دانلود پرسشنامه مدیریت استراتژیک سازمانی

پرسشنامه استاندارد نوع شناسی استراتژی مایلز اسنو

۳,۰۰۰ تومان

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , .

موضوع تحقیق

پرسشنامه نوع شناسی استراتژی

این پرسشنامه به گونه شناسی استراتژی از نظر مایلز و اسنو پرداخته است. مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه ،‌طیف لیکرتی پنج تایی می باشد که امتیاز بندی آن از عدد ۱ تا ۵ می باشد و امتیاز کاملا مخالفم برابر با عدد ۱ و امتیاز کاملا موافقم برابر با عدد ۵ می باشد. در این پرسشنامه به منظور نوع شناسی چهار گونه استراتژی از دیدگاه مایلز و اسنو (‌تدافعی ، واکنشی ، تحلیلگر و آینده نگر ) از بیست سوال استفاده شده است. مایلز و اسنو ضمن تحقیق در مورد انواع سازمانهای مختلف دریافتند که سازمانها به منظور کاهش تاثیر پذیری منفی از محیط و افزایش بهره مندی از فرصتها ، عمدتا از یکی از چهار نوع استراتژی تطبیقی استفاده می کنند.