استراتژی دولت الکترونیک خدمات الکترونیک

کتاب استراتژی های دولت الکترونیک؛خدمات الکترونیکی دولتی

۱,۵۰۰ تومان

handbook of research on E-services in the public sector: E-Government Strategies and Advancements

 دانلود ایبوک و هندبوک تحقیق درباره خدمات الکترونیک در بخش دولتی: استراتژی های دولت الکترونیک و پیشرفت ها

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , .

موضوع تحقیق

handbook of research on E-services in the public sector: E-Government Strategies and Advancements

 دانلود ایبوک و هندبوک تحقیق درباره خدمات الکترونیک در بخش دولتی: استراتژی های دولت الکترونیک و پیشرفت ها

کتاب استراتژی های دولت الکترونیک؛خدمات الکترونیکی دولتی

(2010)

 Abid Thyab Al Ajeeli
Published Year: 2010 
Content Type: ebook 
ISBN: 1615207899,9781615207893,9781615207909 
Publisher: IGI Global 
Pages Count: 556 
Edition: 
Language: English 
OCLC: 460060041 
LCC: JF1525 .A8 H36195 2010 
DDC: 352.3/802854678 
File Extension: pdf 
File Size: 8 MB