دانلود پرسشنامه محقق ساخته محصول سبز-توسعه پایدار-بازاریابی سبز

پرسشنامه محصولات سبز تولیدی

۳,۰۰۰ تومان

چند نمونه از سوالات این پرسشنامه

1. هنجارهای ذهنی برای دستیابی به شرایط آرمانی انتخاب محصولات سبز کفایت می کند؟
2. هنجارهای ذهنی مصرف کننده در گرایش وی به انتخاب محصول سبز تا چه اندازه اثرگذار است؟
3. بازخورد فکری مناسب نسبت به یک محصول همخوان با محیط زیست، می تواند تصمیم به خرید سبز را رقم بزند؟
4. عامل کنترل درک شده رفتاری تا چه حد می تواند قاطعیت در تصمیم به خرید سبز را بهبود بخشد؟

 

این پرسشنامه در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است.

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , .

موضوع تحقیق

دانلود پرسشنامه 58 سوالی محقق ساخته تبیین و رتبه بندی فاکتوزهای موثر بر انتخاب محصول سبز