دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل رابینز

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی مدل رابینز

۳,۰۰۰ تومان

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , .

موضوع تحقیق

دانلود پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی مدل استیفن رابینز

این پرسشنامه استاندارد است، آلفای کرونباخ و روایی و پایایی دارد.

این پرسشنامه مشتمل بر 56 سوال میباشد.

ابعاد، سنجه ها و گویه این پرسشنامه فرهنگی عبارتند از:

سوالات مربوط به سنجش خلاقيت و نوآوری سوالات مربوط به سنجش خطرپذيری سوالات مربوط به سنجش توجه به جزئیات سوالات مربوط به سنجش توجه به ره آورد سوالات مربوط به سنجش توجه به اعضای سازمان سوالات مربوط به سنجش تاثير نتايج تصميمات بر کارکنان سوالات مربوط به سنجش توجه به تيم سوالات مربوط به سنجش جاه طلبی و تهورطلبی سوالات مربوط به سنجش پايداری