پرسشنامه برند سازمان؛استاندارد؛کارستن بامگارس؛2010

۳,۰۰۰ تومان

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , , , , , , .

موضوع تحقیق

هدف این پرسشنامه:

پرسشنامه استاندارد برند،بررسی میزان توجه به برند سازمانی از سوی کارکنان

این پرسشنامه 19 سوال دارد

روش تفسیر سوالات تعیین شده است.

روایی و پایای مشخص است.