Placeholder

پرسشنامه مدل بلوغ نوآوری مدیریت دانش مشتری

۳,۰۰۰ تومان

فایل دانلودی این پرسشنامه 32 سوال دارد. همانطور که در فایل پیوست مشاهده خواهید کرد، این پرسشنامه دارای 12 شاخص و متغیر میباشد.

متغیرها و شاخص های این پرسشنامه بسیار کامل است و عبارتند از:

شاخص های فرهنگی,شاخص های رهبری,شاخص نقش افراد,شاخص فرآیندها,شاخص ابزارها و تکنیک ها,شاخص آموزش,شاخص امکانات,شاخص ضبط ایده ها,شاخص مدیریت ایده ها,برنامه ریزی استراتژیک,شاخص معیارها,شاخص سرمایه گذاری

فرمت فایل دانلودی WORD-DOC ورد داک است؛ تمام سوالات پرسشنامه، جداول و سایر جزئیات قابل ویرایش ساده است.

این پرسشنامه دارای ابعاد روایی و پایایی میباشد.

پرسشنامه ای که پیش رو دارید استاندارد شده و در تحقیقات متعددی استفاده شده است و مورد تایید کیفی میباشد.

در صورت عدم رضایت هزینه این پرسشنامه قابل عودت میباشد.

پرسشنامه دارای متغیرها و سنجه های مطرح شده در موضوع است.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پرسشنامه میتوانید از ایبوکا کمک بگیرید.

در این سایت پرسشنامه ها قیمت و هزینه تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده از توزیع پرسشنامه فقط 120 هزار تومان میباشد و نیمی از مبلغ پس از تایید دریافت میشود.

نرم افزارهای تجزیه و تحلیل آماری: SPSS – LISREL

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , , , , , , , .

موضوع تحقیق

دانلود پرسشنامه ارائه مدل بلوغ نوآوری براي مدیریت دانش مشتری

این پرسشنامه 32 سوال دارد و شاخص های آن عبارتند از:

شاخص های فرهنگی,شاخص های رهبری,شاخص نقش افراد,شاخص فرآیندها,شاخص ابزارها و تکنیک ها,شاخص آموزش,شاخص امکانات,شاخص ضبط ایده ها,شاخص مدیریت ایده ها,برنامه ریزی استراتژیک,شاخص معیارها,شاخص سرمایه گذاری