعایت شود، کارشناسان با تجربه، محقق و مجرب کتابخانه دیجیتال کمکیار پایان نامه های ارشد و دکتری، آماده ارائه خدمات تهیه و طراحی پرسشنامه های محقق ساخته به بهترین نحو ممکن هستند. همچنین این مجموعه با تدوین و دسترسی به انبوهی از پرسشنامه های استاندارد پژوهشی که طی قریب به ۱۰ سال جمع آوری و طبقه بندی شده است، میتواند کمک خوبی به زمان و کیفیت پایان نامه شما کند. برای سفارش پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد، همین اکنون میتوانید فرم سفارش را تکمیل کنید و پاسخ بسیار سریع کارشناسان را دریافت نمائید. همچنین همانطور که از این مقاله بر می آید، برای تهیه پرسشنامه نیاز به ابعادی مانند بیان مسئله، فرضیات، سوالات و جامعه آماری به شدت حس میشود. هرچه اطلاعات کاملتری در دسترس محقق باشد، طراحی پرسشنامه تاثیرگذاری و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. برای درج سفارش اینجا را کلیک کنید.

تحلیل آماری پرسشنامه

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی