پرسشنامه چیست

نحوه طراحی یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته برای پایان نامه

نویسنده: دکتر محمد صادقی؛ دبیر علمی کتابخانه دیجیتال ایبوکا

۱۳۹۶.۸.۶

قسمت دوم

مراحل طراحی روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire design

مراحل طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه چیست؟ … بارها با پرسشنامه هایی مواجه شده ام که جامعه آماری آن مثلا مشتریان یک فروشگاه آنلاین کتاب است، اما سوالات پرسشنامه طوری طراحی شده که پاسخ دهندگان باید اطلاعات فنی در خصوص روش های بازاریابی فروش آنلاین کتاب داشته باشند…. بعبارتی مخاطب سوالات بیشتر کارکنان فروشگاه هستند تا خریداران یا مشتریان فروشگاه آنلاین..

در قسمت اول این مقاله به بررسی چند و چون تهیه و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته یا به انگلیسی made questionnaire پرداختیم. گفتیم که پرسشنامه چه نکته هایی را باید رعایت کند. برای تهیه پرسشنامه باید بدانیم سنجه چیست؟ معنی گویه چیست؟ جامعه آماری کیست؟ همه اینها برای طراحی یک پرسشنامه لازم است اما کافی نیست. در این قسمت از مقاله به طرح پیشنهاداتی برای تهیه و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته میپردازیم:

پرسشنامه چیست

چیستی پرسشنامه questionnaire به ماهیت طرح سوالات آن برمیگردد. آیا هر دسته سوال که در یک برگه واحد ارائه شود پرسشنامه است؟ واقعا پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه را میتوان مجموعه ای سوالاتی تلقی نمود که خود از چند دسته مشخص پرسش تشکیل شده باشد. مانند جعبه ای که درون آن چند جعبه دیگر هست و هر جعبه حاوی متغیرهایی که شکل و قالبی مشابه دارند؛ مانند اینکه جعبه اول دسته آچارها، جعبه دوم جعبه ابزارهای اندازه گیری و متراژ و مانند آن. که فردی از بیرون با نگریستن به آن، دریابد که با یک دسته همگن و یکپارچه روبروست؛ که با استفاده از آن میتواند به هدف و مقصودی واحد نایل آید و زمینه مشخصی را برآورد و اندازه گیری و تعیین نماید. به طوری که همه ابزارهای درون آن حالتی استاندارد داشته باشد؛ یعنی اگر پیچی را در این مکان گشود، در مکان دیگر نیز پیچی مشابه با این را بگشاید؛ در این صورت اعتبار، روایی و پایایی پرسشنامه نیز رعایت شده و چیستی واحدی برای آن تعیین شده و طراح آن به خطا نرفته است. پس از مرور چیستی پرسشنامه به سراغ پیشنهاداتی برای طراحی و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته میرویم. بطوری که به یک پرسشنامه ای استاندارد نزدیک شویم.

پیشنهادات برای ساخت و تهیه پرسشنامه پایان نامه

پرسشنامه ابزار اندازه گیری تمام خواسته ها، اهداف و پرسش های پایان نامه شماست. هیچکدام از بخش های پایان نامه که در فصل های مختلف مطرح میشوند اثرگذاری پرسشنامه را ندارد. سوالاتی که طراحی میشود مبنا و بیس تحقیق شما رو رقم میزند. بنابراین به این پیشنهادات هم میتوانید توجه کنید:

۱. سوالات پرسشنامه دیگران را کپی نکنید.

۲. حتی اگر هیچ تجربه ای در طراحی پرسشنامه ندارید، سعی کنید ساخت و تهیه سوالات پرسش نامه خودتان را داشته باشید.

۳. قبل از تنظیم سوالات پرسش نامه، حتما یک مدل مفهومی تصویری از روابط بین متغیرهای پایان نامه پیش رویتان باشد.

۴. بدانید پرسشنامه برای چیست و مخاطب آن کیست.

۵. کم بپرسید؛ خودتان را جای پاسخ دهنده پرسشنامه ای که طراحی میکنید بگذارید؛ آیا حاضرید وقتتان را برای پاسخگویی دقیق به ۷۰ سوال یک پرسشنامه تلف کنید؟!

۶. در حد سواد جامعه و نمونه آماری خود سوال طرح کنید. از کلمات سنگین یا خیلی پیش پا افتاده برای طرح سوال ها استفاده نکنید.

۷. حتما و حتما از یک محقق که قبل یک یا چند نمونه پرسشنامه محقق ساخته را با موفقیت ساخته باشد راهنمایی و مشاوره بخواهید.

۸. وقتی از اصطلاحات زبان عامیانه جامعه آماری استفاده میکنید، پاسخ دهنده ارتباط عمیق تری با سوالات پرسشنامه می یابد.

 

مراحل طراحی پرسشنامه پایان نامه مدیریت,questionnaire

پرسشنامه محقق ساخته استاندارد خوب

به قلم دکتر صادقی - 1396.08.01

پرسشنامه

هفته هاست دنبال پرسشنامه مناسبی برای پایان نامه ام هستم. من کارشناسی ارشد مدیریت میخوانم، گرایش بازاریابی دارم. پرسشنامه را طراحی کرده ام اما استاد محترم درس ایرادات ویرایشی زیادی گرفته اند. یک نمونه پرسشنامه داشتم و طبق آن پرسشنامه خودم را هم طراحی کردم..استاد گفتند مراحل طراحی را به خوبی رعایت نکرده ام.. آخر چه وضعش است؟ چرا پرسش های شما هیچ نظم و ترتیبی ندارد؟! مگر نمیتوانستی از چند نمونه پرسشنامه آماری کمک بگیری؟ سوالات و فرضیه های پایان نامه تو چیست و پرسشنامه ای که طراحی کرده ای با چه مقیاسی بوده؟ اینها را استاد عزیزم گفتند..

راستی حق داشتند.. چون پرسشنامه من فقط اسمش پرسشنامه بود.. من نمیدانم معنای گویه چیست، نمیدانم روایی و پایایی پرسشنامه چطور محاسبه میشود و اصلا از مقیاس سر در نمیاورم.. بماند که بدانم روش های آماری و تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه چه خواهد بود.

حالا مانده ام نمیدانم آیا اگرچند نمونه پرسشنامه رایگان گیر بیاورم مسئله ختم به خیر میشود یا خیر؟!

پرسشنامه محقق ساخته

به انگلیسی Made questionnaire

من دکتر صادقی هستم، درس مدیریت میدهم. آنچه در بالا خواندید گفته های دوستی بود که برای تهیه و طراحی پرسشنامه نزد من آمده بود.. شاید برای شما هم به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی یا هر گرایش دیگر پیش آمده باشد.. آیا یک نمونه پرسشنامه میتواند براستی در تهیه و طراحی پرسشنامه آماری پایان نامه کمک حال باشد؟ روایی و پایایی پرسشنامه چه خواهد شد؟ معنی گویه و سنجه و معیار و مقیاس لیکرت و متغیر و اینها چیست؟ چه باید بخوانم که این همه را بدانم؟ اصلا معنی محقق ساخته را هم نمیدانم.

پرسشنامه محقق ساخته چیست؟

بیایید بدانیم که پرسشنامه محقق ساخته made questionnaire پرسش هاییست که به دست من و شما که محقق هستیم ساخته و طراحی میشه؛ یعنی وقتی تحقیق یا پایان نامه ای مینویسیم یا مقاله ای تهیه میکنیم، نیاز به یک ابزار تحقیق داریم، این ابزار یک غربال است که سره را از ناسره جدا میکند.

برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته هم باید اصولی رعایت کنیم، مقیاسی را بشناسیم و سوالات پرسشنامه را طوری طراحی کنیم که با مسئله پایان نامه، سوالات تحقیق، فرضیه های مطرح شده در پروپوزال و پایان نامه و همچنین با جامعه و نمونه آماری ما همخوان باشد.

ویژگی های یک پرسشنامه خوب

طراحی و ساخت یک پرسشنامه محقق ساخته اما استاندارد

1. اول مسئله تحقیق را خوب میخوانیم. موانع مدیریتی آن را درک میکنیم.

2. پیشینه و سوابق تحقیق پایان نامه را میبینیم که چه نوع سوالات و فرضیه هایی برای تحقیقات مشابه ما طرح شده

3. منابع مشابه پایان نامه خود را تهیه میکنیم و سوالات و فرضیات را یادداشت میکنیم.

4. از مدل مفهومی تحقیق که در پروپوزال آمده، برای تجسم روابط معنایی متغیرها variables کمک میگیریم.

5. برای هر فرض تحقیق، یک برگ کاغذ انتخاب میکنیم و مجموعه سوالات بکار رفته در تحقیقات مشابه پایان نامه را زیر آن مینویسیم.

6. این کار را برای تک تک فرضیه های پایان نامه کارشناسی ارشد انجام میدهیم.

7. سوالات و پرسش هایی که با موضوع پایان نامه، مدل تحقیق، بیان مسئله و فرضیه های ما همخوان و منطبق هستند انتخاب میکنیم.

8. خب! این سوالات خبلی کلی هستن! برای داشتن یک پرسشنامه معتبر و استاندارد باید از نشانه ها استفاده کنیم. 

یعنی چه؟

مثلا برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی occupational satisfaction questionnaire اصلا جالب نیست که از سوالات و پرسشنامه های کلی در پرسشنامه استفاده کنیم. 

بلکه برای ساخت یک پرسشنامه بهتر است یک الگو و مدل عامیانه و تمثیلی بهره جوییم؛ نشانه های رضایت شغلی کدامند؟

9. از نشانه ها و بیانگرها برای ساخت سوالات پرسشنامه استفاده کنید.

نمونه نشانه های پرسشنامه:

به موقع حاضر شدن سر کار، علاقه به ارباب رجوع، خوشحال شدن از حل مشکلات سازمان، علاقه به پیشرفت شغلی، مهم بودن جایگاه شغلی، روابط صمیمانه با همکاران، رضایت از حقوق و مزایای شغلی، اشتیاق به حضور در جلسات معارفه همکاران و نظایر آن، برخی نشانه هایی هستند که به عنوان نمونه در پرسشنامه محقق ساخته خود میتوانید بکار ببرید و یک پرسشنامه با روایی و پایایی داشته باشید.

نمونه نشانه های دیگر:

برای طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد افسردگی کارکنان، حتما نیازی نیست مستقیم بپرسید آیا شما افسرده اید؟

کافیست از نشانه های افسردگی مانند: بیحوصلگی، عدم تمرکز هنگام کار، بی تفاوتی نسبت به پاکیزگی محل کار، عدم آراستگی شغلی، غیبت و دیر کردن، ضعف در مدیریت و هماهنگ سازی بین کار، کیفیت و سبک زندگی و … استفاده کنید.

10. سوالات پرسشنامه را طوری طراحی کنید که هر دسته از سوالات، دقیقا به یک فرضیه یا یک سوال اصلی پایان نامه مرتبط باشد. این یکی از تاکیدات کتابخانه دیجیتال ایبوکا است. 

11. به جزئیات، یکپارچگی، انطباق پذیری، همبستگی بین سوالات، عینی بودن و جذاب بود سوالات توجه کنید.

12. سوالات پرسشنامه را هدف دار و جهت دار طرح نکنید:

نمونه یک سوال جهت دار و اشتباه:

آیا غیر از این است که افزایش حقوق کارکنان بهره وری شغلی آنان را افزایش میدهد؟

13. پرسشنامه میتواند به صورت سوالی، خبری، متغیری و مانند آن طراحی شود که گاه به سلیقه طراح و ناظر طراحی سوالات پرسشنامه مربوط میشود. بنابراین طراحی پرسشنامه هم مانند دیگر حرفه ها یک هنر علمی و طراحی محسوب میشود که آگاهی از فن، هنر و توانمندی از هوش بیانی میتواند به طرح و ساخت یک اثر خوب بیانجامد.

14. از همراهی کتابخانه دیجیتال ایبوکا و سایت PHDKAR.IR استفاده کنید.

این مراحل برای ساخت، طراحی، انجام و نوشتن پرسشنامه و سوالات آن یکسان است، چه رشته مدیریت، چه مهندسی صنایع، حقوق، فیزیک، عمران و یا هر رشته گرایش دیگری؛ علت اینکه بیشتر بر رشته گرایش های مدیریت در کتابخانه دیجیتال ایبوکا تاکید میشود، مدیریت محور بودن آن است. چه بسا که یک مهندس عمران، یک وکیلی حقوقی و یک فیزیکدان هم در کار خود یک مدیر محسوب میشود.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

مرجع گردآوری منابع انجام پایان نامه

سفارش آنلاین طراحی پرسشنامه محقق ساخته

برای سفارش آنلاین منابع انجام پایان نامه، پروپوزال، مقاله، سمینار و سایر تحقیقات علمی پژوهشی کافیست فرم سفارش آنلاین را تکمیل نموده و ارسال نمائید. سفارش شما با دقت زیاد و سریع بررسی میشود.

پرسشنامه سنجش خلاقیت

questionnaire

Survey Questions- Handcrafting the Standardized Questionnaire (Quantitative Applications in the Social Sciences)

Questionnaire Design- How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research

Questionnaire Design- How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research (Market Research in Practice Series)

Questionnaire design – how to plan, structure and write survey material for effective market research

Measuring Social Capital- An Integrated Questionnaire (World Bank Working Papers)

Interaction and the Standardized Survey Interview- The Living Questionnaire

Attitudes and Questionnaire Construction

Asking Questions- The Definitive Guide to Questionnaire Design — For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires (Research Methods for the Social Sciences)

Analysis of the Cognitive Interview in Questionnaire Design

نمونه پرسشنامه محقق ساخته استاندارد پایا

برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را  وارد نموده و سفارش دهید.

کتابخانه دیجیتال ایبوکا

لینک دانلود یکجا

فهرست برخی پرسشنامه های آماده:

نمونه پرسشنامه ها

پرسشنامه صفات پنجگانه شخصیتی 

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی

پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت CSR

پرسشنامه استاندارد پیاده سازی ERP؛ برنامه ریزی مدیریت منابع سازمانی

پرسشنامه استاندارد های عملکردی برای متقاضیان شغل معلمی

FREE MADE QUESTIONNAIRE DOWNLOAD

طراحی پرسشنامه محقق ساخته

طراحی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire
طراحی پرسشنامه محقق ساخته تضمین پذیرش؛ با روایی و پایایی

نحوه طراحی یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته برای پایان نامه

نویسنده: دکتر محمد صادقی؛ دبیر علمی کتابخانه دیجیتال ایبوکا

1396.08.23

قسمت اول

مراحل طراحی روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته questionnaire design

روش طراحی اصولی پرسشنامه محقق ساخته  questionnaire

مقدمه

در مراحل انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، محقق پس از تعیین فرضیات و اهداف، چه در مرحله نوشتن پروپوزال و چه پس از نوشتن فصل سوم پایان نامه که همان روش تحقیق یا متدولوژی پایان نامه باشد، نیاز به تهیه و طراحی یک پرسشنامه دارد. این پرسشنامه میتواند استاندارد یا محقق ساخته (Standard – Made Questionnaire)  باشد. پرسشنامه های استاندارد دارای منابعی مانند یک مقاله معتبر که یک نظریه پرداز یا نویسنده معروفی تهیه کرده باشد، هست. پرسشنامه استاندارد برای یک پایان نامه را همچنین از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری میتوان اقتباس نمود. کتاب های مرجعی مانند پژوهشنامه مدیریت دارای پرسشنامه های استاندارد مناسبی و متنوعی میباشند.

طراحی پرسشنامه محقق ساخته و آگاهی از مسئله تحقیق

پرسشنامه محقق ساخته ( به انگلیسی دقیق Made questionnaire ) نیز بر اساس فرضیه ها، اهداف (Research Aims) و سوالات تحقیق و همچنین مدل مفهومی تحقیق (Conceptual Model) طراحی میشود. باید در نظر داشت که برای طراحی پرسشنامه محقق ساخته (Made questionnaire design) اصولا نیاز به تمام بندهای یک پروپوزال (Research Proposal) تکمیل شده حس میشود. چرا که محقق در بیان مسئله، مشکلات موضوع پایان نامه و دلیل انتخاب موضوع و عنوان انتخابی را طرح میکند؛ در این راستا، وقتی محقق قصد طراحی و تهیه یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته را دارد، بدیهی است که باید از متن مسئله مطلع باشد و مشکلات و محدودیت های تحقیق (Research Limitations) طرح شده در مسئله آگاه باشد.

ساخت پرسشنامه محقق ساخته  با در نظر گرفتن سوالات، فرضیات و اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق (Research Hypotheses) در پایان نامه نمایش منسجمی از متغیرهای تاثیرگذار در پایان نامه (Dissertation) هستند. محقق هنگام طراحی پرسشنامه با مرور فرضیه ها میتواند آنچه را که پاسخدهندگان پرسشنامه یا آزمودنی ها باید پاسخ دهند را بروشنی مطرح کند و پاسخ هایی دریافت کند که دقیقا به اهداف تحقیق وی مربوط باشد. همچنین اهداف تحقیق که تابعی از فرضیات و مسئله پژوهش هستند به انسجام فکری محقق در هنگام ساخت پرسشنامه کمک میکنند. در یک پرسشنامه محقق ساخته، محقق نباید مستقیما سوالات تحقیق را وارد پرسشنامه کند اما گاه بین سوالات اصلی مطرح شده در پروپوزال و پرسش های پرسشنامه (Questionnaire) همخوانی وجود دارد که این مسئله ای نیست.

مدل مفهومی پایان نامه و نقش آن در طراحی پرسشنامه

مدل مفهومی نقشه روابط بین متغیرها (Variables) و میزان و جهت تاثیرگذاری هریک بر دیگری را نشان میدهد. وقتی محقق از چارچوب مفهومی مطرح شده در پروپزال آگاه باشد، با تسلط بیشتری به طراحی سوالات پرسشنامه میپردازد. همچنین یکی از عوامل (Factors) تاثیرگذار در ساخت پرسشنامه درک روابط بین متغیرهاست، که با بررسی (Assessment) روابط علی و معلولی و تاثیر گذاری متقابل آن میتواند به روش اثربخش تری به طرح سوالات تحقیق بپردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته Reliability and validity

بنابراین محقق در تهیه پرسشنامه باید شاخص هایی را در نظر بگیرد که هنگام تکمیل و آماده سازی سایر بخش های پایان نامه نیز دچار مشکل نشود؛ یکی از این بخش ها که آماده کردن آن ارتباط زیادی به پرسشنامه دارد، فصل چهارم پایان نامه یا فصل تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه است که با نرم افزارهای تجریه و تحلیل آماری مانند SPSS – LISREL – MINITAB – Expert Choice – PLS بررسی و تحلیل میشود؛ برای نتیجه گیری بهتر در فصل چهارم، سوالات پرسشنامه باید به نحوی طرح شود که قابل آزمون و اندازه گیری باشد. برای آزمون پایایی (Reliability) پرسشنامه از فورمول آلفای کرونباخ استفاده می شود؛ روایی (Validity) پرسشنامه های محقق ساخته پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه اتفاق نظر اساتید می باشد.

جامعه آماری N، نمونه تحقیق n و طراحی پرسشنامه Design

یکی از شاخص های تاثیرگذار در زمان طراحی و ساخت پرسشنامه های محقق ساخته و نیز استاندارد، آگاهی و توجه به جامعه آماری تحقیق است؛ چه بسیار پرسشنامه هایی که محقق و دانشجو بدون توجه به جامعه آماری مخاطب خود طراح نموده است و به نمونه تحقیق توجهی نکرده است؛ بدین ترتیب که مثلا باوجودیکه جامعه آماری و مطالعه موردی تحقیق، مشتریان و ارباب رجوع یک سازمان مانند یک بانک یا یک شرکت صنعتی بوده اند، اما سوالات پرسشنامه به نحوی طراحی شده است که گویی باید کارکان سازمان به آت پاسخ دهند.

سخن آخر

در تهیه یک پرسشنامه باید شاخص ها و عوامل بسیاری رعایت شود، کارشناسان با تجربه، محقق و مجرب کتابخانه دیجیتال کمکیار پایان نامه های ارشد و دکتری، آماده ارائه خدمات تهیه و طراحی پرسشنامه های محقق ساخته به بهترین نحو ممکن هستند. همچنین این مجموعه با تدوین و دسترسی به انبوهی از پرسشنامه های استاندارد پژوهشی که طی قریب به ۱۰ سال جمع آوری و طبقه بندی شده است، میتواند کمک خوبی به زمان و کیفیت پایان نامه شما کند. برای سفارش پرسشنامه محقق ساخته یا استاندارد، همین اکنون میتوانید فرم سفارش را تکمیل کنید و پاسخ بسیار سریع کارشناسان را دریافت نمائید. همچنین همانطور که از این مقاله بر می آید، برای تهیه پرسشنامه نیاز به ابعادی مانند بیان مسئله، فرضیات، سوالات و جامعه آماری به شدت حس میشود. هرچه اطلاعات کاملتری در دسترس محقق باشد، طراحی پرسشنامه تاثیرگذاری و اثربخشی بیشتری خواهد داشت. برای درج سفارش اینجا را کلیک کنید.

 

در صورت تمایل، به قسمت دوم این مقاله نیز توجه کنید:

در بخش دوم مقاله طراحی پرسشنامه، به پیشنهاداتی برای ساخت و طراحی پیشرفته تر سوالات پرسشنامه خواهم پرداخت.

قسمت دوم مقاله

دانلود کتاب روش های طراحی پرسشنامه

کتاب طراحی پرسشنامه

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه جدا از آشنایی با اعتبار و روایی نمونه سوالات پرسشنامه، نیاز به منابع و رفرنس های معتبر نیز دارد. بطوری که تهیه پرسشنامه آماری با استفاده از یک یا چند نمونه کتاب یا ایبوک طراحی پرسشنامه کمک زیادی به محقق میکند.

 

طراحی پرسشنامه برای پایان نامه

حتما میدانید که روش های طراحی پرسشنامه تنها به پرسشنامه های آماری پایان نامه خلاصه نمیشود؛ پرسشنامه های سازمانی نیز بر همین مبنا ساخته میشوند. بطوری که جامعه آماری و قلمرو استفاده از پرسشنامه تنها به دانشگاه و دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری منحصر نمیشود؛ بلکه از همان پرسشنامه در سطوح سازمانی هم استفاده میشود؛ بطوری مثال وقتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد سازمانی کارکنان یک شرکت قصد طراحی و ساخت یک نمونه پرسشنامه اجرایی داریم، فرقی نمیکند؛ فرد هم میتواند از این پرسشنامه در سازمان یا موسسه متبوع خود استفاده کند و هم میتواند به عنوان پرسشنامه ای برای ارزیابی و جمع آوری داده های پایان نامه یا رساله خود استفاده نماید. نظرات دانشجویان نشان داده است که ایبوکا سایت مرجع طراحی و ساخت پرسش نامه های تخصصی برای پایان نامه و سازمان ها، کمکیار معتبری برای ساخت پرسشنامه اختصاصی  و تضمینی محسوب میشود.

 

آیا پرسشنامه من روایی و پایایی دارد؟

ایبوکا روایی و پایایی پرسشنامه شما را به رایگان با فورمول آلفای کرونباخ می سنجد. حتی اگر پرسشنامه ای دارید که قصد ارزیابی و سنجش پایایی و روایی آن را دارید ،میتوانید از مشاوره رایگان ایبوکا برای تعیین عدد روایی و پایایی آن کمک بگیرید.

 

یک نمونه پرسشنامه آماری نیاز دارم

در صورتی که نیاز به پرسشنامه استاندارد یا محقق ساخته در موضوع خاصی مانند شبکه های اجتماعی، عملکرد، بزهکاری، توانمندی، بازاریابی، استراتژی، توسعه، معماری، پزشکی، پرستاری، کتابداری و … دارید، ایبوکا میتواند رایگان آن را برای دانلود در سایت قرار دهد. ایبوکا به بانک پرسشنامه های آنلاین تمام کتابخانه های دیجیتال جهان دسترسی آزاد دارد و برنامه های جستجوی ویژه ای در خصوص نمونه سوالات پرسشنامه داراست. بخش هایی مانند مقدمه پرسشنامه، چه محقق ساخته و چه استاندارد، با در نظر گرفتن گویه ها و سنجه و متغیرهای موجود در مدل مفهومی نیز از خدمات رایگانی است که شاید شما اطلاع نداشته باشید که حتی بصورت رایگان هم میتوانید دریافت نمایید.

 

برای دانلود کتاب روش ها و مراحل طراحی پرسشنامه چطور باید اقدام کنم؟

برای دانلود این کتابها لطفا از طریق فرم تماس اقدام به سفارش رایگان نمایید.

بانک پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

برای دانلود هر یک از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته زیر که دارای روایی و پایایی هستند اینجا را کلیک کنید

بازگشت به صفحه انتخاب پرسشنامه

پرسشنامه ارائه الگوی راهبردی به منظور تامین نیروی انسانی از طریق بکارگیری نیروهای پاره وقت دانشجویی (کارورز)

پرسشنامه نقش کشور مبدا و ملي گرايي بر اعتماد و نگرش مصرف کننده ايراني

پرسشنامه ابتکار و نوآوری

پرسشنامه ارائه الگوی نحوه ترغیب و هدایت کار آفرینان کشور به مشارکت بالاتر در برنامه خصوصی سازی

پرسشنامه ارائه راهکارهای بازاریابی

پرسشنامه ارائه مدل بلوغ نوآوری براي مدیریت دانش مشتری

پرسشنامه ارزش اجتماعی،بازار، اقتصادی،کاربردی

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای ANP

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی

پرسشنامه ارزیابی با استفاده از تعالی سازمانی (EFQM)

ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی خریدار صنعتی در زنجیره تامین

ارزيابي و سنجش كيفيت زندگي و تأثير آن بر مشاركت شهروندان

استرات‍زي قيمت گذاري و قيمت دهي در بازار برق ايران

استراتژی بازاریابی برموفقیت توسعه محصولات جدید

استراتژی پیاده سازی فناوری RFID

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی رقابت در عرصه خودرو

استراتژی های منابع انسانی

استراتژی های منتهی به راهکارهای بازاریابی جهت جذب مشتری

استقرار مديريت دانش با رویکرد ناب

استقرار مديريت دانش

امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی

امکان سنجی پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز

اولویت های صنعتی صنایع کوچک و متوسط

برازش و سنجش کیفیت

برررسی نقش ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان

بررسی IT Master Plan و نقش آن در سازمان های IT  محور

بررسی اثار کهن سالی و سالخوردگی در خانواده و زوجحین

بررسی اثر رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی بر افزایش ترجیح برند در صنعت بانکداری

بررسی ارتباط بین  شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان  بانک سپه خراسان رضوی

بررسی ارتباط بین ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت وتصمیم گیری سطوح مدیریت

بررسی ارتباط خرید تفننی بین زنان و مردان درانواع گروههای کالایی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش فروش

بررسی استراتژی های خوشنامی محصول، وفاداری، بازاریابی، تبلیغات

بررسی آثار استراتژی بازاریابی رابطه ای در شبکه های اجتماعی آنلاین

بررسی به کارگیری معیارهای مدیریت دانش در ارتقای کیفیت خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های عمومی

بررسی پیش نیاز های سیستم هوش تجاری (BI)

بررسی تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر توسعه فرآیند خرید در میان اقشار کم درآمد

بررسی تاثیر استقرار دولت الکترونیکی بر چابکی سازمان

بررسی تأثیر اعتبارحقوقی برتمایل به خرید  مشتري

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای شهروندی دانش آموزان

بررسی تاثیر پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (ERP) بر بهره وری و نوآوری کارکنان

بررسی تاثیر تصویر ذهنی مصرف کنندگان يخچالهای وارداتی از کشور سازنده بر باور و نگرش آنها نسبت به محصول

بررسی تاثیر دامنه تاخیرات زمانی در پرداخت های کارفرما بر طولانی شدن زمان پروژه های EPC

بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه بر اصلاح شیوه مصرف ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در ادارات

بررسی تاثیر مهارت های رهبری بر اثربخشی عملکرد سازمان

بررسی تاثیر هوش تجاری بر مدیریت عملکرد شرکت

بررسی تاثیر هوش چندگانه مدیران ارشد بر مزیت رقابتی

بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با تامین کنندگان کالا بر عملکرد توسعه محصول جدید

بررسی تحلیلی میزان بهره وری فرآیندهای الکترونیکی موجود در معاونت غذا و دارو شیراز از دیدگاه هزینه و اثربخشی

بررسی تغییر در اولویتهای استراتژی صنعت خودرو در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

بررسی دلایل و موانع توسعه و عدم یکپارچگی سیستمهای اطلاعات مدیریت

بررسی رابطه استراتژی های قیمت گذاری با استراتژی عملکرد رقبا

بررسی رابطه بین استقرار نظام توانمند سازی شرکا و تامین کنندگان در راستای خلق ارزش برای سازمان

بررسی رابطه بین تکنولوژی اطلاعات و سرریزیهای دانش در مراکز رشد

بررسی رابطه بین سبک مدیریت استراتژیک با میزان تلاطم محیط درگمرک جمهوری اسلامی ایران

بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع، جهت گیری بازار و کار هتل ها

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و استراتژی های کیفیت زندگی کاری کارکنان

بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس

بررسی رابطه نام تجاری و تصمیم خرید مشتریان در زمینه تزئینات داخلی منزل

بررسی شرایط لازم برای به وجود آوردن یک برند موثر و قدرتمند در شرکت های صنایع فرش

بررسی عوامل اقتصادی موثر (درآمد، تورم، قیمت بیمه ،نرخ بهره،بازده سهام) بر گسترش تقاضای بیمه های عمر

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه‌های استراتژیک در بانک‌های کشور

بررسی عوامل موثر بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی  در بخش نفت و گاز

بررسی عوامل موثر بر ایجاد فرصتهای کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به تبلیغات مبتنی بر جستجوی اسپانسر شده از سوی شرکتهای اینترنتی داخلی

بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های صادراتی مواد معدنی کانی غیر فلزی ایران در بازارهای آسیای میانه

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش وفاداري مشتریان به ارائه کنندکان خدمات اینترنتی و ارائه مدلی مبتنی بر آنها

بررسی مديريت منابع انساني برعملکردمالي براساس مدل هاروارد

بررسی نقش استراتژیک هوش تجاری در توانمندی مالی سازمان

بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در پیشبرد فروش محصولات سن ایچ

بررسی نقش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر ایجاد دانش مشتریان بانک

بررسی نقش نیروهای رقابتی پورتر در شکل گیری زنجیره ارزش در صنایع خودرو سازی

بررسی نقش يکپارچگی بين مديريت کيفيت جامع و مديريت تکنولوژی در تعيين عملکرد های کيفيت و نوآوری

بررسی و تحليل جنبه های عملکردی مختلف، ويژگی ها وامکانات شرکت هواپيمايی آتا در جهت دستيابی به استراتژی های مناسب برای ورود به بازارهای بين المللی

بررسی و رتبه بندی فاکتورهای کلان و عوامل موثر در صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به کشور کره جنوبی

بررسی و شناخت وضعیت کنونی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران

بررسي تاثير اجراي برنامه هاي HSE‏‏برميزان حوادث در حمل و نقل ريلي درونشهري

بررسي تاثير استقرارسيستم اطلاعات مديريت در نگهداري وتعميرات سيستم هاي علائم الکتريکي راه آهن

بررسي تاثير انواع فنون آموزش  بر بهبود بهره وري منابع انساني

بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآفريني سازماني

بررسي درجه تحقق دولت الكترونيكي در سازمان ثبت احوال

بررسي رابطه ابعاد کیفیت خدمات بر رضايت مشتريان

بررسي رابطه بین فرصت هاي تكنولوژي و عملكرد نوآورانه با توجه به نقش میانجي تاکیدات بازاریابي در شرکتهاي لبنیاتي استان گلستان

بررسي عوامل موثر بر استقرار اثر بخش دفاتر PMO در پروژه هاي ساختماني سازمانهاي پروژه محور به منظور ارائه يك الگوي مناسب

بررسي موانع شکل گیری کار تیمی

بررسي نحوه ارتقا چابكي سازماني از طريق استراتژي مديريت منابع انساني

بررسي نقش فناوري اطلاعات در کاهش فساد اداري

برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط

بررسی موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا

پذیرش تجارت الکترونیک

پرسشنامه RFID

پرسشنامه استاندارد مهارتهای مذاکره

پرسشنامه استخدامی

پرسشنامه تدریس تحول آفرین

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا

پرسشنامه سبک تصمیم گیری

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه سنجش رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد فرهنگی هافستد و تعهد سازمانی

پرسشنامه شاخص های آی سی تی بدست مرکز آمار

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه مديريت تضاد

پرسشنامه نظام آراستگی در سازمان

پرسشنامه نظام پیشنهادها

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه ی انگیزش

پرسشنامه ی تعهد سازمانی

پرسشنامه-ارزیابی- ابعاد- سازمانی-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-مدیریت-پروپزوال

پرسشنامه-مهارت-مدیران-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-مدیریت-پروپزوال

پرسنامه شاخص توانایی کار

پلیس گردشگری و ایجاد امنیت توریست

پیوستن به سازمان تجارت جهانی

تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد

تاثیر بروکراسی بر جرم اختلاس و راه های پیشگیری از آن در کلان شهرهای ایران

تاثیر کاربرد مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM  در برنامه ریزی استراتژیک بر بهره وری در ادارات کار

تاثیر وزنی عوامل تولید در بهره وری واحدهای صنعتی

تاثیرات رسانه های مبتنی بر تلفن همراه و جرایم

تاثير فنون آموزش  بر بهبود بهره وري

تبیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی و متغیر های تعدیل کننده با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

تبیین مدل وارزیابی ارزش ویژه نام تجاری در تعامل با عملکرد مشتری

تبیین موانع کارکردی سیستم بهایابی مبتنی بر فعالیت زمانگرا TDABC

تجارت الکترونیک.مجازی

تجزیه و تحلیل رابطه بین کارکنان، مشتریان و عملکرد مالی در بانک های خصوصی

تحلیل داده‏کاوی رقابت بالقوه در بازار ارتباطات موبایل ایران بر اساس هزینه‏های سوئیچینگ و شناسایی اولویت‏های کاربران جوان تلفن همراه شهر تهران

تخصيص بهينه گاز به زيربخش هاي مختلف مصرف با رويكرد اقتصاد مقاومتي

تدوین استراتژی های مدیریت پسماند شهری به منظور استفاده بهینه از پسماند شهری

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

توانمندسازی

حبس بزهکاری و جایگزین سازی

حمایت اجتماعی

خرید اینترنتی

خریداستراتژيك، (راهبردی) مدیریت عرضه و عملکرد شرکت

خصوصی سازی در ایران با تکیه بر تجربیات جهانی و ارائه مدلی برای خصوصی سازی بانکها

خود اظهاري سنجش رفتار شهروندي سازماني

درک اثربخشی سازمانی مبتنی بر پیشبرد استانداردهای نظام آراستگی

رابطه  بین  بازارگرائي با کيفيت خدمات ورزشی

رابطه برند کالا با خریدهای پیچیده (پردرگير) وخریدهای ساده ( کم درگير) مردم دربازار

رابطه بین سبک تفکر خلاق با پذیرش تغییر کارکنان  در شعب بانک

رابطه مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود

رضایت از عملکرد مسکن مهر

رعایت عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در محل کار

روایی و پایایی

روش.تهیه.پرسشنامه

ریسک مجازی

ریسک و ارزش عملکرد موسسات بیمه

زنجیره تأمین در شرکت های پخش دارو

زنجیره تامین

سرمایه ی نامشهود و کارراهه ی شغلی

سنجش تفکر استراتژیک

سنجش میزان همسويي استراتژيک کسب وکار و فناوري اطلاعات

شناسایی موانع و شاخص های پیاده سازی سیستم مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری (ECRM)

شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده و بازدارنده در پیاده سازی E-CRM

شناسایی، رتبه¬بندی عوامل مؤثر و ارائه راهکار برای بهبود مدیریت زنجیره تأمین

شناسائی مسائل استراتژیک سازمانهای پروژه محور با هدف برنامه ریزی به منظور کسب مزیت رقابتی

شناسائی موانع اجرای زنجیره تأمین سبز

شناسائی موانع اجرای زنجیره تأمین سبز در صنایع خودرو سازی سایپا و الویت بندی با تکنیک  AHP

عوامل اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه

عوامل استقرار دورکاری

عوامل تاثيرگذار در پياده سازي شهر الکترونيک

عوامل فرهنگی موثر بر مصرف نوشیدنیهاي غیرالکلی صادراتی از سوي شرکتهاي ایرانی با استفاده از منطق فازي

عوامل موثر بر افزایش بهره وری در نهادها و سازمان های فرهنگی بر اساس مدیریت دانایی

قیمت و خرید آنلاین

گلدبرگ و هیلر

ماتریس بر مبنای مدل تصمیم گیری «تحليل سلسله مراتبي»

مدیریت دانش و منابع انسانی

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مطالعه رابطه بین برند محصول و تحقیق و توسعه با عملکرد بازاریابی شرکت با نقش میانجی نوآوری محصول

موانع فرهنگی شهرداری الکترونیک

میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک سپه

نسبت ها و متغیرهای مالی مبتنی بر تصمیم گیری چندمعیاره

نقش ارتباطات سازمانی بر سرمایه اجتماعی کارکنان

نقش تجارت الکترونيک در هويت سازي نام تجاري

نقش سیاست های قیمت گذاری در تدوین استراتژی های بازاریابی

نمونه پرسشنامه روحیه علمی

نمونه پرسشنامه سبک و کیفیت و شاخص زندگی

نمونه سنجش روایی و پایایی ساختار یافته پرسشنامه نمونه

نوآوری شخصی

و تحلیل مقایسه ای میزان عملکرد با استفاده از مدل BSC

مطالعه عوامل موثر بر وفاداری ارباب رجوع به خدمات دندانپزشکی

استراتژی تکنولوژی شرکت صنایع ریخته گری

بررسی توسعه مالی در ایران و ارایه راهکارهایی برای آن

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در صنایع نساجی کشور

تبیین و رتبه بندی فاکتوزهای موثر بر انتخاب محصول سبز

عوامل موثر بر انتخاب محصول سبز

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی

بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اساس مدیریت دانش

پرسشنامه استراتژی متعهدانه در راستای کسب بازده اثربخش درازمدت

برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه رایگان مدیریتی گوگل ساخت

پرسشنامه عملکرد سایت دیوار
پرسشنامه نظرسنجی در مورد تپسی پیک
پرسشنامه رفتار مصرف کننده
تجربه برند و افتخار به برند در هتلهای شهر تهران
پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی خرید روغن موتور
پرسشنامه ی دانشجویی(ویژه ی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادارتهران)

پرسشنامه عوامل فرهنگی-اجتماعی خرید روغن موتور

پرسشنامه ارزش ویژه برند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پرسشنامه تجزیه و تحلیل عوامل وابسته به وفاداری افراد به یک محصول یا خدمت با استفاده از ویژگی های فردی

ارزیابی فاکتورهای موثر بر انتخاب شرکت پیمانکار طراح سایت

پرسشنامه محصول آموزشی در زمینه رشد و توسعه‌ی فردی

پرسشنامه بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب‌وکار بر عملکرد شرکت‌ها

پرسشنامه شناخت بازار

نمونه پرسشنامه اثرات شبکه های اجتماعی و طرز فکر جهانی بر توانایی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در تشکیل اتحادها به منظور افزایش عملکرد بین المللی و مالی آنها

نمونه پرسشنامه بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیر میانجی عدم اطمینان محیطی

دانلود نمونه پرسشنامه رایگان چالش موفقیت پیاده سازی تجارت اجتماعی: ارائه مدل اعتماد اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب سایت های اجتماعی

تحلیل آماری پرسشنامه آماری

محقق برای تکمیل و آماده کردن داده ها جهت تجزیه و تحلیل آماری، نیاز به یک ابزار جمع آورده آرا و نظرات خبرگان یا جامعه و نمونه آماری دارد. پرسشنامه و مصاحبه یکی از این ابزارها محسوب میشود.

محقق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد که دارای روایی و پایایی ازز پیش تعیین شده هستند، به راحتی میتواند تحقیق، پایان نامه یا مقاله علمی پژوهشی خود را مورد ارزیابی، سنجش و آزمون قرار دهد.

معمولا در پژوهشها، محقق یا از پرسشنامه های استاندارد استفاده میکند و یا از پرسشنامه محقق ساخته (Made Questionnaire).

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه ای است که ملاک، سنجه، گویه،شاخص، روایی و پایایی آن بدست اساتید دانشگاه، صاحبنظرات و نظریه پردازان آن موضوع ارزیابی و تایید شده است. لذا محقق با اطمینان از اعتبار پرسشنامهه به آزمون کردن آن میپردازد. 

دانلود پرسشنامه استاندارد standard questionnaires

www.shop.phdkar.ir : جهت دانلود هر یک از پرسشنامه های استاندارد، شماره پرسشنامه را به آدرس زیر ایمیل کنید و بلافاصله دریافت کنید؛ هزینه هر پرسشنامه فقط 3 ت است.

phdkar@yahoo.com

تلگرام همیشه آنلاین: 09124384291

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فهرستجامعپرسشنامههایمجموعهپژوهشنامهمدیریت

پژوهشنامهمديريت 1: مبانيسازمانومديريت

فصلاول: بهرهوريواثربخشيسازمان

1 نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري

2 برنامه هاي بهبود بهره وري

3 مقايسه مديران مجرّب با مديران جوانتر

4 انسجام و يكپارچگي سازمان

5 هويت سازمان

6 عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني

7 استراتژي روابط بين سازماني

8 توانمندسازي سازماني

9 سازمان هايي در كلاس جهاني

10 استراتژي ارزيابي سازماني

11 ظرفيت هاي سازماني

12 سلامت كسب و كار

13 معيارهاي موفقيت سازمان

14 خود ارزيابي كسب و كار

15 اثربخشي مديريت سازمان

فصلدوم: مديريتعملكرد

16 ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها

17 مديريت عملكرد

18 عملكرد در شركت هاي چند مليتي

19 ملزومات عملكرد كسب و كار

20 مالكوم بالدريج

21 كارت امتيازي متوازن

بر عملكرد شركت EFQM 22 تاثير مدل

23 ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد

فصلسوم: شايستگيهاومهارتهايمديريت

24 مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني

25 مدير قرن بيست و يكم

26 مهارت هاي مديريت

27 مدير اثربخش

28 ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي

29 مهارت هاي سازماني

30 شايستگي هاي مديريت ارشد

31 شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

32 اثربخشي مديريت ارشد

33 فعاليت هاي مديريتي فايول

34 مهارت هاي ادراكي، انساني و فني

فصلچهارم: سازمانيادگيرنده

35 يادگيري در مورد محيط مديران

36 ظرفيت يادگيري سازماني

37 سازمان يادگيرنده

DLOQ 38 سازمان يادگيرنده بر اساس مدل

39 شرايط يادگيري در سازمان

فصلپنجم: برنامهريزيوتصميمگيري

40 سبك تصميم گيري شخصي

41 تصميم گيرنده خوب بودن

42 برنامه ريز خوب بودن

43 مشاركت در تصميم گيري گروهي

44 سبك پاسخگويي

45 سبك تصميم گيري كلي

46 دودلي و ترديد در تصميم گيري

47 استراتژي تصميم گيري

فصلششم: سازماندهي

48 ساختار نامشهود سازمان

49 نگرش نسبت به افراد و سازمان

50 مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي

51 سازماندهي و توسعه ساختار سازماني

52 طراحي ساختار ماتريسي

53 ساختار سازماني

54 ابعاد ساختار سازماني

55 ساختار سازماني بروكراتيك

فصلهفتم: كنترلونظارت

56 خود نظارتي

57 فرآيند كنترل

58 بازخور عملكرد

59 انواع بازخور

60 مهارت هاي نظارت

61 كنترل پيش نگر

فصلهشتم: مديريتتغيير

62 آمادگي براي تغيير

63 مكانيزم هاي دفاعي در برابر تغيير

64 تغيير سازماني

65 مقاومت نسبت به تغيير سازماني

66 پاسخ سازمان به تغيير

67 تغيير محيط كاري با كيفيت بالا

68 انعطاف پذيري نسبت به تغيير

69 تغيير سازماني

70 آمادگي تغيير

71 آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني

72 تجربه تغيير

73 مداخلات

74 بهبود سازماني

75 توسعه سازماني

پژوهشنامهمديريت 2: مديريترفتارسازماني (سطحفرديو

گروهي)

فصلاول: كلياترفتارسازماني

76 درك رفتار سازماني

77 حس مشترك درباره رفتار در سازمان

(Action Plan) 78 ارزيابي برنامه هاي اقدام

79 تشريح رفتار

80 رفتار منطقي درك شده سازمان

فصلدوم: نگرشهاوادراكاتفردي

81 كانون كنترل

(OBSE) 82 عزت نفس مبتني بر سازمان

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

8

فهرست جامع

83 كفايت نفس

84 اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها

85 تحمل ابهام

86 خودآگاهي

87 عزت نفس

88 مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان

89 خودارزيابي سازماني

90 نگرش در كار

91 نگرش در مورد محيط كار

92 ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار

93 عزت نفس

94 احساس و نگرش افراد از خود

فصلسوم: يادگيري

95 يادگيري غير رسمي در محل كار

96 ابزار مدل يادگيري

97 يادگيري مشاركتي

98 يادگيري فردي

99 يادگيري گروهي

100 يادگيري سازماني

101 بررسي سبك هاي يادگيري

102 ابعاد سازماني توانمندكننده يادگيري فردي

103 سبك هاي يادگيري

104 سبك هاي يادگيري

105 ارزيابي سبك شناختي

106 ابزارهاي بهبود/ يادگيري

فصلچهارم: انگيزش

107 خوب بودن در ايجاد انگيزه

108 پرسشنامه انتظار

109 نگرش نسبت به سازمان

110 مهارت هاي انگيزشي

111 سنجش ضمني و صريح انگيزش

112 امتياز بالقوه انگيزش

فصلپنجم:رضايتشغليوتعهدسازماني

113 رضايت شغلي

114 وفاداري

115 تعهد سازماني

116 تعهد سازماني

117 تعهد سازماني

118 اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان

فصلششم: مديريتاسترس

119 عوامل مؤثر بر استرس شغلي

120 علائم تحليل رفتگي

121 تحليل رفتگي و نيمه خاموشي

122 عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي

123 فرسودگي شغل

124 استرس شغلي

125 تحليل رفتگي

126 روش هاي غلبه براسترس شغلي

فصلهفتم: كارگروهيوتيمي

127 دلايل اجراي مديريت بر مبناي تيم

128 عوامل تسهيل كننده مديريت بر مبناي تيم

129 نگرش افراد در زمينه گروه هاي كاري

130 بازيگر تيم

131 مراحل توسعه گروه

132 پرسشنامه نقش تيم

133 ارزيابي استقلال تيم

134 ارزيابي اثربخشي عملكرد گروه

135 بررسي ميزان مشاركت و درگيري افراد

136 مهارت هاي تسهيل كنندگي

137 جو يادگيري و مهارت هاي گروه كاري

138 ارزيابي اثربخشي تيم

139 هدف گذاري در تيم

140 بررسي نقش افراد در تيم

141 روابط بين شخصي در تيم

142 بررسي رويه ها در تيم

143 ارزيابي جلسات گروهي

فصلهشتم: پوياييهايگروه

144 سبك هاي مديريت تضاد

145 چگونگي برخورد با عملكرد گروهي، رفتار بين گروهي و تضاد

146 پويايي جلسه

147 تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره

148 بررسي رويكردهاي مذاكره

149 مديريت تضاد

150 تاكتيك هاي سياسي

151 استراتژي هاي سياسي

152 انواع قدرت

153 مباني قدرت

154 مهارت هاي نفوذ سازماني

155 رفتارها در محيط اداري

156 درگيري شغلي (مشاركت كاري)

فصلنهم: توانمندسازي

157 نيمرخ توانمندسازي

158 توانايي الگوبرداري توانمندسازي

159 نيمرخ توانمندسازي

160 مهارت هاي توانمندسازي

161 ابعاد توانمندي محيط كار

162 توانمندسازي رواني

پژوهشنامهمديريت 3: مديريترفتارسازماني (سطحسازماني)

فصلاول: ارتباطاتسازماني

163 ارتباطات

164 كيفيت ارتباطات

165 خودگشودگي

166 بازخور و حمايت از استقلال كاركنان

167 رفتارهاي متقابل شخصي عادلانه

168 سبك ارتباطي

169 مهارت هاي بازخور

170 بازخور

171 خوب بودن در برقراري ارتباطات

172 نيازهاي ارتباطي

173 روابط با همكاران

174 اثربخشي سيستم ارتباطات

175 سرمايه رابطه اي

176 روابط بين شخصي

177 روابط بين شخصي

178 ارتباطات كلامي بين كاركنان و مديران

179 گوش كردن

180 مهارت هاي برقراري ارتباطات

181 مهارت هاي بين شخصي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

9

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

182 مهارت هاي گوش دادن

183 ارتباطات غير كلامي

184 شبكه هاي ارتباطات

فصلدوم: رهبريسازماني

185 تعيين سبك رهبري

Y و X 186 نظريه

187 موقعيت هاي رهبر

188 رهبر خوب بودن

189 خود ارزيابي رهبري

190 ارزيابي رابطه رهبر  پيرو

191 آمادگي پذيرفتن نقش رهبري

192 جانشين هاي رهبري

193 هوش هاي چندگانه در رهبري تحول گرا

194 سبك رهبري

195 توسعه رهبران

196 ويژگي هاي شخصيتي رهبر

197 مديريت تحول گرا

198 شبكه مديريتي كلارك

199 رهبري دانشي

200 رهبري چندعاملي

201 خودرهبري

202 ويژگي هاي رهبر

203 رهبري

204 رهبري تحول گرا

فصلسوم: رفتارشهرونديسازماني

205 رفتار شهروندي سازماني

206 رفتار شهروندي سازماني

207 رفتار شهروندي سازماني

فصلچهارم: عدالتسازماني

208 عدالت سازماني

209 عدالت سازماني

210 حساسيت به عدالت

211 تمايل به عدالت و تساوي

212 انصاف و تنوع

213 سنجش ابعاد عدالت سازماني

فصلپنجم: اعتمادسازماني

214 اعتماد

215 اعتماد

216 اعتماد سازماني

فصلششم: فرهنگسازماني

217 ارزيابي فرهنگ سازماني

218 فرهنگ سازمان، تغيير و توسعه

219 نگرش هاي فرهنگي

220 فرهنگ نو آوري

221 فرهنگ سازماني و نوآوري

222 بررسي ابعاد فرهنگ سازماني

223 فرهنگ ايمني

224 فردگرايي و جمع گرايي

225 جو سازماني

پژوهشنامهمديريت 4: روانشناسيسازماني

فصلاول: شخصيت

226 پنج بعد اصلي شخصيت

227 سنجش ماكياوليسم

228 ادراك شخصيت

229 خود شيفتگي

230 خوشبيني

231 كنترل تفكرات

232 خوشبيني

233 تفكر افراد پس از رويدادهاي منفي

234 ريسك پذيري

235 خودارزيابي تفكر و حل مساله

236 سنجش تفكرات كنوني

237 شخصيت شغلي

فصلدوم: سبكزندگي

238 فعاليت هاي كار و خانه

239 تضاد كار – خانواده

240 تضاد بين كار – خانواده

241 استرس سبك زندگي

242 توجه به سلامتي

243 شوخ طبعي

244 زندگي كاري

245 ارزش ها و سبك زندگي

246 سبك هاي زندگي

247 تغييرات ژنتيكي مواد غذايي

248 بررسي تغيير ژنتيكي مواد غذايي

249 برچسب هاي مواد غذايي

250 آگاهي از بيوتكنولوژي و دانش بيولوژي و ژنتيك

251 توجه به محيط زيست

252 امنيت شخصي غذا

فصلسوم: كيفيتزندگيكاري

253 كيفيت زندگي كاري

254 كيفيت زندگي كاري

255 كيفيت زندگي كاري

256 كيفيت زندگي

فصلچهارم: روانشناسيكار

257 شناسائي كليشه هاي حرفه اي

258 حمايت اجتماعي

259 موانع اقدام

260 نگرش نسبت به پول

261 مصاحبه هاي گروهي

262 فعاليت هاي كاري

263 قرارداد روان شناختي

264 پرسشنامه حرفه اي

265 انتظارات شغلي

266 مشتري، كارآفريني و يادگيري

267 مهارت هاي جستجوي شغلي

فصلپنجم: مديريتزمان

268 فنون مديريت زمان

269 مديريت زمان

270 نگرش ها نسبت به زمان

فصلششم: اعتيادبهكار

271 اعتياد به كار

272 اعتياد به پركاري

فصلهفتم: هوشمنديسازماني

273 هوش عاطفي

274 هوش عاطفي

275 هوش عاطفي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

10

فهرست جامع

276 هوش اجتماعي

277 ضريب هوشي تنوع

278 هوش فرهنگي

279 هوش فرهنگي

280 هوش سازماني

281 هوش معنوي

فصلهشتم: معنويتسازماني

282 سنجش ميزان گرايش به معنويت

283 معنويت در كار

284 معنويت در كار

فصلنهم: اخلاقحرفهاي

اخلاقي IQ 285 آزمون

286 گرايشات اخلاقي

287 اخلاق كاري

288 ارزش هاي شخصي

289 اخلاق

290 اخلاق اسلامي كار

291 انحرافات اخلاقي

292 ايدئولوژي اخلاقي

293 ارزش هاي كاري

294 ارزيابي كدهاي اخلاقي

295 اخلاق در سازمان

296 اخلاق

پژوهشنامهمديريت 5: مديريتمنابعانساني

فصلاول: كلياتمديريتمنابعانساني

297 درك از مديريت منابع انساني

298 مديريت منابع انساني اثربخش

299 موانع مديريت منابع انساني اثربخش

300 كاركردهاي مديريت منابع انساني

301 نقشهاي مديريت منابع انساني

302 استراتژي منابع انساني سازمان

303 مديريت برون سپاري منابع انساني

304 مميزي منابع انساني

305 مسؤليت هاي مديران منابع انساني

306 مديريت كاركنان

307 مديريت منابع انساني، نوآوري، تكنولوژي و عملكرد

308 جابه جايي و تحرك نيروي كار

فصلدوم: تجزيهوتحليلوطراحيشغل

309 نياز رشد و ويژگي هاي شغلي

310 مدل ويژگي هاي شغل

311 شرح وظيفه

312 طراحي شغل

313 طراحي شغل براي يادگيري

314 اثربخشي تحليل شغل

فصلسوم: برنامهريزيمنابعانساني

315 ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني

316 دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني

317 برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني

فصلچهارم: استخداممنابعانساني

318 ارزيابي متقاضي شغل

319 ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان

320 ورود كاركنان جديد به سازمان

321 نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان

322 گزينش

323 ارزيابي اثربخشي نيرويابي

فصلپنجم: جنسيتومديريتمنابعانساني

324 استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي

325 موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت

326 نگرش به كار و فعاليت زنان

327 ادراكات از جنسيت در محل كار

فصلششم: آموزشوتوسعهمنابعانساني

328 آموزش روابط انساني

329 مهارت هاي مربي گري هدف مدار

330 بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

331 توسعه مديريت

332 انطباق شيوه هاي آموزش با كاركنان قديمي تر

333 ادراكات در زمينه آموزش مديريت

334 جلسات مطالعه موردي

335 فرهنگ مربي گري

336 بهبود عملكرد از طريق ارزيابي و مربي گري

337 حمايت مديريت از آموزش

338 ارزيابي دوره آموزشي

339 آموزش و توسعه در سازمان ها

340 مربي گري

341 فنون آموزش

342 نگرش ها نسبت به توسعه مديريت

343 اثربخشي چرخش شغلي

فصلهفتم: ارزيابيعملكردمنابعانساني

344 ارزيابي عملكرد كاركنان

345 اثربخشي ارزيابي عملكرد

346 مزاياي ارزيابي عملكرد

347 ارزيابي از پايين به بالا توسط كاركنان

348 مقياس ها و سياست هاي ارزيابي عملكرد

349 نگرش هاي افراد درباره خودارزيابي

350 خود ارزيابي

351 سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش

352 ارزيابي عملكرد و بهبود

353 ارزيابي عملكرد و پاداش

354 مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش

355 ارزيابي 360 درجه اي جهت توسعه رهبري

356 ماهيت بازخور سرپرست

357 بازخور 360 درجه

فصلهشتم: مديريتپاداش

358 نظام جبران خدمات در سازمان

359 نگرش هاي كاركنان درباره مزاياي سازماني

360 رضايت نسبت به پرداخت هاي سازماني

361 ارزيابي عملكرد و سيستم حقوق و دستمزد

362 ارزيابي اثربخشي استراتژي پاداش

فصلنهم: مديريتمسيرترقي

363 عوامل موثر بر مديريت مسير شغلي

364 استراتژي هاي مسير شغلي بالقوه

365 كفايت نفس و مسير شغلي

366 ارزيابي برنامه ريزي توسعه شغلي

367 مسير شغلي

368 تعهد حرفه اي در مسير ترقي

369 دلايل ارتقاء شغلي در سازمان ها

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

11

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

فصلدهم: مديريتروابطكار

370 ادراكات در مورد روابط صنعتي

371 انتظارات كاركنان از اتحاديه ها

372 نياز به حضور اتحاديه ها

فصليازدهم: تركخدمتوبازنشستگي

373 سنجش دلايل انفصال از خدمت

374 علل ترك سازمان

375 نگرش ها نسبت به بازنشستگي

376 عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت

پژوهشنامهمديريت 6: مديريتامورعموميودولتي

فصلاول: مسؤليتاجتماعي

377 مسؤليت اجتماعي

378 نگرش ها به مسئوليت اجتماعي

379 كمك هاي انسان دوستانه سازمان

380 مسؤليت اجتماعي شركت

381 پاسخگويي محلي – جهاني

فصلدوم: مديريتكيفيتخدمات

382 كيفيت خدمات

383 شركت هاي متعالي

384 كيفيت خدمات

385 ارائه خدمات با خطاي صفر

386 توسعه موفقيت آميز خدمات جديد

فصلسوم: مديريتدولتي

387 رفتار كارآفرينانه در بخش دولتي

388 خصوصي سازي

389 دلايل برون سپاري

390 سنجش حكمراني خوب

فصلچهارم: دولتالكترونيك

391 اجراي موفق دولت الكترونيك

392 كيفيت خدمات دولت الكترونيك

فصلپنجم: حكومتهايمحلي

393 نقش مديران عالي سازمان هاي محلي در توسعه

394 نگرش ها در زمينه حكومت محلي

395 ارزش هاي مديريتي در حكومت محلي

396 مقياس هاي عملكرد براي مديريت شهرداري ها

NGOs 397 اثربخشي شبكه سازي در

فصلششم: مديريتخدماتپليس

398 اعتماد عمومي به پليس

399 تعهد پليس

400 رويه هاي پليس

401 ويژگي هاي شخصي پليس

402 رويه هاي پليس

فصلهفتم: مديريتبيمارستاني

403 انگيزه تغيير رفتار در بيماران

404 كنترل كيفيت اتاق اورژانس

405 شايستگي فرهنگي در بيمارستان

406 كيفيت خدمات درماني

407 استرس در محيط بيمارستان

408 خدمات بيمارستان

409 كيفيت خدمات بيمارستان

410 كيفيت خدمات در بيمارستان

411 سوابق بهداشت شخصي

412 نگرش بيماران نسبت به كيفيت خدمات

413 مديريت بيماران

414 رضايت بيماران از بيمارستان

415 ديدگاه هاي بيماران درباره كيفيت مراقبت

416 رضايت بيمار

417 ابعاد پنج گانه كيفيت خدمات درماني

418 جو سازماني در بيمارستان

فصلهشتم: مديريتتوريسموهتلداري

419 استخدام مديران در صنعت توريسم

420 نگرش هاي دانشجويان توريسم

421 قابليت هاي سازمان در صنعت هتل و توريسم

422 جو ارائه خدمات در هتل

423 خدمات ارائه شده توسط ميهمان سراها

424 ابعاد استراتژيك عملكرد هتل

425 اخلاق كاري كاركنان هتل

426 كيفيت هتل

427 اقدامات زيست محيطي هتل

428 خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

429 جو سازماني هتل

430 رضايت پزشكان هتل

431 رضايت مهمانان از هتل

432 نيازهاي آموزشي ارائه دهندگان خدمات در هتل

پژوهشنامهمديريت 7: مديريتبازرگاني

فصلاول: كلياتبازاريابي

433 حوزه هاي بازاريابي و توسعه به لحاظ مديريت دانش

434 بازارهاي ارگانيك

435 گرايش بازار

436 بازاريابي

437 گرايش به بازار

438 گرايش بازار

439 فعاليت هاي بازاريابي

440 عدم اطمينان بازاريابي

441 رضايت از قيمت

442 رويكردهاي رابطه اي در بازاريابي

443 سبك هاي مديريت مديران بازاريابي

444 قابليت ها و مهارت هاي لازم براي بازاريابي

فصلدوم: اثربخشيمديريتبازاريابي

445 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

446 اثربخشي فعاليت هاي بازاريابي

447 ابعاد دانش بازار در توسعه كالاهاي جديد

448 تحليل نقاط قوت در بازاريابي

449 اثربخشي سيستم هاي بازاريابي

فصلسوم: مديريتاستراتژيكبازاريابي

450 نوع شناسي هاي اقدامات استراتژيك بازاريابي

451 توسعه استراتژي بازاريابي

452 دشواري هاي مديران در توسعه استراتژي بازاريابي

453 اطلاعات موجود در استراتژي بازار

454 اتحاد استراتژيك بازاريابي

455 محيط رقابتي و گرايشات بازاريابي

456 فرآيندهاي سازماني، فناوري اطلاعات و استراتژي هاي بازاريابي

457 تاثير اينترنت بر بازاريابي

فصلچهارم: مديريتروابطبامشتري

458 مشتري گرايي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

12

فهرست جامع

459 نيازهاي مشتريان

460 مشتري مداري

461 حفظ و مراقبت از مشتري

462 عملكرد تيم در ارائه خدمات به مشتري

463 گرايش سازمان به مشتري محوري

464 وفاداري مشتري به خدمات سازمان

465 نقش مشتري در فرايند ارائه خدمات

466 توانمندسازي كاركنان مرتبط با مشتري

467 رابطه بين مشتري و مشاور

468 رضايت مشتري و پيامدهاي آن

469 ارزش درك شده توسط مشتري

470 خدمات مشتري

471 ناخشنودي مشتري

472 ارزيابي رستورانها از طريق مشتري

473 رفتار اخلاقي شركت و قصد خريد مشتريان

474 نگرش مشتريان نسبت به عملكرد سازمان

475 وفاداري مشتري

476 تعاملات ويژه با مشتريان

477 شكايات مشتري

فصلپنجم: مديريتفروش

478 مديريت فروش

479 رضايت شغلي فروشندگان

480 عوامل اثر گذار بر فروش

481 مذاكرات فروش با خريداران خارجي

482 رابطه بين فروشنده و مشتري

483 توانايي هاي ارتباطي فروشندگان

484 فروشنده حرفه اي

485 كيفيت خدمات خرده فروشي

فصلششم: تبليغات

486 نگرش ها در زمينه تبليغات

487 رويكردها نسبت به تبليغات

488 تبليغات متحرك در شركت هاي چند مليتي

489 نگرش افراد نسبت به تبليغات

490 دلايل توجه به تبليغات

فصلهفتم: مديريتبرند

491 برند سازمان

492 تصوير برند شركت هاي خصوصي

493 تاثير تبليغات بر موفقيت برند

494 وفاداري مصرف كننده به برند

فصلهشتم: مديريتخريد

495 نگرش ها نسبت به خريد

496 اقدامات خريد به هنگام

497 ارزش درك شده خريد

498 نگرش ها نسبت به خريد از فروشگاه

499 خريد كالاهاي وارداتي كه مد هستند

500 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

501 خريد از اينترنت

502 كيفيت خدمات مربوط به سفارشات و دريافت كالا

فصلنهم: مديريتصادراتوواردات

503 مسائل مربوط به صادرات

504 قرابت فرهنگي و بازارهاي خارجي

505 استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

506 روابط واردكنندگان با صادركنندگان

507 خدمات ارائه شده به صادركنندگان

508 موانع صادرات

509 عوامل اثر گذار بر واردات كالا

510 موانع ورود به بازارهاي صنعتي

511 ارزيابي بازارهاي بين المللي

پژوهشنامهمديريت 8: مديريتمالي

فصلاول: مديريتداراييهاوتأمينمنابعمالي

512 ارزيابي موسسات مالي

513 روش هاي تامين مالي

514 بكارگيري تامين كنندگان خارجي

515 انگيزه سرمايه گذاري

516 مديريت دارائي هاي غير منقول سازمان

517 عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري

518 بازگشت سرمايه گذاري در حوزه منابع انساني

فصلدوم: مديريتبانكداري

519 سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكي

520 عملكرد بانك

521 درك ريسك و مديريت ريسك در بانك

(CSF) 522 عوامل حياتي موفقيت

523 مفيد بودن درك شده خدمات بانكداري

524 عوامل موثر بر انتخاب يك بانك

فصلسوم: بانكداريالكترونيك

525 خدمات آنلاين بانكداري

526 بانكداري الكترونيكي

527 موانع استفاده از بانكداري الكترونيكي

528 ارزيابي كاربرد بانكداري اينترنتي

529 تماس مستقيم با بانك در مقابل بانكداري الكترونيكي

فصلچهارم: مشتريمداريدرخدماتماليوبانكي

530 ادراك مشتريان از خدمات ارائه شده توسط بانك

531 گرايشات بازار در مديران بانك

532 رضايت مشتريان بانك

533 عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتريان به بانك

534 نظرات دريافت كنندگان خدمات مالي به عنوان اعضاي جامعه

535 نگرش افراد كم درآمد به وضعيت مالي

536 رضايت مشتري از كاركنان بانك

537 ادراك مشتريان از كيفيت خدمات بانكداري

538 حفظ رابطه با مشتريان در شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري

فصلپنجم: مديريتريسكمالي

539 ريسك پذيري اقتضايي تصميمات

540 ريسك رابطه اي

541 امنيت منابع سازماني

542 ريسك سرمايه گذاري

543 ريسك سرمايه گذاري

544 بررسي ريسك شركت

545 ارزيابي ريسك

546 ارزيابي ريسك

فصلششم: تخصيصمنابعوبودجهبندي

547 نقش s16 219 N_افراد در توسعه بودجه

548 بودجه بندي مشاركتي

549 بودجه بندي عملكرد – محرك

550 بودجه بندي افزايشي

551 بودجه بندي به روش مركز هزينه/ مسئوليت

(PPBS) 552 بودجه بندي برنامه اي

(ZBB) 553 بودجه بندي بر مبناي صفر

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

13

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

پژوهشنامهمديريت 9: مديريتصنعتي

فصلاول: مديريتتوليدوعمليات

554 يكپارچگي سازماني توليد

555 اجراي تكنولوژي پيشرفته توليد

556 استمرار كسب و كار در دوره بازسازي ساختمان

557 ريسك بالقوه در فعاليت هاي بازمهندسي فرآيند

558 عملكرد مديريت توليد و عمليات

(JIT) 559 عملكرد سيستم به هنگام

560 ابعاد سيستم هاي به هنگام

561 شايستگي هاي مديران واحد توليد

562 حذف توليد يك كالا

563 ارزيابي كيفيت خودروهاي ساخته شده

564 ارزيابي عملكرد مميزان

565 ابعاد پيچيدگي

566 ابعاد استراتژيك توليد

567 توليد ناب

568 عوامل حياتي موفقيت و بازمهندسي فرآيند كسب و كار

569 ارزيابي مراحل توليد

570 عوامل مؤثر بر موفقيت بازمهندسي فرآيندها

571 مزاياي بازمهندسي فرآيندهاي كسب و كار

MRP 572 عوامل اثرگذار بر

573 انواع انعطاف پذيري عملياتي

574 توسعه كالاهاي جديد

فصلدوم: مديريتزنجيرهتأمين

575 نظر مديران لجستيك درباره استخدام افراد

576 مهارت هاي مديران ارشد لجستيك

577 مديريت ارزش

578 اقدامات سازمان در زمينه لجستيك

579 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

580 انعطاف پذيري برنامه هاي لجستيك

581 اعتماد در مديريت زنجيره تأمين

582 ويژگي هاي زنجيره تأمين براي خط توليد

583 روابط با عرضه كننده در زنجيره تأمين

584 اعتماد به تامين كنندگان

585 عملكرد توزيع كنندگان

586 تعاملات بين خريداران و عرضه كنندگان

587 انتخاب شريك در زنجيره تأمين

588 قابليت ها براي زنجيره تأمين و لجستيك

589 معيارهاي انتخاب عرضه كننده

590 مسائل موجود در حمل و نقل جاده اي

591 اثربخشي اقدامات در حملونقل جادهاي

592 مديريت زنجيره تأمين

593 روابط در زنجيره تأمين

594 تهيه و تدارك پايدار

595 زنجيره ارزش

596 سنجش اعتماد به مشتريان و تامين كنندگان در زنجيره تامين

فصلسوم: مديريتكيفيت

597 كيفيت خدمات عرضه كننده

598 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت در سازمان

599 مديريت كيفيت جامع

600 عوامل موفقيت مديريت كيفيت جامع

601 چگونگي محيط مديريت كيفيت جامع

602 عوامل حياتي مديريت كيفيت جامع

603 ارزش دانش مشتريان و كارمندان در كيفيت كالا

604 اقدامات انجام شده در زمينه كيفيت

605 عوامل موثر بر بهبود كيفيت

606 موفقيت مدير كيفيت در سازمان

607 نگرش 81__ڑ?مديران درباره تاثير مديريت كيفيت جامع بر شغلشان

608 موانع اجراي مديريت كيفيت جامع

609 مديريت استراتژيك كيفيت

610 مديريت و كنترل كيفيت

611 ابعاد مديريت كيفيت جامع

612 تأثيرات مديريت كيفيت جامع

613 توسعه منابع انساني در مديريت كيفيت

614 گواهي نامه سيستم هاي مديريت كيفيت

615 دلايل كسب گواهينامه سيستم هاي مديريت كيفيت

616 عوامل موثر در موفقيت بكارگيري مديريت كيفيت جامع

617 اهميت كيفيت در سازمان

618 اجراي اقدامات در زمينه كيفيت

ISO 619 اصول 9000

620 فناوري اطلاعات در پشتيباني از اقدامات مديريت كيفيت جامع

621 حلقه هاي كيفيت

622 كنترل فرآيند آماري براي انتخاب پروژه هاي آزمايشي

623 بررسي نقش مديران مياني در بهبود كيفيت

624 محيط مديريت كيفيت جامع

625 مديريت استراتژيك كيفيت

فصلچهارم: مديريتپروژه

626 عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

627 توانمندي هاي شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

628 سنجش عملكرد شركت هاي مشاوره اي مديريت پروژه

629 موفقيت مديريت پروژه

630 جو توانمندسازي در محيط پروژه

631 قابليت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشاركت در پروژه ها

632 نگرش ها درباره پروژه

633 ابزارهاي مديريت پروژه

634 مديريت پروژه

پژوهشنامهمديريت 10 : مديريتدانشوفناورياطلاعات

فصلاول: مديريتدانش

635 تعاملات بين فعاليت هاي مديريت دانش

636 تسهيم دانش

637 اثربخشي اقدامات مديريت دانش

638 دستيابي به دانش و تسهيم آن

639 تشخيص مديريت دانش

640 مديريت دانش و نوآوري

641 تاثير عوامل فني – اجتماعي بر تسهيم دانش

642 اثربخشي مديريت دانش

643 موانع دستيابي به دانش جهاني

644 فعاليت هاي مديريت دانش

645 عوامل موثر بر بكارگيري مديريت دانش

646 فعاليت هاي مديريت دانش

647 بررسي فرهنگ مديريت دانش

648 انتقال دانش ضمني

649 فرآيندهاي مديريت دانش

فصلدوم: سرمايههايفكريواجتماعي

650 سنجش سرمايه فكري سازمان ها

651 سرمايه اجتماعي

فصلسوم: فضايمجازيوتبادلالكترونيكيدادهها

652 چك ليست خريدهاي نرم افزاري (نرم افزارهاي كامپيوتري)

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

دانلود رایگان پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد مدیریتی

فهرست جامع

653 تصميم گيري در رابطه با خريد نرم افزاره اي كپ ي شده (غي ر

اصل)

654 موانع فرآيند اجراي موفقيت آميز برنامه ريزي منابع سازمان

655 برنامه ريزي منابع سازمان

656 سيستم برنامه ريزي منابع سازمان

657 دنياي مجازي

658 ارتباطات از راه دور

659 استفاده از وبلاگ و تسهيم اطلاعات در آن

660 اجراي تبادل الكترونيكي داده ها

661 نگرش ها در زمينه اينترنت و وب سايت

662 اثربخشي طراحي و عملكرد وب سايت

663 پست الكترونيك

664 سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

665 كاوشي درباره استفاده از اينترنت

666 موفقيت برنامه ريزي سيستم هاي بين سازماني اينترنت پايه

667 سنجش استفاده از اينترنت

668 لذت و خوشي درك شده در استفاده از اينترنت

669 ادراك مديران بازاريابي از اينترنت

670 كيفيت وب سايت

671 استفاده از اينترنت و پست الكترونيك

672 استفاده از اينترنت

673 اثربخشي استفاده از اينترنت

674 آگاهي از اينترنت

فصلچهارم: كاربردهايفناورياطلاعاتدرمديريت

675 آمادگي شركت براي مديريت منابع سازمان

676 چالش هاي اجراء و موفقيت تهيه و تدارك الكترونيكي

677 مزاياي حاصل از سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان

678 استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي بازاريابي

679 تغييرات ناشي از به كار گيري فناوري اطلاعات در بازايابي

680 تاثير فرآيندهاي سازماني و فناوري اطلاعات بر استراتژ ي ه اي

بازاريابي

(e‐ CRM) 681 مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيك

682 سيستم الكترونيكي منابع انساني

683 موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در زنجيره تأمين

684 تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد بازاريابي

685 تاثير كامپيوتري شدن بر عملكرد بازاريابي

686 استفاده از فناوري اطلاعات در پشتيباني از مديريت كيفيت جامع

فصلپنجم: اثربخشيفناوري

687 ريسك هاي انتقال تكنولوژي

688 انگيزاننده ها و موانع به كار گيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

689 آزمون فناوري

690 اثربخشي استفاده از تكنولوژي

691 عوامل موثر بر ميزان اعتماد به تكنولوژي

692 زيرساخت فناوري اطلاعات

693 استفاده اخلاقي از فناوري اطلاعات (الگوي استفاده از نرم افزار)

694 امنيت اطلاعات

695 مزاياي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

696 موانع به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

697 تغيير تكنولوژيكي

698 رفتار جستجوي اطلاعات

699 مسائل مرتبط با جستجوي اطلاعات

700 تكنولوژي كامپيوتر پايه

701 فناوري اطلاعات

702 مزاياي انتقال تكنولوژي

703 گرانباري اطلاعات

فصلششم: سيستمهاياطلاعاتيمديريت

704 سيستم هاي اطلاعاتي مبتني بر وب

705 سيستم هاي اطلاعاتي

706 برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات

707 سيستم هاي اطلاعات لجستيك

708 سيستم هاي اطلاعات منابع انساني

709 مزاياي سيستم خبره در حمايت از توليد

710 به روز كردن اطلاعات كاركنان

711 اثربخشي سيستم هاي به روز رساني اطلاعات كاركنان

712 كنترل امنيت سيستم هاي اطلاعاتي

713 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

714 برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي

715 اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي

فصلهفتم: تجارتالكترونيك

716 اجراي موفق تجارت الكترونيك

717 رضايت كاربر از تجارت الكترونيك براي خريد اينترنتي

718 بازارهاي الكترونيكي: استفاده از سيستم تجارت سازمان با

(B2B) سازمان

719 سيستم هاي خرده فروشي آنلاين

720 به كارگيري تجارت الكتروني ك در كسب و كاره اي كوچك و

متوسط

721 خريد از اينترنت

پژوهشنامهمديريت 11 : مديريتاستراتژيكوكارآفريني

فصلاول: تفكراستراتژيكوتعيينچشمانداز

722 چشم انداز و ارزش هاي سازماني

723 ارزش هاي كاري در سازمان

724 تعيين نياز به بهبود در حوزه هاي استراتژيك

725 عوامل استراتژيك در كسب و كار

726 تيم استراتژيك

727 مهارت هاي تفكر استراتژيك در رهبري

728 استراتژي هاي كسب مزيت رقابتي سازمان

فصلدوم: تجزيهوتحليلمحيطي

729 عدم اطمينان محيطي درك شده

730 مميزي محيطي

731 نقاط قوت سازماني

732 نقاط ضعف سازماني

733 فرصت هاي سازمان

734 تهديدات سازمان

735 پويايي رقابت

736 ويژگي هاي محيط رقابتي

737 شناسايي فرصت هاي بيروني سازماني

فصلسوم: برنامهريزياستراتژيك

738 رضايت مشتريان از كالاها و خدمات سازمان

739 رسميت برنامه ريزي استراتژيك

740 نگرش ها در زمينه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك

741 اثربخشي فرآيند ايجاد استراتژي

742 پيامدهاي برنامه ريزي استراتژيك

743 اثربخشي فرآيند توسعه استراتژي

744 ارزيابي سيستم برنامه ريزي استراتژيك شركت

745 استراتژي هاي پورتر

746 توافق درباره بيانيه كسب و كار

فصلچهارم: مديريتخلاقيتونوآوري

747 ابتكار و نوآوري شغلي

telegram: 09124384291 — shop.phdkar.ir

15

پژوهشنامه مديريت 2: مديريت رفتار سازماني (سطح فردي و گروهي)

748 جو نوآوري

749 خلاقيت و نوآوري در سازمان

750 جو نوآوري در سازمان

751 مديريت نوآوري

752 نوآورانه بودن سازمان

753 تفكر افراد درباره نوآوري

754 نوآوري و كسب و كار اصلي سازمان

755 بررسي ميزان خلاقيت در سازمان كارآفرين

فصلپنجم: كارآفرينيمستقل

756 ارزيابي برنامه كارآفريني

757 آمادگي كارآفريني

758 بررسي كارآفريني

759 فرهنگ و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر كارآفريني زنان

760 عوامل خودكاميابي موثر بر كارآفريني

761 تعيين ضريب كارآفرينى مربوط به تأسيس شركت

762 تست صلاحيت راه اندازى كسب و كار مستقل

763 آمادگى رهبرى كسب و كار مستقل

فصلششم: رفتارهاومهارتهايكارآفرينانه

764 ظرفيت كارآفرينانه افراد

765 مهارت هاي كارآفريني

766 عوامل موثر بر رفتار كارآفريني

767 انگيزه كارآفريني

768 آگاهي درباره كارآفريني

769 مهارت هاي كارآفريني

770 شخصيت كارآفرين

771 نوآوري، پيش نگري و ريسك پذيري

772 تست تمايل به مخاطره و ريسك

773 سنجش نياز به استقلال

774 نيمرخ كارآفرينى

فصلهفتم: كارآفرينيسازماني

775 رفتار كارآفرينانه در سازمان

776 سنجش ميزان بي تفاوتي در كاركنان سازمان

777 نگرش كاركنان به جنبه هاي مختلف سازمان

778 محيط داخلي سازمان براي كارآفريني

779 سنجش مفاهيم كارآفرينانه استيونسون

780 تشخيص ساختار كارآفرينانه

781 اثربخشي سيستم تحقيق و توسعه در سازمان كارآفرين

782 فرهنگ سازماني كارآفرينانه

783 سنجش ميزان كنترل اثربخش در سازمان كارآفرينانه

784 سيستم پاداش در سازمان كارآفرينانه

785 تشخيص ارتباطات كارآفرينانه

786 سنجش كارآفريني درون سازماني

پژوهشنامهمديريت 12 : مديريتآموزشي

فصلاول: اثربخشيآموزشويادگيري

787 اثربخشي معلم

788 ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش

789 كيفيت جو يادگيري

790 موانع و تسهيل كننده هاي انتقال يادگيري

791 اثربخشي آموزش

792 يادگيري مبتني بر وب

793 طراحي آموزشي (محتواي واحد درسي)

794 حفظ مشتريان خدمات آموزشي

795 وفاداري به خدمات آموزشي

796 اثربخشي آموزش دهنده

797 مديريت كيفيت جامع تداركات آموزشي

798 الگوهاي انطباقي تدريس

799 اثربخشي معلم

فصلدوم: مديريتآموزشگاهي

800 بررسي اهميت امور قابل تحسين دانش آموزان

801 دانش آموزان به عنوان عامل تغيير محيطي

802 برنامه ريزي استراتژيك كيفيت در مدرسه

803 اقدامات مديريت مدرسه در زمينه كيفيت

804 جو مدرسه

805 استانداردهاي سازماني در مدارس

806 مهارت هاي سرپرستي مديران در مدرسه

807 فرهنگ يادگيري در مدرسه

808 نگرش ها درباره مديريت مدرسه

809 ارزيابي مديريت مدارس پيش دبستاني

810 اهميت ويژگي هاي مرتبط با كيفيت در مدرسه

811 استانداردهاي مديران مدرسه

فصلسوم: رفتارشناسيدرمحيطهايآموزشي

812 سبك رهبري معلم

813 گزارش اولياء (يا معلمين) از احساس همدلي/ همدردي بچه ها

814 عوامل ايجاد استرس حرفه اي در معلمين

815 كانون كنترل معلم

فصلچهارم: استانداردهايحرفهايمعلمان

816 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي دانش آموزان

817 استانداردهاي شايستگي معلمان براي ارزيابي آموزشي

دانش آموزان

818 استانداردهاي عملكردي براي متقاضيان معلمي

819 توسعه استانداردهاي حرفه اي معلمان جديد

820 كدهاي اخلاقي براي معلمان

821 استانداردهاي حرفه معلمي

822 استانداردهاي معلمان تازه كار

فصلپنجم: مديريتكتابداريواطلاعرساني

823 دسترسي به خدمات مجلات الكترونيكي در كتابخانه ها

824 كتاب هاي الكترونيكي در كتابخانه ها

825 نگرش هاي كاربران درباره جريمه ها در كتابخانه

826 موفقيت سيستم هاي خودكار كتابخانه

827 اختيارات مدير كتابخانه

828 مهارت هاي كتابدارها

829 وظايف كتابدارها در زمينه سيستم خودكار كتابخانه

فصلششم: مديريتآموزشعالي

830 نگرش ها درباره دانشگاه مجازي

831 نگرش ها در زمينه تصوير دانشگاه

832 اهداف آموزشي دانشجويان

833 نگرش فارغ التحصيلان از آموزش دانشگاه

834 مديريت كيفيت جامع در موسسات آموزش عالي

835 انتظارات كارفرماها از برنامه هاي آموزش عالي

836 انتظارات كاركنان از برنامه هاي آموزش عالي

837 انتظارات دانشجويان از برنامه هاي آموزش عالي

838 خودارزيابي آمادگي براي ايجاد يك دانشگاه شركتي

839 كيفيت در آموزش عالي

840 نگرش هاي دانشجويان نسبت به تسهيم دانش

841 نگرش دانشجويان به كسب و كار

پرسشنامه محقق ساخته چيست و چگونه طراحي مي شود؟

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد

دانلود انواع پرسشنامه های رایگان کیفیت زندگی

دوستان عزیز و اعضای محترم کتابخانه دیجیتال کمکیار؛ در این بخش میتوانید پرسشنامه های جمع آوری شده در موضوع کیفیت زندگی را در ابعاد و سنجه های مختلف رایگان دانلود نمایید. لینک های دانلود زیر مقالاتی هستند که به موضوع کیفیت زندگی در غالب پرسشنامه کیفیت زندگی پرداخته اند.

 

ارزيابي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه شاخص كيفيت زندگي

بررسي كيفيت زندگي بيماران

بررسي كيفيت زندگي دان شآموزان نابينا و همتايان بيناي آنها

پرسشنامه بررسي کيفيت زندگي زنان باردار

كيفيت زندگي و اندازه گيري آن

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با افراد غیر دیابتی

 

 

انتخاب پرسشنامه استاندارد مدیریتی

برای انتخاب پرسشنامه، کلید کنترل را نگه داشته و حرف لاتین اف را فشار دهیدctrl+f، سپس عبارت مورد نظر را اینتر کرده و پرسشنامه را پیدا کنید. سپس شماره پرسشنامه انتخاب شده را جهت دریافت اعلام کنید. تلگرامی، ایمیلی یا از طریق فرم سفارش، زمان پاسخگویی کمتر از 1 ساعت. تمام پرسشنامه ها استاندارد میباشد و دارای روایی و پایایی است.

 

دانلود رایگان نمونه پرسشنامه محقق ساخته

پرسشنامه

Download (PDF, 240KB)

نقش پرسشنامه الکترونیکی پژوهش پیمایشی

آموزش تصویری ساخت پرسشنامه گوگل فرم