questionnaire download free

پرسشنامه استاندارد نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

این پرسشنامه استاندارد است و نویسندگان از نظریه پردازان هستند: منبع پرسشنامه استاندارد: وایهی، باوی و اندرو هد، 2001

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , .

موضوع تحقیق

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری؛

منبع پرسشنامه استاندارد: وایهی، باوی و اندرو هد، 2001

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی میباشد.

گویه ها، سنجه ها و روابط متغیرها استاندارد است.