استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه 33 سوالی ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

فرمت فایل دانلودی WORD-DOC ورد داک است؛ تمام سوالات پرسشنامه، جداول و سایر جزئیات قابل ویرایش ساده است.

این پرسشنامه دارای ابعاد روایی و پایایی میباشد.

پرسشنامه ای که پیش رو دارید استاندارد شده و در تحقیقات متعددی استفاده شده است و مورد تایید کیفی میباشد.

در صورت عدم رضایت هزینه این پرسشنامه قابل عودت میباشد.

پرسشنامه دارای متغیرها و سنجه های مطرح شده در موضوع است.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پرسشنامه میتوانید از ایبوکا کمک بگیرید.

در این سایت پرسشنامه ها قیمت و هزینه تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از توزیع پرسشنامه فقط 120 هزار تومان میباشد و نیمی از مبلغ پس از تایید دریافت میشود.

نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری: SPSS – LISREL

معیارهای تحقیق حاضر عبارتند از:  معیار سود: انطباق با اهداف سازمانی، کمک به تصمیم گیری، کاهش و یا حذف فرایندهای عملیاتی، بهبود رضایت کاربر، انعطاف پذیری سیستم، پشتیبانی امنیت داده ها  معیار هزینه: هزینه نرم افزار، هزینه پیاده سازی، هزینه نگهداری، هزینه مشاوره  معیار ریسک: مهارت نیروهای موجود، تعداد نیروهای موجود، کارایی نرم افزار   معیار داخل سازمانی: یادگیری سازمانی، پوشش نیازهای سازمان، سازگاری با سایر پروژه ها  معیار خارج سازمانی: تعهد به برآوردن نیازهای جامعه، قابلیت رقابت با سایر رقبا

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری .

موضوع تحقیق

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در بانک

فرمت فایل دانلودی WORD-DOC ورد داک است؛ تمام سوالات پرسشنامه، جداول و سایر جزئیات قابل ویرایش ساده است.

این پرسشنامه دارای ابعاد روایی و پایایی میباشد.

پرسشنامه ای که پیش رو دارید استاندارد شده و در تحقیقات متعددی استفاده شده است و مورد تایید کیفی میباشد.

در صورت عدم رضایت هزینه این پرسشنامه قابل عودت میباشد.

پرسشنامه دارای متغیرها و سنجه های مطرح شده در موضوع است.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پرسشنامه میتوانید از ایبوکا کمک بگیرید.

در این سایت پرسشنامه ها قیمت و هزینه تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از توزیع پرسشنامه فقط 120 هزار تومان میباشد و نیمی از مبلغ پس از تایید دریافت میشود.

نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری: SPSS – LISREL