پروپوزال استراتژی ICT بانک

پروپوزال استراتژی ICT بانک

۱۰,۰۰۰ تومان

پروپوزال آماده روش تحقیق

ارزیابی اثربخشی استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در بانک

یکی از راه های شناخت وضعیت سازمان ها بررسی محیطی است که عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درباره محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان. در چنین محیطی سازمان ها با عوامل بیرونی مانند نیروهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا  خدمات، تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه ای سر و کار دارند. با بررسی و شناخت این عوامل می توان به فهرستی از مسائل و چالش های فرا روی هر سازمان دست یافت (اعرابی و همکاران، ۱۳۸۵). سازمانی میتواند از فرصتهایش به بهترین نحو استفاده کند که دارای قابلیت ها و امکاناتی باشد و بتواند به برتری دست یابد، در غیر اینصورت فرصتها از دست رفته و یا توسط رقیب تصاحب میشوند. استراتژی یک برنامه نیست بلکه یک طرز نگرش است که اساس آن بر تشخیص فرصتهای اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قرار دارد.

استراتژی، جهت و مسیر آینده بخشی از سازمان و یا کل سازمان را بیان می نماید. استراتژی بدین گونه نیز تعریف شده است : جهت و دامنه فعالیت های یک سازمان در بلند مدت که از طریق تحقق نیازهای مشتریان و انتظارات صاحبان سهام، منجر به دستیابی به مزیت برای سازمان می شود.

امروزه رشد روز افزون بانکها و رقابت تنگاتنگ آنان برای داشتن سهم بیشتری از بازار فضای بسیار سختی را برای تصمیم گیری مدیران به وجود آورده است. در چنین فضایی که یک تصمیم نادرست مدیران، ممکن است  به شکست دائم آنها منجر شود داشتن استراتژی امری اجتناب ناپذیر است. استراتژی ها جهت دهی برایند عملکرد مدیران را برای شکست رقیبان قدرتمند در بازارهای داخلی و خارجی را نمایان می سازد. استراتژی با طیفی که یک سوی آن برنامه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر آن تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود . در واقع این دو رویکرد نماینده دو مکتب متفاوت است. برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می رود و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیری که در آن شکل گیری استراتژیک روند تکوینی در حین اجرا دانسته می شود , استوار است (در برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه متدولوژی و ابزار  موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود ولی در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیک محور اصلی کار است) استراتژی رویکردی برای خلق مزیتی رقابتی است و الگوی آن برای فضا و قالبی اثر بخش است.

در ارتباط با فناوری اطلاعات و اهمیت آن برای سازمان ها، می توان گفت که در شرایط حاضر، موفقیت در بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان ها، منوط به وجود و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می باشد.

اما گام مهم، پس از تدوین و اجرای استراتژی ها، ارزیابی عملکرد و میزان اثربخشی آن است که در این تحقیق درصدد این مهم یعنی ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک ملت بعنوان نمونه مطالعاتی هستیم.

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , .

موضوع تحقیق

پروپوزال آماده روش تحقیق

ارزیابی اثربخشی استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در بانک