فروش,آینده نگاری,خرید,شبکه های اجتماعی,ایبوک مدیریت,بهترین کتاب های مدیریت

کتاب مدیریت آینده نگاری فروش مبتنی بر شبکه های اجتماعی

۱,۵۰۰ تومان

ایبوک مدیریتی

Fanatical Prospecting: The Ultimate Guide to Opening Sales Conversations and Filling the Pipeline by Leveraging Social Selling, Telephone, Email, Text, and Cold Calling

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری .

موضوع تحقیق

Fanatical Prospecting: The Ultimate Guide to Opening Sales Conversations and Filling the Pipeline by Leveraging Social Selling, Telephone, Email, Text, and Cold Calling

 Jeb Blount, Mike Weinberg
Published Year: 2015 
Content Type: ebook 
ISBN: 1119144752,9781119144755 
Publisher: Wiley 
Pages Count: 304 
Edition: 
Language: English 
File Extension: pdf
File Size: 1 MB

فروش,آینده نگاری,خرید,شبکه های اجتماعی,ایبوک مدیریت,بهترین کتاب های مدیریت