Placeholder

پرسشنامه پیاده سازی ERP در سازمان SME

۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه 35 سوالی استاندارد پیاده سازی ERP در سازمان

بسیار کامل، دارای سنجه ها و گویه های سوالی مشخص و استاندارد

بخش های مختلف این پرسشنامه عبارتند از:

1. موانع انتقال دانش و پياده سازي  ERP

2. شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و پياده سازي  ERP

3. فقدان اعتماد میان اعضای تیم پروژه و پياده سازي  ERP

4. درک کاربران از سیستم های جدید به عنوان تهدیدی برای امنیت شغلی و پياده سازي  ERP

5. عدم تحمل اشتباهات در تیم پروژه و پياده سازي  ERP

6. حمایت مدیران ارشد و پياده سازي  ERP

7. مدیریت پروژه و پياده سازي  ERP

8. روابط پرتنش در تیم پروژه و پياده سازي ERP

9. مدیریت اطلاعات و پياده سازي  ERP

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , .

موضوع تحقیق

پرسشنامه 35 سوالی استاندارد پیاده سازی ERP در سازمان

ERP IMPLEMENTATION IN SME ORGANIZATION STANDARD QUESTIONNAIRE DOWNLOAD