دانلود رایگان ایبوک بازاریابی

کتاب شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی

۱,۵۰۰ تومان

download marketing ebook,marketing metrics ebook download,Measuring Marketing Performance

 

کتاب شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , .

موضوع تحقیق

Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance (2nd Edition)

(2010)
Paul W. Farris, Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, David J. Reibstein
Published Year: 2010
Content Type: ebook
ISBN: 0137058292,9780137058297
Publisher: Pearson Prentice Hall
Edition: 2
Language: English
LCC: HF5415 .2 .M35543 2010
DDC: 658.8/3
File Extension: pdf
File Size: 5 MB
page: 503