پروپوزال مدیریت دانش و مزیت رقابتی

۱

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود پروپوزال پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت دانش,پروپوزال با موضوع مدیریت دانش,پروپوزال پیاده سازی مدیریت دانش,پروپوزال آماده مدیریت دانش و مزیت رقابتی

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی .

موضوع تحقیق

پروپوزال روش تحقیق

ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی مبتنی بر فناوری اطلاعات

در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت، برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. همگام با چرخش از سوی اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرآیند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند (انصاری رنانی، قاسمی نامقی، ۱۳۸۸). اهمیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی تا حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه گیری می کنند و به منزله ی سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکتها در گزارش های خود منعکس می کنند (موسوی، ۱۳۸۴). این مؤسسه ها، استقرار مدیریت دانش در سازمان را، به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می دانند (حسن زاده، ۱۳۸۵). مدیریت دانش به مثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه ی گسترده ای از ایده های سازمانی، شامل نوآوری های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را دربر می گیرد. در جهان امروز که تولید کالاها و ارائه خدمات به شدت دانش مدار شده اند، دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی به شمار میرود (زعفریان و همکاران، ۱۳۸۷). مزیت رقابتی به قابلیت شرکت در عملکرد برتر، نسبت به صنعتی که در آن مشغول به فعالیت است، اطلاق می شود. بهره مندی از عملکرد برتر به معنی ارا ئه ارزشی بالاتر به مشتریان است (میلر، ۱۹۹۸). مزیت رقابتی پایدار به آن دسته از مزیت های رقابتی اطلاق می شود که به واسطه بهره گیری از شایستگی های سازمان، برای مشتریان ارزشمند بوده، توسط رقبا به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته و رقابت پذیری را به ارمغان آورد. آنچه در تحقیق حاضر بررسی و تبیین میشود، مدیریت دانش، مزیت رقابتی و استراتژی خلق مزیت رقابتی است.