Placeholder

رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

۳,۰۰۰ تومان

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند؛ رویکردها و استراتژی های بازاریابی رابطه مند

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , .

موضوع تحقیق

دانلود پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی؛ بازاریابی رابطه ای یا رابطه مند و استراتژی های آن

دانلود پرسشنامه استاندارد استراتژی بازاریابی رابطه ای

سازمان ها با گذشت زمان به این نتیجه رسیدند که تنها جذب مشتریان جدید کافی نیست بلکه علاوه بر آن, باید مشتریان را نیز وفادار سازند. سازمان ها برای اینکه به این استراتژی مهم دست یابند به تدریج در حال فاصله گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به سمت بازاریابی رابطه مند relationship marketing می باشند. 

relationship marketing questionnaire

تفکر استراتژیک بازاریابی رابطه مند یا رابطه ای به معنی توسعه پیوندهای بلند مدت و سودمند استراتژیک strategic به منظور خلق مزیت متقابل برای تفکر – بازاریابی رابطه مند، به معنی توسعه پیوندهای استراتژیک strategic بلند مدت و سودمند به منظور خلق مزیت متقابل برای مشتری و نیز فروشنده یا ارائه دهنده خدمات می باشد. پیوند فعال و مستحکم، برای سازمان و مشتری مزیت های فراوانی دارد . و فروشنده یا ارائه دهنده خدمات می باشد. این پیوند فعال و مستحکم، برای سازمان و مشتری مزیت های استراتژیک فراوانی دارد . پرسشنامه پیوست یک پرسشنامه استاندارد به منظور سنجش بازاریابی رابطه ای و استراتژی های آن میباشد.

ایبوکا؛ مرجع دانلود پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

پرسشنامه استاندارد شده استراتژی های بازاریابی رابطه ای

 بازاریابی رابطه ای دارای سه مرحله ایجاد، حفظ و تقویت میباشد.

استراتژی بازاریابی رابطه مند relationship marketing strategy  یکی از بهترین روش های بازاریابی است. وفاداری مشتری از جمله مولفه هایی است که بازاریابی رابطه ای به ویژه در بازار صنعتی امروزه به آن تاکید قابل توجهی میکند. 

منظور از بازاریابی رابطه ای تمامی فعالیت های بازاریابی است که برای ایجاد، توسعه، حفظ روابط بلندمدت و موفق با مشتریان انجام میگیرد، هدف شرکتها از ایجاد رابطهبلندمدت با مشتریان کسب وفاداری آنهاست. امروزه برای بازاریابان، بازاریابی رابطه ای به عنوان برآورده کننده این هدف استراتژیک است. بازاریابی رابطه ای موجب حفظ مشتریان، جلب اعتماد و رضایت آنها شده و در نتیجه موجب وفاداری آنها میگردد. مشتریان وفادار با وجود عوامل محیطی و تبلیغات رقبا اقدام به خرید مجدد می کنند و در حقیقت سودآوری شرکت را در بازار متلاطم امروزی تامین و تضمین میکنند.

download standard and made questionnaires