بهترین کتابهای الکترونیک مدیریت، ایبوک مدیریت دانش و شبکه های اجتماعی

روش منبع نویسی تحقیق؛ APA-هاروارد-ونکوور

۱,۵۰۰ تومان

اگر قصد ریفرنس دهی این کتاب مدیریت در پایان نامه، مقاله، پژوهش یا سمینار خود دارید، به این روش عمل کنید:

روش APA:

Kong, E. (2003). The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management, 10(2), 137–138. doi:10.1002/kpm.169

روش منبع گذاری هاروارد:

Kong, E., 2003. The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management, 10(2), pp.137–138. Available at: http://dx.doi.org/10.1002/kpm.169.

روش ونکوور:

1. Kong E. The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management [Internet]. Wiley-Blackwell; 2003;10(2):137–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/kpm.169
فایل دانلودی مرور کتاب میباشد
سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , .

موضوع تحقیق

The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee

دانلود رایگان مرور یک کتاب و آشنایی با نحوه رفرنس دهی 
 Eric Kong
Content Type: journal-article 
Journal: Knowledge and Process Management 
DOI: 10.1002/kpm.169 
Pages: 137-138 
ISSN: 1092-4604;1099-1441 
Volume: 10 
Publisher: Wiley-Blackwell 
Published Date: 2003-01-01 
Url: http://dx.doi.org/10.1002/kpm.169 
Category: Management of Technology and Innovation;Strategy and Management

اگر قصد ریفرنس دهی این کتاب مدیریت در پایان نامه، مقاله، پژوهش یا سمینار خود دارید، به این روش عمل کنید:

روش APA:

Kong, E. (2003). The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management, 10(2), 137–138. doi:10.1002/kpm.169

روش منبع گذاری هاروارد:

Kong, E., 2003. The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management, 10(2), pp.137–138. Available at: http://dx.doi.org/10.1002/kpm.169.

روش ونکوور:

1. Kong E. The future of knowledge: increasing prosperity through value networks: Verna Allee. Knowledge and Process Management [Internet]. Wiley-Blackwell; 2003;10(2):137–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/kpm.169