Placeholder

ترجمه مقاله ISI:کارآفرینی،هوش رقابتی و هوش فرهنگی

۴,۰۰۰ تومان

سایت خرید دانلود سفارش نمونه های آماده آموزشی درس روش تحقیق پروپوزال آماده, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, بهترین ایبوک های مدیریت و منابع آموزشی آماده برای انجام پایان نامه ارشد و دکتری . سایت آموزشی خرید پروپوزال آماده روش تحقیق,پرسشنامه محقق ساخته,پرسشنامه استاندارد,ایبوک,مقاله,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی , , , , , , , , , , , , , , , .

موضوع تحقیق

مقاله ISI انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۵ -۲۰۱۶ با کیفیت بالا؛ مناسب برای موضوع پایان نامه مدیریت

Entrepreneurial orientation and competitive intelligence: cultural intelligence as a moderator

گرایش به کارآفرینی و هوش رقابتی: هوش فرهنگی به‌عنوان یک تعدیل‌کننده

چکیده

هدف – هدف از این مقاله، بررسی نقش گرایش کارآفرینی (EO) در ترویج هوش رقابتی (CI) است.CI ، قابلیت یک سازمان برای به دست آوردن و رمزگشایی اطلاعات رقبا، به‌منظور افزایش شایستگی برای کسب فرصت‌ها در بازار است. با در نظر گرفتن اهمیت CI در رشد سازمان، عوامل سازمانی که از CI حمایت می‌کنند، همچنان توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده‌اند. این تحقیق همچنین به دنبال درک نقش تعدیل‌کننده‌ی هوش فرهنگی رهبران (CQ) در رابطه EO-CI می‌باشد.

طرح / روش / رویکرد – مدل تحقیق بر روی‌داده‌های مقطعی از ۴۰۹ شرکت چندملیتی (شرکت‌های چندملیتی) درزمینه کسب‌وکار ویتنام مورد آزمایش قرار گرفت.

یافته‌ها – یافته‌های پژوهش، نقش تعدیل‌کننده‌ی رهبران CQ در اثر مثبت EO بر CI را رد کردند.

ابتکار/ ارزش – این تحقیقات به ادبیات از طریق شناسایی همگرایی کارآفرینی و جریان تحقیقات CI و نقش تعدیل‌کننده CQ بر رابطه EO-CI در چند شرکت‌های ملیتی کمک می‌کنند.

کلمات کلیدی: ویتنام، گرایش به کارآفرینی، هوش رقابتی، هوش فرهنگی

 

لینک دانلود رایگان مقاله زبان اصلی